Klopt het dat? (Zie uitleg.)

Een president mag (zover ik weet) normaliter maximaal twee termijnen zitten van ieder 4 jaar. Dit om te voorkomen dat hij teveel macht gaat krijgen. Maar in landen als Engeland en ook ons eigen landje mag hij/zij er zolang blijven zitten als hij/zij wil/gekozen word. Echter bedraagt dit wel een minister-president en staat het vorst nog boven hem/haar waardoor deze nooit de ultieme macht heeft.
Is dit de reden dat hij/zij in principe eindeloos minister-president mag blijven en een president niet langer dat twee termijnen van ieder 4 jaar. Omdat hij het hoogste ambt is en er geen monarch boven staat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Die 2 termijnen voor een president geld voor de USA, waar een president veel meer macht heeft dan de minister president hier in Nederland. De president in the USA heeft zelf de macht persoonlijk wetten tegen te houden bijvoorbeeld. De minister president is niet meer dan de voorzitter van het kabinet. Zonder de tweede kamer mee te krijgen kan hij niets beslissen. Dus daarom is er geen maximum termijn. Want waarom zou iemand die zijn werk goed doet (en eigenlijk niet eens zo heel veel macht heeft) dat niet langer dan 8 jaar kunnen doen?

Onze MP wordt op een hele andere manier gekozen dan de USA President. Hun functies en bevoegdheden kun je op een heleboel vlakken niet vergelijken. Een MP in Nederland is in principe niet gebonden aan een aantal termijnen. Wij indirect als kiezers en de grootste gekozen partij(en) icm met een (in)formateur zijn verantwoordelijk voor wie MP wordt. Nederland is een (parlementaire) constitutionele monarchie waarbij de hoogste macht bij de ministers en het parlement ligt (tweede + eerste kamer). De koningin is onschendbaar. De ministerraad staat onder leiding van de MP. Amerika is een presidentiële republiek, waarbij de president gekozen wordt aan de hand van kiesmannen. Elke staat staat voor een x aantal kiesmannen. Zo kan het dus gebeuren dat de meerderheid van de bevolking meneer x als president wil, maar als zij net inde verkeerde staat wonen wordt het alsnog meneer y. In Nederland hebben we allemaal partijen, in Amerika ben je democraat, republikein (of onafhankelijk) De president in Amerika is staatshoofd en leider van de regering. De MP in Nederland is geen staatshoofd, wel leider van de regering. Althans hij begeleidt ze, want in feite komt de 2de kamer en ministers met voorstellen tot wetsveranderingen e.d. Om te zorgen dat Amerika niet in de greep van 1 idee/groep/noem het maar op komt, mag een Amerikaanse leider maar 4 jaar (en 1x herkozen worden) zitten. In Frankrijk is dit trouwens langer (was eerst 7 jaar, nu 5 jaar), maar daar is de verdeling van machten en rechten ook weer anders.

Bronnen:
Eén of ander forum

Foei: in NL wordt de MP niet gekozen. Hij is de primus interparis, d.w.z. de eerste onder gelijken. Zijn benoeming komt tot stand in de formatie. Hij kan door de ministerraad - in theorie - op elk moment worden gedegradeerd tot gewoon minister.

Dit heeft niets met een monarch te maken. B.v in Frankrijk en Duitsland heeft men geen koning (monarch), maar kan een MP (die in die landen meestal anders heet) voor meer dan twee perioden aan het bewind blijven. Het grote verschil is dat een president (zoals in de USA) door het volk gekozen wordt (in dit geval via een kiesmannenstelsel) en een MP wordt niet door het volk gekozen. In NL is hij meestal de leider van de grootste partij in de coalitie. Een minister-president is een particuliere benaming voor het hoofd van een soeverein orgaan, dat beschikt over uitvoerende macht van een staat of een deelstaat. Het is een regeringsleider of het hoofd van een regering. De benaming minister-president is een samenvoeging van minister, dat eigenlijk dienaar van de koning betekent, en president, dat voorzitter betekent. Een minister-president is dus letterlijk de minister die de vergaderingen van de gezamenlijke ministers leidt. In sommige landen, zoals Nederland en België, is minister-president dan ook een synoniem van premier of eerste minister. In andere landen kunnen die namen voor verschillende functies gebruikt worden. Andere gebruikte benamingen zijn Bundeskanzler, premier ministre, enzovoort.

Oorspronkelijk was er voor de VS geen limiet en zo is Franklin D. Roosevelt dan ook 4x gekozen tot president (hij stierf tijdens zijn 4e termijn). Uiteindelijk beviel dat niet zo best en heeft men simpelweg de regel aangenomen dat je niet langer dan 2x aaneengesloten president mag zijn. Volgens mij mag je dan daarna het wel weer opnieuw proberen, vandaar dat Clinton (Bill, niet Hillary) steeds weer genoemd werd als opvolger van Bush jr. Dus net zoals Cleveland die 2x niet na elkaar president was.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100