Wanneer een personeelslid van jouw bedrijf in de gevangenis zit heeft hij dan nog recht op zijn loon?

Wanneer het gaat om iets strafrechtelijks.
En uitgaande van een fulltime baan

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee. Hier geldt de hoofdregel: geen werk, geen loon. "De medewerker heeft geen recht op loon als: De medewerker niet werkt door omstandigheden die voor rekening van de werknemer komen (art 7:627 BW) Dit kan zich ook voordoen als de medewerker daarvoor geen enkel verwijt gemaakt kan worden, zoals pech met een vervoermiddel, niet bij het werk kunnen komen door persoonlijke omstandigheden, vliegtuig gemist, (onterecht) in hechtenis gesteld, etc." Toegevoegd na 8 minuten: NB: opgenomen worden in een gevangenis is op zich geen reden voor ontslag, zie als voorbeeld dit artikel uit 2011: "Een werknemer die veroordeeld wordt voor een ernstig misdrijf en een langdurige gevangenisstraf krijgt opgelegd, mag niet op staande voet worden ontslagen. (...) Het feit dat een werknemer niet in staat is om gedurende zijn detentie de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, levert geen reden op voor ontslag op staande voet. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad waarin (... volgt situatie, C.) De Hoge Raad is dat van mening omdat het strafbare feit zich geheel in de privésfeer heeft afgespeeld en in geen enkel verband staat met de werkzaamheden die door de werknemer worden verricht. Bovendien is niet aangetoond dat het een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van die werkzaamheden. Alleen bij “bijzondere omstandigheden” kan een ontslag op staande voet door de beugel. Een voorbeeld uit de rechtspraak van zo’n bijzondere omstandigheid is een werknemer die zijn baas niet tijdig had ingelicht dat de werkelijke reden van zijn afwezigheid een strafrechtelijke veroordeling was. De kantonrechter oordeelde in die zaak dat de werknemer daardoor een dermate ernstige vertrouwensbreuk had veroorzaakt, dat hij de arbeidsovereenkomst ontbond. In de wet staat dat een werknemer alleen op staande voet kan worden ontslagen als sprake is van een “dringende reden”. De rechter kijkt daarbij naar alle omstandigheden van het geval. Als het gaat om strafrechtelijk veroordeelde werknemer wordt dan ook niet alleen gekeken naar de ernst van het strafbare feit en de duur van de gevangenisstraf, maar ook naar de relatie van het strafbare feit tot de te verrichten werkzaamheden en duur van het dienstverband. Ook spelen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een rol, zoals de leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem heeft. (...) Bron: http://www.z24.nl/ondernemen/artikel_195803.z24/Werknemer_in_de_cel__reden_voor_ontslag_.html

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/loon-salaris-...

Een veroordeling voor een strafrechtelijk feit is reden voor ontslag op staande voet. Daarnaast is het onreglementair niet verschijnen op je werk f=dat ook dus er is geen loon meer verschuldigd.

Nee, als hij geen werk doet heeft hij geen recht op loondoorbetaling: Wanneer een werknemer gedetineerd raakt, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. De werkgever kan een ontbindingsverzoek indienen, echter dit zal worden getoetst op redelijkheid. Doordat de werknemer gevangen is gezet kan hij/zij geen werkzaamheden uitvoeren voor de werkgever. De werkgever heeft daardoor het recht om loonbetalingen op te schorten of te stoppen.

Bronnen:
http://www.gratisadviseurs.nl/question.php...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100