waar baseren mensen hun vooroordelen op?

is daar ooit onderzoek na gedaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Op (verkeerde) inschattingen....

...op geruchten die ze hebben gehoord

Ik weet niet of daar ooit onderzoek naar gedaan is, maar ik denk zelf aan: eerdere ervaringen, meningen van anderen waar ze tegenop kijken, 'een gevoel', de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt een detail die ze uitvergroten

Volgens mij het meest voor de hand liggend ,ANGST. Het onbekende schrikt af.

Diep in ons brein hebben we allerlei vooroordelen en stereotypen opgeslagen. Die informatie is van invloed op hoe we mensen zien en hoe we met ze omgaan. “Of we willen of niet, we stoppen alles en iedereen in hokjes. Op straat zien we geen losse individuen, maar mannen en vrouwen, Nederlanders en Marokkanen, jongeren en ouderen. er zijn zelfs meerdere onderzoeken naar gedaan

Bronnen:
http://weblog.tumba.nl/discriminatie/psych...

de groep waarbij jezelf behoort het onbekende je opvoeding je omgeving je ervaringen je normen en waarden je afkomst de media en verhalen van anderen het vermogen je in anderen te verplaatsen en angst voor het onbekende

Vooroordelen omvatten opvattingen, gevoelens en gedrag. Gevoelens van vooroordeel tegen bepaalde personen komen voort uit de opvatting en het gedrag dat die mensen minderwaardig zijn en op een onwaardige of zelfs minachtende manier moeten worden behandeld. Vooroordelen zijn een vruchtbare grond waarin dergelijke gebruiken, gewoontes en gedragingen wortel kunnen schieten en doorgroeien naar een systematische onderdrukking. Vooroordelen en negatieve gevoelens zijn vaak gericht tegen vrouwen, maar ook tegen andere maatschappelijke groepen zoals vluchtelingen, ontheemden, leden van verschillende religieuze, etnische en taalgroepen,... Vooroordelen neigen ernaar sterker te zijn bij personen en samenlevingen waar het overwogen beoordelen zwak ontwikkeld is En waar onwetendheid de bron is van vooroordelen dan zelf aanleiding geven tot morele uitsluiting van anderen en tot het ontkennen van het recht op een gelijke en eerlijke behandeling. Het is de onwetendheid die ervoor zorgt dat men denkt dat uitsluiting en ontkenning van basisrechten “natuurlijk” zijn. Vooroordelen zijn vaak verdoken, maar komen aan de oppervlakte wanneer mensen scheldwoorden gebruiken om naar minderheden te verwijzen, waarmee ze aangeven dat ze hen beschouwen als personen die minder zijn dan mensen, en wanneer. mensen in stereotypen spreken zoals “Oh, de X, die zij zijn lui en dom”. Discriminatie veronderstelt een handeling, meestal gebaseerd op een oneerlijke regels. Discriminerende handelingen zijn gebaseerd op het vooroordeel van een groep die zich superieur acht, die ervan uitgaat dat ze het recht heeft om anderen hun mensenrechten te ontzeggen en hen niet te laten meegenieten van de vruchten van de samenleving. Discriminatie is dus het ontkennen van de mensenrechten en gelijke rechten van zij die gediscrimineerd worden. De handelingen ontkennen de menselijke gelijkheid en zorgen zo voor een leven vol problemen en moeilijkheden voor sommigen terwijl anderen het recht krijgen op allerhande voordelen en privileges. Op dezelfde manier waarop vooroordelen de weg plaveien naar discriminatie plaveit discriminatie de weg naar uitbuiting en onderdrukking. Wanneer uitbuiting en onderdrukking in gewoontes en traditie ingebed raken, wordt het moeilijk, maar niet onmogelijk, hierin verandering te brengen.

Een vooroordeel is vaak gebaseerd op gevoel en niet op feiten. Je vooroordeel kan ook goed zijn door levenservaring en dingen die je geleerd heb kwa mensen kennis maar je kan het ook fout hebben met een vooroordeel dat is niet leuk voor de persoon waar je je valse oordeel op los laat.

Er wordt voor het gemak maar vanuit gegaan dat vooroordelen altijd negatieve denkwijzen betreffen (het een ander stom vinden), en natuurlijk is het ook zo dat het woord meestal op die manier gebruikt wordt. In feite is dat natuurlijk niet per sé waar; ook het iemand op een voetstuk plaatsen kan een vooroordeel zijn. Het woord 'voor-oordeel' zegt het eigenlijk al; het is niets anders dan een oordeel vellen, vóórdat je echt weet waarover je praat. Ik zag dat iemand 'angst' noemde als belangrijke oorzaak van vooroordelen; dat geldt zeker voor negatieve vooroordelen. daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan in de sociale psychologie Toegevoegd na 14 minuten: Ook het spiegelbeeld van angst, geruststelling, is een belangrijke ingever van vooroordelen; vaak van meer positieve vooroordelen wel te verstaan. Bijv: "Deze koning zal ons wel behoeden voor honger en oorlog, dus ik ben nu koningsgezind". (Bronnen: Gilovitch) Trouwens, ook negatieve vooroordelen hebben een geruststellende werking. Ze maken de wereld voor je geest overzichtelijk. Wanneer alle Groningers in je gedachten stug zijn, hoef je dus niet meer na te denken over hoe je een Groninger moet aanspreken; in je beleving weet je dat dan al. Ook al zal het niet voor alle Groningers gelden, en daarnaast ook wel voor veel niet-Groningers, toch is het handig om een 'blauwdruk' in je hoofd te hebben, zodat je niet ieder moment van de dag hoeft te wikken en wegen over elke stap die je zet. (bronnen: Kortom, vooroordelen behoeden ons voor volledige psychische instorting; raar maar waar helaas. (bronnen: Dotsch) Dalrymple (zie bronnen) schrijft over de zin van allerlei dingen die ooit een negatief stempel gekregen hebben, zoals armoe, sociale uitsluiting, en ook een boek over vooroordelen. Hij doet dat op bijzonder prettig leesbare wijze(want lekker doorspekt met cynische humor).

Bronnen:
Alledaagse vooroordelen"-Gilovitch;"
Leve het vooroordeel"-Dalrymple"
Promotieonderzoek Dotsch

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100