Wat verstaan jullie onder normen en waarden.

Ik merk in mijn omgeving vaak dat mensen niet onder woorden kunnen brengen wat nou precies normen en waarden zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Normen zijn de ongeschreven regels voor ons gedrag. Waarden zijn die dingen die voor jou belangrijk zijn in je leven.

Waarden zijn de basisregels volgens welke iemand zijn leven inricht. Denk aan "hoogstaande begrippen" als eerlijkheid, vlijt, inzet, trouw en dergelijke. Normen zijn uit de waarden afgeleid en geven aan welke eisen moeten worden voldaan om de waarde na te leven. Bijvoorbeeld: Waarde = Eerlijkheid Norm = Niet stelen Norm = Niet liegen etc.

Dit is denk ik voor iedereen verschillend. Normen en waarden worden ons al van jongs af aan bijgebracht. Het zijn in de eerste plaats onze ouders die ons meegeven wat wel en wat niet goed is, wat hoort en wat niet hoort. De basis voor onze normen en waarden wordt door hen al gelegd. Later, als we opgroeien en ouder worden, zijn er ook andere personen met wie we in aanraking komen en van wie we verschillende normen en waarden meekrijgen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van leeftijdgenoten, docenten, werkgevers of de overheid. Normen en waarden zijn een richtlijn voor ons doen en laten.

Zo moeilijk is het niet : Normen zijn dat wat jij normaal vind, dat acceptabel gedrag is, dat door de beugel kan. Waarden zijn niet-tastbare dingen waar je waarde aan hecht in je leven en in de omgang met anderen, zoals liefde, eerlijkheid, respect (echt respect, niet dat hedendaagse 'je hebt maar te slikken wat ik je voorzet' - respect), integriteit of openheid. Mensen hebben persoonlijke normen en waarden (die nogal kunnen verschillen ; zo is de waarde ' familie-eer' bij ons ' hollanders' niet zo'n hele belangrijke, maar de norm 'je mag niemand vermoorden' is weer redelijk universeel). Maar ook als land kun je een vrij algemeen pakket normen en waarden hebben, dat, in mijn ogen, in Nederland nogal aan devaluatie onderhevig is. Voor zover we nog van ´mindere´ en ´betere´ normen en waarden mógen spreken natuurlijk, in het politiek correcte gelijkheidsdenken dat er een grote oorzaak van is.

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden. In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden en je mag niet stelen. Normen zijn gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen. Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Er bestaan twee soorten waarden: Instrumentele waarde: een betekenis die door concrete personen of groepen feitelijk wordt verleend aan personen zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen zeer persoonlijk worden beleefd. Het sociaalwetenschappelijke mentality-onderzoek is een waarden- en leefstijlonderzoek dat uitgaat van een onderverdeling van de maatschappij in traditionele waarden (Behouden), moderne waarden (Bezitten, Verwennen) en postmoderne waarden (Ontplooien, Beleven). Intrinsieke waarde: waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Voorbeelden van ethische waarden zijn gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd. Het zijn ook de grootheden die met de normen bereikt willen worden. Er zijn normen en regels om deze waarden te bereiken.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden

Normen en waarden zijn precies hetzelfde... Het is de stem van een ander die voor mij bepaalt wat mag en wat niet mag... En als ik me er niet aan hou dan zal die ander me wel vertellen dat ik dat wel moet doen...

Over het algemeen zijn het omgangsvormen en principes waarmee je publiekelijk en in sociaal verband mee voor de dag kunt komen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100