Welke wetten heeft de Eerste Kamer tegengehouden?

Vind het nogal apart dat wanneer een wetswijziging een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, dat de Eerste Kamer ervoor kan zorgen dat het allemaal nier doorgaat.
Wanneer is het voorgekomen dat de Eerste Kamer een wet heeft tegenhouden? En welke wetten waren dat?
Hoe reageerde de Tweede Kamer daarop?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. De Eerste Kamer komt in het wetgevingstraject pas aan bod nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen.Meestal wordt een wetsvoorstel ingediend door de regering (de Koning onder verantwoordelijkheid van de ministers.) Een andere mogelijkheid is dat wetsvoorstellen worden ingediend door de Tweede Kamer, een zgn initiatief voorstel) De Procedure verloopt dan gedeeltelijk anders. De belangrijkste taak van Eerste Kamerleden is het beoordelen van wetsvoorstellen. Om tot een goed oordeel te komen lezen zij officiële stukken, brieven, rapporten en kranten- en tijdschriftartikelen. Voorafgaand aan de behandeling van een wetsvoorstel worden soms honderden brieven aan de leden gestuurd. De Eerste Kamerleden voeren zowel intern als extern overleg. Intern overleg vindt vooral plaats in de eigen fractie en in de commissies. Extern overleg wordt gevoerd met organisaties en burgers. Soms worden bezoekers of delegaties ontvangen en in bijzondere gevallen kan een Kamercommissie besluiten een hoorzitting te houden. Ook de Raad van State adviseert de Eerst Kamer of het wetsvoorstel uitgevoerd kan worden en of er niets in staat dat in strijd is met de Grondwet. Dit zijn zeer uitgebreide adviezen die soms na dagen vergaderen tot stand zijn gekomen. De kerntaak van de Eerste Kamer als medewetgever is de kwaliteit van de wetgeving toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en niet onbelangrijk, de handhaafbaarheid (toetsingscriteria). De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet wijzigen. Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. In de praktijk zijn er een aantal middelen (novelle, toezeggingen, moties) om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen. Sinds 1945 zijn 69 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer verworpen. Vooral voorstellen tot Grondwetsherziening. Tijdens het Kabinet Rutte II zijn er acht ingediende wetsvoorstellen en initiatiefvoorstellen verworpen. Op 3 oktober 2017 Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar Op 30 december 2014 Invoering elektronische detentie Tijdens het Kabinet Rutte I vijfmaal, waaronder op 22 november 2011 de introductie van de echtscheidingsnotaris. Op 19 juni 2012 Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. Tijdens het Kabinet Lubbers III op 20 maart 1990 Herziening van scheidingsprocesrecht verworpen, in 1993 aangepast aangenomen

Toegevoegd op 21 maart 2019 15:35: bron
Bronnen:
https://www.eerstekamer.nl/begrip/verworpe...
https://www.eerstekamer.nl/ingetrokken_tij...
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/public...

Sinds 1945 zijn 69 wetsvoorstellen door de eerste kamer verworpen. In Bron1 zijn deze opgesomd. (Even doorklikken)

Bronnen:
https://www.eerstekamer.nl/begrip/verworpe...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100