tot wanneer heeft in Nederland de bijzondere staat van beleg na de 2e wereldoorlog geduurd?

pas in 1948 werd de 'gewone' staat van beleg in de grondwet opgenomen.

Toegevoegd na 15 uur:
aanvulling: de vraag is dus hoe de (burgerlijke?) staat van beleg tot die grondwetswijziging was geregeld. Was er wel iets geregeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Op 4 maart 1946 werd de bijzondere staat van beleg opgeheven.

Bronnen:
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/zoek?Sear...

De wettelijke benaming voor de Bijzondere Staat van beleg is officieel: Militair Gezag (MG). Het MG functioneerde in Nederland van 14 september 1944 (toen Maastricht als eerste grote gemeente werd bevrijd) en werd op 4 maart 1946 opgeheven. Dit heet officieel: Op 4 maart 1946 werd het Militair Gezag geliquideerd. De afwikkeling van de werkzaamheden werd opgedragen aan het Afwikkelingsbureau Militair Gezag dat tot 1 januari 1948 is blijven bestaan. Een in 1941 te Londen ingestelde commissie kwam tot de conclusie de wet buiten toepassing te laten en de bevoegdheden van het MG in een bijzonder wetsbesluit te regelen. Bij KB van 11 sep. 1943 (Wetsbesluit D 60 van 4 sep. 1944) werd door de regering in Londen de bijzondere staat van beleg geregeld, waarop het Militair Gezag (MG) in de jaren 1944-1946 werd gebaseerd. Pas in 1948 werd art 195 (Staat van Oorlog, Militair Gezag) in de Grondwet1948 opgenomen en luidde: Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of van wege den koning elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van oorlog of in staat van beleg verklaard worden. De wet bepaalt de wijze waarop en de gevallen waarin zulks geschieden kan en regelt de gevolgen. Sedert 1983, art 103 van de Grondwet spreekt de Grondwet niet meer van Staat van Oorlog maar van "uitzonderingtoestanden". Toegevoegd na 9 minuten: Generaal Hendrik Johannes Kruls, belast met de leiding van het Militair Gezag. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Johan_Kruls Het circus Kruls https://www.niod.nl/sites/niod.nl/files/Het%20Circus%20Kruls.%20Militair%20gezag%20in%20Nederland%201944-1946.pdf Toegevoegd na 1 dag: In de wet van 23 mei 1899 (Staatsblad n°. 128) zijn de bepalingen ter uitvoering art. 187 der Grondwet (Staat van oorlog en staat van beleg) opgenomen. Op 8 september 1914 was sprake van een oorlogssituatie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd door de regering op deze datum de proclamatie ‘Staat van Beleg voor Nederland’ afgekondigd. Alle in bezit zijnde wapens moesten vóór 15 september in de eigen woonplaats ingeleverd worden. Afgekondigde militaire maatregelen op welke wijze dan ook aan buitenstaanders bekend maken, was strafbaar. Toegevoegd na 1 dag: https://www.erfgoedleiden.nl/schatkamer/beeldbank-wo-ii/zoeken-in-beeldbank-woii/weergave/record/layout/default?id=17434b86-26be-11e3-9d6b-3cd92befe4f8

Bronnen:
http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/res...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017...
https://www.europa-nu.nl/id/vi7kdpb5ewyt/a...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100