Kan de mens zonder leiding?

Ik zie een politieke partij als een clubje dat opgericht wordt, een aantal ideeën het land in gooit, mensen zoekt die deze ideeën delen en vervolgens het land regeert.
Waarom accepteren we deze leiding zo makkelijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Leuke vraag, want dat is zo'n een oud probleem en er is uitvoerig over geschreven: door Hobbes (1588-1676: Engeland ): Hij gaat uit van een denkbeeldige natuurtoestand (status hominum naturalis). Dit is een situatie waarin iedereen totaal vrij is omdat er geen interferentie van wetten is, maar waar de mens elke dag de dood vreest. Het is, zoals Hobbes in zijn werk De Cive zegt, een toestand van oorlog van allen tegen allen (een bellum omnium in omnes). Daarbij geldt: homo homini lupus est (Latijn: 'de mens is voor andere mensen een wolf'). Door geweld toe te passen kunnen mensen zich verrijken zonder zelf arbeid te hoeven verrichten. Mensen lopen dus altijd het gevaar dat anderen zich met geweld meester maken van hun producten, of dat anderen ze tot slaaf maken of zelfs doden. Door zelf sterker te zijn dan vijanden kan dat gevaar worden afgewend. Maar volgens Hobbes ontlopen mensen elkaar weinig in fysieke kracht, en ook zwakken zijn door list en bedrog in staat om van een sterkere te winnen. Zo ontstaat de natuurlijke toestand van de mens: een ononderbroken oorlog van allen tegen allen. Hobbes staat bekend als een navolger van René Descartes. In een natuurstaat handelen mensen als machines, waarbij zij gedreven worden door aversie om te sterven en begeerte om te leven. Deze twee mechanismen leiden ertoe dat mensen puur uit eigen belang handelen. Zij worden gedreven door egoïstische beweegredenen. Deze toestand wordt beëindigd doordat de mens streeft naar zelfbehoud. Hobbes meende dat mensen uit zelfbehoud bereid zijn om af te zien van het recht op gebruik van geweld, mits de anderen dit ook doen. Vrede en veiligheid worden daardoor gewaarborgd De enige manier waarop mensen gelijktijdig afstand kunnen doen van geweldsmiddelen is door deze, door middel van een sociaal contract, over te dragen aan een superieure macht. Bpek: Leviathan 1651. Toegevoegd op 27-04-2009 14:35:33 Ik zal de rest van mijn reactie onder een andere alias proberen te plaatsen.

Ha, die Entity; Een mens kan best enige tijd zonder leiding, de mensheid als geheel niet, vrees ik.

Omdat men niet op de eigen leiding durft te vertrouwen, wat doe je dan, dan geef je dat aan een ander... Een mens kan wel degelijk zonder leiding, maar dan weer niet zonder waterleiding...

Ik accepteer het niet, ik stem blanco. Anarchisme is wat jij beschrijft in de titel. Dat werkt niet. Dat wordt een zooitje. Er staat toch altijd weer een leider op en dan ben je weer terug bij af. Wel vind ik me op veel gebieden met het Anarchisme vinden. Iedereen heeft verschillende normen en waarden. Het is inderdaad jammer dat deze dingen je allemaal opgelegd worden, dat gaat ten koste van je vrijheid naar mijn mening. Een goed voorbeeld van Australië.. Er zitten daar heel veel aboriginals in het gevang omdat zij mensen vermoordden. Dit is normaal voor hen, en toch komen ze in het gevang. Geen stijl vind ik persoonlijk.. Maarja.. Wie ben ik? Ik vind dat Nederland in het algemeen verkeerde prioriteiten stelt. Iedereen moet leven met de natuur. Waarom beginnen we niet eens met een groene maatschappij? (onschadelijk voor de natuur) Het kan! Waarom doen we het dan niet? Heb je een beter voorstel voor een regering? Ik ben benieuwd..

De mensheid kan niet zonder leiding. Dan vervallen we tot totale chaos omdat iedereen het beste voor zichzelf wil, en dat is nou eenmaal niet mogelijk zonder geweld etc. Tevens weet 70% van de mens niet wat goed voor hem/haar is.

De mensheid kan niet zonder enige vorm van leiding. Ook dit is iets dat de mens anders maakt dan [sommige] diersoorten. Ook het feit dat je van jongs af aan niet beter weet dan dat het zo geregeld wordt draagt bij aan het feit dat je het simpelweg accepteert.

Politieke filosofen als Locke en Hobbes hebben mooi beschreven hoe het komt dat mensen macht uit handen geven aan anderen. Eigenlijk komt het er op neer dat als er geen leiding is, waarden en normen (wetten) niet kunnen worden gehandhaafd. Dat is prima zolang we jagers zijn en het gebied waarin we wonen groot genoeg is om elkaar enigszins te vermijden. Maar het werkt niet meer als we in een agrarische / of nu zelfs stedelijke omgeving wonen. we zouden dan de hele dag bezig zijn ons huis en haard te verdedigen, zonder een boterham te kunnen verdienen of een nachtje rustig te slapen...

Op dezelfde manier dat jij de algemene voorwaarden van gv aanvaard hebt. Anders kon je zelfs deze vraag niet stellen . Ongeveer 60 à 70 % van de mensheid aanvaard leiding, hierarchie zonder verdere discussie. Nu als de leiding genoeg externe controlemechanismes toelaat met verantwoordelijkeheid en authoriteit , zijn we zo slecht nog niet.

door John Locke (1632 - 1704: Engeland) De staat is bij hem niet een door God gegeven en aan de mens opgelegd instituut, noch is zij een soort organisme dat als vanzelf gegroeid is, zij komt pas tot stand doordat de mensen de grootst mogelijke veiligheid en bestaanszekerheid zoeken. De staat is het product van een in vrijheid door burgers gesloten overeenkomst waarbij men afspreekt een deel van zijn natuurlijke rechten over te dragen aan de overheid. Locke vertrekt hieruit vanuit een natuurtoestand van de mens. In deze natuurtoestand is de mens noch goed noch slecht. Een dergelijk "contract" kan bij Locke door dezelfde burgers gewijzigd worden als er sprake blijkt van veranderde omstandigheden. Bovendien kunnen de burgers regeringen en dergelijke afzetten als zij de rechten van het volk niet naleven (tirannie, absolutisme...).Er bestaat bij Locke (en hier is hij volledig in tegenspraak met zijn voorganger Hobbes) dus geen absoluut heersersrecht. Het beste voorbeeld van dit gedachtengoed van Locke is de Amerikaanse Declaration of Independence. Boek: Two Treatises of Government Het denken van Hobbes (de mens/maatschappij neigt van nature tot strijd op leven en dood en moet gebonden worden uit eigen belang door een sterke overheid) is de bron van het continentaal Europese denken: komt allen tesamen en dan lossen wij het wel op. Rokers en niet-rokers komen er wel samen uit als je maar voor een 'polder instituut' zorgt. De 'founding fathers van de USA' lieten zich inspireren door Locke( de mens/maatschappij is in principe in staat zich zonder problemen te handhaven, maar de staat moet regels geven daar waar belangen tegenstrijdig zijn. Daarbuiten moet de overheid zich nergens mee bemoeien) De verschillen tussen de twee benadringen zijn groter dan uit deze korte tekst kan worden aangegeven, maar zijn de basis van het grote verschil is denken tussen de USA en Europa. En 'the twain shall never meet' De teksten heb ik - gemakzuchtig als ik ben - deels uitgekopieerd uit WiKi.Boeiende onderwerpen. Ik ben zelf meer een aanhanger van John Stuart Mill. Van hem is de uitdrukking 'belastingen zijn staatsdiefstal'. Zijn bekendste boek is On Liberty, en is een genot om te lezen, zeker in een moderne bewerkte vorm (Peter Singer). Er zijn naast Hobbes, Locke en Mill vele andere polike filosofen geweest die over deze vraag op GV diep hebben nagedacht., maar uiteindelijk gaat het om dezelfde tweedeling, zoasls die door Hobbes en Lock zijn uitgewerkt.

Absoluut, Leiding is slechts een verzinsel, er zijn hele goede voorbeelden in de geschiedenis te vinden waar mensen het zonder leiding stelden. Er is zelfs een hele politieke stroming op gebaseerd, het anarchisme. Het anarchisme mondt niet per definitie uit in anarchie, dat zijn 2 begrippen die nog wel eens door elkaar worden gehaald.

Dat mensen willen leiden snap ik nog wel (machtsgevoel). Dat anderen leiding willen hebben is al wat vreemder. Ik vermoed dat het een vorm is van afhankelijk zijn. Niet zelf kunnen of willen denken, niet zelf kunnen of willen beslissen of niet zelf dingen in gang kunnen zetten. Dat moeten anderen voor hen doen en daar voelen ze zich prima bij. Zo zijn dus de leiders niet zo sterk en slim dat zij kunnen leiden, maar het zijn de volgers die de leiders in staat stellen om te leiden. Als die met veel zijn, en dom.... Dat laatste zie je wel heel erg sterk in de laatste politieke ontwikkelingen......

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100