Mag een officier van Justitie een zaak seponeren (ongeacht het gepleegde feit) als blijkt dat de verdachte(n) buitenlandse ambtenaren/diplomaten zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, dat mag. Maar het is niet de bedoeling. "Het gedrag van een diplomaat reflecteert op het land van afkomst. Hiervan bewust zal een diplomaat in de regel de wetten van het gastland respecteren. Echter misbruik van diplomatieke onschendbaarheid komt ook voor: Verkeersboetes en belastingen worden niet altijd betaald. Hoewel sommige ambassades erop staan dat alles netjes betaald wordt zijn anderen daar minder kritisch op. In Den Haag wordt ongeveer de helft van de parkeerboetes van diplomaten niet betaald, terwijl in Londen sommige ambassades voor miljoenen aan onbetaalde Congestion Charge heffingen hebben openstaan. Sommige banken zijn voorzichtig met het verlenen van krediet aan diplomaten, aangezien er geen manier is om terugbetaling af te dwingen. Diplomatieke onschendbaarheid is gebruikt om onder aanklachten uit te komen. In geval van overtreding van de lokale wetten kan het gastland vragen om opheffing van de diplomatieke onschendbaarheid en als deze door het zendland verleend wordt alsnog tot vervolging over gaan. Mocht deze niet verleend worden dan kan het gastland de betreffende persoon Persona non grata verklaren. Deze zal dan het gastland binnen afzienbare tijd dienen te verlaten. Als er geen vervolging in het gastland is geweest, dan kan deze alsnog plaatsvinden eenmaal terug aangekomen in de zendstaat. Vervolging door de zendstaat is echter niet verplicht. Een eventuele vervolging vindt plaats volgens de wetten en gebruiken van het land van herkomst. " Het moet dus wel een vreselijk 'apenland' betreffen wil de diplomaat in kwestie niet alsnog in / door zijn eigen land vervolgd worden, maar ondenkbaar is het dus niet. Toegevoegd na 3 minuten: (Sorry, was te snel). De officier van justitie MAG dus niet seponeren, hij MOET seponeren vanwege de diplomatieke onschendbaarheid. Alleen met toestemming van het zendland kunnen we eventueel een diplomaat ' aanpakken' . De regel is dan ook in beginsel bedoelt om diplomaten te beschermen. Dat ze in de praktijk misbruikt kan worden, staat buiten kijf. De nl-wiki link refereert een paar keer aan Belgie, maar in Nederland (of zelfs internationaal) is de regeling om en nabij gelijk).

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatieke_...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/am...

Een OvJ (of beter gezegd; het OM als organisatie) heeft een 'discretionaire bevoegdheid' en mag zelf besluiten welke zaken hij wel of niet vervolgt. Hij mag dus ook besluiten om een bepaalde zaak niet te vervolgen als blijkt dat de verdachten buitenlandse ambtenaren of diplomaten zijn.

Leuke casus omdat een aantal belangrijke rechtsregels met elkaar verband houdt. Laten we beginnen met het "normale" strafrecht. Een officier van justitie mag altijd een zaak seponeren, dat is het opportuniteitsbeginsel. Hij hóéft niet tot vervolging over te gaan, het mág. Wel kunnen in zo'n geval benadeelden een verzoekschrift indienen bij het gerechtshof om het openbaar ministerie te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan (art. 12 Sv-procedure) Maar, het gaat hier om een dplomaat. In geval het gaat om buitenlandse diplomaten die immuniteit genieten, zal vervolging niet-ontvankelijk zijn aangezien hoger recht (Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer) immuniteit garandeert. Verdragen gaan voor wetten. De geëigende weg in geval van een ernstig misdrijf is in dat geval: het verzoeken van de zendstaat om de diplomatieke immuniteit op te heffen. In dat geval kan een diplomaat gewoon als ieder ander vervolgd worden.

Een officier van Justitie dient een zaak over te dragen aan de ministerie van buitenlandse zaken als het buitenlandse diplomaten blijken te zijn. Want de diplomaat vertegenwoordigd een land en de buitenlandse staat is verantwoordelijke voor de daden van zijn diplomaten. En dient ook de passende acties ondernemen. Buitenlandse ambtenaren vallen niet onder de diplomatieke persoonlijke onscheidbaarheid. Dus de officier moet het overdragen. En dient de diplomaat te beschermen. Of hij het mag seponeren of niet daar gaat hij niet over, dat is een zaak van de ministerie van buitenlandse zaken. Wat de officier niet mag doen is vervolgen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100