Hoe kan het dat mensen rechts zijn maar niet conservatief?

Bij de test van het programma Zooorechts bleek ook dat ik erg rechts ben 78%. Toch ben ik niet conservatief maar juist erg voor vernieuwing en vervanging van het elite-besturing model van Nederland. Hoe kan dat? Is dat de moderniteit? Of waren er vroeger ook al rechtse progressieve mensen?

http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/zooorechts/

Weet jij het antwoord?

/2500

Rechts heeft toch niet zoveel te maken met in hoeverre je de wereld al dan niet wilt veranderen, maar meer in welke richting je de wereld zou willen zien veranderen..?

Rechts en conservatief zijn niet dezelfde dingen. Politiek rechts-links heeft meer te maken met economie en de verdeling van rijkdom dan met vernieuwing of vasthoudendheid aan het oude.

Rechts is conservatief en conservatief is rechts. Als ik het goed begrijp ben je tegen het elite-besturingsmodel. Je wilt het volk dus aan de macht. Met lynchpartijen, de herinvoering van de doodstraf, jacht op emigranten, op elke hoek van de straat politie. Realiseer je wel dat dat betekent: we doen een stap terug in de tijd. Er zijn een aantal landen in de wereld waar de elite niet aan de macht is: Somalie, b.v. Er zijn vast wel meer van die landen. Wil je daarheen? Of wil je terug naar het fascisme van Hitler en Mussolini.

Natuurlijk waren er vroeger ook al rechts-progressieve mensen. Het gaat om verschillende issues: hoe je rijkdom wilt verdelen, of je een sterke of zwakke invloed van de staat prefereert, of je vooral de status quo wilt behouden of zaken wilt veranderen. Link in Nederland is bijvoorbeeld vaak uitgesproken conservatief, gericht op het behoud van 'verworven rechten'. In de link een interessante test, die je ook niet indeelt alleen op basis van een links-rechtslijn, maar je positie toont in een grid waar autoritair en libertair de y-as vormen.

Bronnen:
http://www.politicalcompass.org/index

Als je niet conservatief bent ben je niet rechts. Waarschijnlijk heb je de test verkeerd geïnterpreteerd. Nog maar een keertje overdoen,. Uiteindelijk is een test maar een test en is de werkelijkheid vaak anders. Conservatief Wordt gebruikt om mensen aan te duiden die in hun woorden en daden streven naar het behouden van de dingen zoals ze zijn. Soms gedreven uit angst voor verandering, maar ook vaak uit het idee dat het zoals het nu is, goed functioneert en er dus geen verandering nodig is. Rechts De termen links en rechts in de politiek stammen uit de tijd van de Franse revolutie en verwezen oorspronkelijk naar de positie waarin de verschillende partijen in het parlement zaten (links of rechts van de voorzitter). In het Franse parlement zat de koning rechts tegenover de afgevaardigden. Omdat hij liever zijn (conservatieve) geestverwanten dichtbij zich had zitten, kwamen de conservatieven aan de rechterkant van het parlement terecht. Die indeling is sindsdien gehandhaafd. Historisch gezien - in de 19de eeuw - duidde rechts op conservatisme, een scherpe reactie tegen de moderne vrijheden en de industriële maatschappij, sterke klemtoon op organisch gegroeide sociale verbanden en machtsposities, respect voor autoriteit en aanvaarding van ongelijkheid. Links daarentegen duidde op een progressieve visie - denk aan de leuze van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Bijvoorbeeld in het België van midden 19de eeuw werd de katholieke "partij" (le parti conservateur) aangeduid als "la droite" (rechts) en de liberale "partij" als "la gauche" (links). In de loop van de 19de eeuw werd ook het liberalisme echter (deels) een behoudende kracht, die vooral de belangen van de burgerij verdedigde. Op het einde van de 19de eeuw werd het progressieve denken een nieuw élan gegeven door het opkomende socialisme. Hoe meer het liberalisme ervaren werd als een behoudende kracht, des te meer werd "links" voorbehouden voor het socialisme. Met andere woorden, rechts staat op de eerste plaats voor conservatieve waarden, bijvoorbeeld ook op ethisch op religieus vlak. In tweede instantie kan ook klassiek liberalisme eventueel als rechts beschouwd worden, in die zin dat het meer aandacht schenkt aan niet-interventie door de overheid en spontane sociale verhoudingen, dan aan de traditioneel liberale aandacht voor universele emancipatie.

Links,rechts...het is allemaal 1 pot nat.Ik ben zelf links,maar ik heb ook begrip voor sommige rechtse standpunten.Welke dat zijn,laat ik maar in het midden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100