Wat is de reden dat D66 tegen een onderzoek naar kernenergie is?

ik werd op dit artikel geattendeerd, en het verbaast me enorm
de vraag ook al meermalen aan D66'ers gevraagd, maar geen enkele reacties ontvangen
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2019/07/laf-d66-is-tegen-onderzoek-naar-noodzaak-en-kosten-kernenergie-698147/

Weet jij het antwoord?

/2500

D66 stelt dat kernenergie veel te duur is en dat het niet nodig is om daarmee de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen. ,,Op allerlei plekken waar kerncentrales worden gebouwd, komen ze niet af. In Amerika zijn ze bij twee centrales huilend weggelopen. We zien dat er één technologie is die telkens duurder wordt en waarbij het steeds langer duurt voordat het wordt opgeleverd: dat is kernenergie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft doorgerekend dat we het met de technische oplossingen redden, zoals die nu uit de gesprekken zijn gekomen voor het Klimaatakkoord”.

Bronnen:
https://www.ad.nl/politiek/coalitiepartner...

Maandag 8 juli 2019 heeft de fractie van D66 in de Tweede Kamer tegen een motie gestemd waarin het kabinet wordt gevraagd onderzoek te doen naar kernenergie. Waarom tegen? Is de vraag waarop D66 geen direct antwoord geeft. De aanloop van tegenstemmen begon al in november 2018 tijdens het begrotingsdebat. Het argument van D66 Kamerlid Matthijs Sienot om niet mee te willen denken over het voorstel van de VVD om na te denken over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland omdat in Amerika tijdens de bouw van de twee nieuwe kerncentrales men huilend is weggelopen, was kretologie van de bovenste plank. Door dit argument te gebruiken blijkt dat het D66 lid niet op de hoogte is van het cruciale deel van het D66 verkiezingsprogramma 2017-2021. De reden dat D66 niet mee wil denken over de bouw van nieuwe kerncentrales en op 8 juli 2019 tegen een motie stemt waarin gevraagd wordt onderzoek te doen naar kernenergie, heeft te maken met hun verkiezingsbelofte zoals verwoord in het verkiezingsprogramma 2017-2021, definitief vastgesteld door de leden tijdens het congres op 29 en 30 oktober 2016. Het Duitse Instituut voor Economisch onderzoek (DIW) in Berlijn kwam tijdens een onderzoek in 2018 tot de conclusie dat alle 674 kerncentrales die tussen 1951 en 2017 wereldwijd verrezen, met forse overheidssubsidies zijn gebouwd. In het verkiezingsprogramma staat o.a. dat kernenergie bij D66 onder aan de ladder staat bij het vormgeven aan een duurzame energievoorziening, en op geen enkele wijze door de overheid dient te worden gesubsidieerd. Citaat uit het verkiezingsprogramma 2017-2021 van D66: Kernenergie speelt geen rol in onze energievoorziening. D66 wil geen nieuwe kerncentrale in Nederland en de kerncentrale in Borssele sluiten, door deze onder te brengen in een non-profit organisatie onder verantwoordelijkheid van het rijk, om voldoende financiële middelen te genereren om de toekomstige ontmanteling in uiterlijk 2033 op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Einde citaat. Eén van de vijf sociaal-liberale richtingwijzers van D66 is: Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. Door deze beloftes kun je als partij niet ineens een draai van 180graden maken door in te stemmen met een onderzoek naar de eventuele noodzaak, kosten en voorwaarden voor het bouwen van nieuwe kerncentrales. Zonder de juiste argumentatie om deze draai te moeten maken, bv wegens ingrijpende veranderde omstandigheden, maak je je als partij schuldig aan kiezersbedrog.

Toegevoegd op 17 april 2020 13:26: bron
Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/d...
https://www.deingenieur.nl/artikel/vs-krij...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100