Waarom ben je verplicht om voor de normeringsbladen van het NEN geld te betalen?

EDIT: Voor mensen die dit niets zegt: http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=000040

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is laatst een uitspraak geweest dat normeringsbladen van het NEN niet wettelijk verplicht zijn, juist omdat je er voor moet betalen. "De rechtbank wijst het argument van de Staat en de NNI af dat het zou gaan om zelfregulering (omdat ze in overleg met de branche geformuleerd zijn). De NEN-normen zijn rechtsnormen, ze leggen juridische plichten op aan bouwbedrijven. De verwijzing naar bepaalde normen in een wet of daarop gebaseerd overheidsbesluit maakt van die normen een publiekrechtelijk, algemeen geldend document. Opmerkelijk was dat dit al bij de parlementaire behandeling in 1986 al erkend werd. Omdat die norm vervolgens niet op de juiste manier bekendgemaakt is, worden ze onverbindend (juridisch ongeldig) verklaard. Wetten kunnen pas geldig zijn nadat ze netjes gepubliceerd zijn in het Staatsblad of de Staatscourant, zie art. 3 en 4 van de Bekendmakingswet. En het mooie is: de publicaties daar tellen als ‘wetten, besluiten en verordeningen’ in de zin van artikel 11 Auteurswet. Iedereen mag het Staatsblad en de Staatscourant kopiëren en verspreiden zoveel hij wil."

Bronnen:
http://blog.iusmentis.com/2009/01/07/wette...

Omdat er iemand werk voor gedaan heeft om zo'n blad op te stellen? Je moet toch ook betalen voor een uittreksel van het gemeenteregister?