Als je met een bivakmuts op een bankje zit voor een filiaal van een bank, moet je je dan legitimeren?

Dit naar aanleiding van: http://www.goeievraag.nl/vraag/bivakmuts-bank-sanctie.7878 (Mag je met een bivakmuts op voor een bank zitten. zonder sanctie?).

Nu is de situatie ongewijzigd, je zit met een gezichtsbedekkende muts op voor een filiaal van laten we zeggen de Rabobank.

Mijn vraag is tweeledig:
- Zuiver juridisch gezien, is de situatie voldoende aanleiding voor een opsporingsambtenaar om je te kunnen dwingen jezelf te legitimeren?
- Vinden jullie dat het simpele feit dat je fysiek aanwezig ben op een bepaalde plaats zonder herkenbaar gezicht genoeg aanleiding is om je te moeten legitimeren?

Aanvulling 1 uit de Politiewet 1993:

Artikel 8a

1. Een ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak.

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.

3. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de militair van de Koninklijke marechaussee, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn politietaak, bedoeld in artikel 6, eerste lid, en aan de militair van de Koninklijke marechaussee of van enig ander onderdeel van de krijgsmacht die op grond van artikel 58, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 59, eerste lid, bijstand verleent aan de politie.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ha, die Martijn; Strikt juridisch gezien is het volgens mij reden genoeg voor een pliesieman om de persoon met de bivakmuts naar een legitimatie te vragen; het feit dat we er hier zo uitgebreid over discussiëren geeft eigenlijk al aan dat er op zijn minst sprake is van een merkwaardige, mogelijk zelfs verdachte situatie en zo zal een pliesie er ook over denken. Dat gezegd hebbende vind ik niet dat het enkele feit dat je gezicht bedekt is altijd en overal genoeg aanleiding is om een legitimatie te moeten tonen. Genoeg mensen bedekken 's winters hun gezicht tegen de kou, brommer- en motorrijders dragen vaak een integraalhelm, sommige religies schrijven gezichtsbedekking voor vrouwen voor en er zijn er zelfs die vanaf half november hun smoel met zwarte schmink of een witte kunstbaard verdoezelen....

Als je je verdacht gedraagt, wat in sommige gevallen het dragen van een bivakmuts kan zijn, kan dit een reden zijn voor opsporingsambtenaren je te vragen je te identificeren. Een en ander is ter beoordeling van de ambtenaar. Toegevoegd op 02-05-2009 20:28:36 In plaats van 'identificeren', bedoel ik 'legitimeren'!

Ja, voor de ambtenaar lijkt mij dit genoeg reden. Je kunt immers een zekere O. bin L. zijn, maar ook gewoon meedoen met een vossenjacht (waarbij ik niet uitsluit dat O. bin L. mee kan doen met een vossenjacht). Dan mijn mening: ik ben van mening dat ieders gelaatstrekken zichtbaar moeten zijn op iedere openbare plaats, als teken van respect richting elkaar. Je moet weten met wie je praat. Hoofddoeken heb ik dus geen problemen mee, burka's des te meer.

Waarschijnlijk is het dragen van een gelaatsbedekkende bivakmuts juridisch al een strafbaar feit, zonder dat daar een dreiging van uit gaat. Verders kan iedereen, zonder rede, om legitimatie gevraagd worden. Dus juridisch gezien is er voldoende aanleiding.

misschien wel maar of dat dan uitgevoerd wordt in de praktijk weet ik niet. 2 vrienden van mij uit mijn oude buurt besloten een keer de AH te overvallen, wat ze dus deden is erg vroeg in de ochtend tegenover de AH te gaan zitten om te wachten op degene die de zaak ging openen. die overval is geresulteerd op een gijzeling en ze waren achteraf opgepakt. nadat ik eentje bezocht vertelde hij mij dat een politie wagen stopte om te vragen wat ze daar deden. ze zeiden dat ze dakloos waren en enkel tegen de kou hun gezichten hadden bedekt. die agent vroeg niet naar hun identiteit. het was alweer een hele tijd geleden dus misschien dat het met de huidige wetgeving kwa terrorisme wel mogelijk is. ze deden in ieder geval op dat moment nog niks strafbaars dus was er ook geen reden om te vragen naar legitimatie. Toegevoegd op 03-05-2009 02:18:56 p.s moderators het is een praktijk voorbeeld op de vraag van de vragensteller, laat hem het in ieder geval lezen voordat jullie dit verwijderen

Volgens mij moet een ieder zich kunnen legitimeren die boven de 14 jaar is. Als jij met een bivakmuts op voor een bank zit, lijkt het me vanzelfsprekend dat een politie ambtenaar je naar je legitimatie vraagt. Het feit dat je dat doet is op zich al verdacht genoeg te noemen.. dus "voorzover redelijkerwijs noodzakelijk" is hier wel van toepassing. Het zou zelfs raar zijn als ie het niet deed...ik zou daar niet graag binnen gaan als er iemand met een bivakmuts voor de bank zit. Jij wel dan ?