Wat wordt er nou precies bedoelt met ''links en rechts'' in de zin van de verkiezingen?

Want ik zie dat steeds weer voorbij komen, de laatste tijd.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Links streeft naar vrijheid, gelijkheid en broederschap. De idealen van de Franse Revolutie. Elke partij kan je daarop beoordelen. Zo is PVV rechts omdat die tegen godsdienstvrijheid is, het eigen volk voorop stelt en Islamieten beledigt. Beroemd is de linkse leuze: alle Volker werden Bruder sein. En proletiers aller landen verenigt U. De rede van Martin Luther King. De bergrede van Jezus in het Nieuwe Testament. Links is een ideaal, rechts ziet in dat linkse ideaal een groot gevaar. Er zijn grote verschuivingen in de politiek geweest, maar eigenlijk nauwelijks tussen recht en links. Wie links was blijft links, wie rechts was blijft rechts. Er zal altijd een strijd tussen links en rechts blijven.

Linkse partijen willen de samenleving veranderen omdat ze deze onrechtvaardig vinden. Rechtse partijen willen de samenleving NIET veranderen omdat ze deze WEL rechtvaardig vinden.

Eigenlijk alleen maar de plaatsen die ze in de 2e kamer innemen. Verder is het mijn mening dat links meer sociaal betrokken is dan rechts.

links zijn eigenlijk de socialisten (politiek-maatschappelijke stroming, ontstaan in de 19e eeuw. Het socialisme gaat uit van een sterk overheidsingrijpen om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen en dan vooral problemen die ontstaan zijn door een oneerlijke verhouding tussen arm en rijk.) rechts zijn de liberalen (als je vindt dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met de maatschappij en het bedrijfsleven) Toegevoegd na 1 minuut: verduidelijking liberalisme; Politieke Stroming die ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw, als ondersteuning van het idee van de vrijheid van iedere individuele burger, en die ook functioneerde als onderbouwing en rechtvaardiging van de kapitalistische productiewijze.

Van vroeger uit was links progressief en rechts conservatief. Daarnaast streefden de linkse partijen naar een overheid die alles tot in de puntjes regelde voor iedereen, rechtse partijen juist naar zo min mogelijk overheid. Tegenwoordig is 'links' of 'rechts' steeds moeilijker te duiden; nu zie je bijvoorbeeld linkse partijen die erg conservatief zijn (als SP) en rechtse partijen die op punten juist heel progressief (als ChristenUnie - zolang het niet over euthanasie of abortus gaat zijn ze vooruitstrevend, maar toch onderdeel van 'klein rechts') Eigenlijk kun je het politiek spectrum het beste zien als een cirkel, en niet als rechte lijn. Het toppunt van links is een planeconomie waarbij overheid grip houdt op alle bedrijvigheid in het land - bij het toppunt van rechts, is de overheid zelf een bedrijf die aktief meedoet aan de vrije markt. Dat ligt veel dichter bij elkaar dan menigeen zal durven toegeven.

Van oorsprong (voor 1945) alleen maar dit: " De verklaring van de begrippen links en rechts is eenvoudig. Toen de politieke partijen in de Tweede Kamer begonnen te ontstaan, werden de partijen die links van de voorzitter zaten, linkse partijen genoemd. De partijen die rechts van de voorzitter zaten, werden rechtse partijen genoemd ". Tegenwoordig de stromingen / overtuigingen en de politieke kleur zoals boven aangehaald.

Bronnen:
http://www.leerwiki.nl/Links_of_rechts_in_...

Ik weet niet wat de beweegredenen zijn van rechtse personen. Dus hou ik dit antwoord bij links. Linkse personen willen dat IEDEREEN een goed leven kan hebben. Aangezien geld het meest belangrijke in het leven is (tenminste dat wordt aan de waarde van geld gegeven) en omdat de overheid alleen maar met geld kan werken, willen linkse partijen dat IEDEREEN een goed genoeg leven kan leiden (uitgedrukt in geld en kosten). Neem nu bijvoorbeeld de crisis, hiermee hebben armere mensen nog minder om te besteden. Hun leven wordt dus enorm beperkt door geld. Omdat de rijken ook meer hebben geprofiteerd door de hoogconjunctuur, vinden linkse partijen dat zij in de tijd van crisis ook meer kunnen delen met anderen. Zo blijft de ratio van wat armen hebben geprofiteerd en wat de rijken hebben geprofiteerd gelijk in de hoogtijd en ook de crisistijd. Links vindt dus dat iedereen een goed leven gegund moet kunnen worden. Denk hierbij dan ook aan de ouderen, de zieken, iedereen. Het is niet voor niets dat in noodsituaties de regel geldt: vrouwen en kinderen eerst. De sterken en de zwakken die samenwerken om het totale geheel goed te houden. Links is de moderne Robin Hood, die opkomt voor de minder bedeelde en in moeilijkheden verkerende medemens.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100