Als er op de munt staat "God zijt met ons, wie wordt er dan bedoeld met ons? Waarom staat er eigelijk niet gewoon "God zijt met ons allen"

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hier worden alleen de bankiers mee bedoeld.

Dat is ook precies wat er bedoeld wordt. Er was geen ruimte meer voor het woordje "allen". Maar dat zit al impliciet in de zin.

Als je lesst: god zijt met ons..Wie zijn ons dan? juist dat zijn wij allen! Toegevoegd na 34 seconden: leest bedoel ik natuurlijk;-)

Al degenen die die munt in handen hebben. Dus in principe alle mensen van de hele wereld. God zij met ons allen is geen goed Nederlands. Het is dubbel op. Het is God zei met ons, of, God zei met allen.

Het is restant van het verleden, namelijk van het probleem van de de souvereiniteit van het staatshoofd. Wie geeft de koning de kroon. Voorheen was het onomstotelijk, dat de koning de plaatsvervanger van God was en dat de koning de kroon onvervreemdbaar van God heeft gekregen. In de 17-de eeuw, met name door het protestantisme is dat veranderd, in de zin, dat het parlement de koning igeeft en weer af kan nemen. Met name schrijvers als John Locke hebben dat in hun boeken uitgewerkt. Wlliam of Orange was eigenlijk de eerste koning, die op deze bais regeerde. De constitutionele monarchie. Ook onze koningen hadden in het verleden nog problemen met de breuk met het goddelijke. Julia schreef nog altijd: Wij Juliana, koningin der Nederlanden, bij de gratie gods…. en naast haar beeltenis op de munt schreef zijn God zij met ons, aangevende, dat zolang de legale koning op de troon zat God met vriendelijke blik toekeek, omdat de Great Chain of Beings op zijn plaats was, met bovenin God en beneden de arbeider. Je treft deze gedachte in alle culturen aan. Ook in de Chinese cultuur hameren Confucius en Dao ook steeds op de natuurlijke orde, de grote harmonie. Met de onthoofding van de Engelse koning Charles I in 1649 en later de Lodewijk XVI in de Franse revo vanaf 1791 werd de Great Chain of Being doorbroken en werd de chain in de decenia daarna omgezet in een maatschappelijk ladder, die je kon beklimmen in plaats van de chain, die je vastkentende op je plaats in de maatschappij. Voor velen van jullie is dat een zeer ver verleden, maar toe ik 20 was kon ik geen niet naar de belasting academie om Inspecteur der belastingen te worden omdat mijn vader ‘slechts’ adjuct commies was. Hetzelfde gold altijd voor de politieacademie. En vriendje van mij is l;akei bij de koning, dat kon alleen omdat zijn vader ook lakei bij de koning was, anders was hij nooit aangenomen.

Eerst even een correctie. Op de munten staat geen ‘zijt” maar “zij”. Sinds de invoering van de euro wordt deze tekst alleen nog op het in Nederland geslagen 2 eurostukken geplaatst. Je vraag: “ons” is een persoonlijk voornaamwoord, 1ste persoon meervoud en de niet-onderwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord “wij”: in de 3de naamval. Bijvoorbeeld: De zege is ons, wij hebben de overwinning behaald. Met “ons”wordt dus “wij” bedoeld. “Ons allen” is dus onjuist taalgebruik. Mijn persoonlijk interpretatie met wie er met "ons"bedoeld werd/wordt is: het Nederlandse volk. Ontstaan: Met de komst van de nieuwe Muntwet in 1816 worden munten niet meer afgewerkt met een kabelrand maar met een randschrift In de nieuwe Muntwet staat: Gemelde stukken zullen gemunt worden in den ring met een rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden: God zij met ons. Tussen de woorden worden sterretjes gezet. De reden dat voor een randschrift werd gekozen was om het kopiëren moeilijker te maken. De kleine afmetingen van de munten maakten een korte spreuk noodzakelijk. Vandaar dat er gekozen werd om een afkorting te gebruiken van de Latijnse spreuk: Si Deus nobiscum quis contra nos (Nederlands: Zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn?, Rom. 8:31). Met de spreuk “God zij met ons” voldeed hij aan de voorwaarde. Aan een tweede voorwaarde, het voortzetten van een traditie, kwam de spreuk ook tegemoet. De lange spreuk was immers al te zien op de munten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarnaast deelde men de mening: een heilige die elk rechtgeaard ingezetene des Ryks, en voor het Land, en voor den persoon van Uwe Majesteit hartgrondig uitboezemt. Met de “ingezetene de Ryks” werden dus de Nederlanders bedoeld, vandaar mijn eerder genoemde interpretatie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100