Wat betekent "poldermodel"?

Het heeft met politiek te maken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het poldermodel heeft te maken met samenwerken. De naam komt doordat er in Nederland altijd gebieden zijn geweest die onder water konden lopen: de polders. Om droge voeten te houden moesten groepen met elkaar samenwerken die dat soms helemaal niet wilden. Alleen, doordat ze allebei niet wilden verdrinken, móesten ze wel. Ook nu nog moeten soms groepen met elkaar samenwerken waarvan je niet meteen verwacht dat die het eens kunnen worden met elkaar. Toch hebben ze dan samen een doel, zoals dat vroeger was om de polder droog te houden. Na veel vergaderen en overllegen komt er dan uiteindelijk een oplossing waar iedereen mee kan leven. In Nederland is het poldermodel erg bekend geworden. In veel andere landen is er 1 partij die beslist (zoals in de Verenigde Staten zijn óf de Democraten de baas óf de Republikeinen), terwijl in Nederland er altijd overlegd wordt, totdat iedereen (of zoveel mogelijk groepen) het er mee eens is.

Poldermodel Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen. Als een CAO goedgekeurd wordt door de Minister van Sociale Zaken kan deze de CAO ook nog algemeen bindend verklaren, zodat de CAO geldt voor alle werknemers en alle werkgevers in een bedrijfstak. In een economische noodsituatie kan de Minister de arbeidsvoorwaarden voor een half jaar "bevriezen". In andere sectoren, zoals in de zorg, bij de omroep en in het onderwijs, wordt het model toegepast voor het overleg over beleid en regelgeving tussen verschillende belangenorganisaties, hun koepels en de overheid. Als beginpunt van de term poldermodel wordt vaak het Akkoord van Wassenaar (1982) gezien, waarin de genoemde partijen een loonmatiging afspraken. Onduidelijk is in hoeverre een artikel in Elseviers Weekblad rond 1980 van prof.drs. Harry ter Heide, oud-voorzitter van het NVV, partijen tot het inzicht heeft gebracht dat het beter was te onderhandelen op basis van het streven naar een win-win scenario i.p.v. en public harde standpunten uit te wisselen. Ter Heijden beoogde dit op basis van het zgn. prisoner's dilemma uit de speltheorie. Als dat juist is, is hij de geestelijke vader van het moderne overlegmodel. Het consensusmodel bestaat echter al langer. Het gaat terug tot de middeleeuwen. Toen moesten boeren, edelen, stedelingen en overige burgers samenwerken om dijken te bouwen en zo droge voeten te houden. Dit was alleen mogelijk door, ongeacht afkomst of stand, samen te werken. Als het ware met terugwerkende kracht wordt ook daarvoor thans de aanduiding poldermodel gehanteerd, alsook het werkwoord polderen voor compromissen sluiten en samenwerken.

Bronnen:
wikipedia

Compromissen sluiten op de Nederlandse manier, door zowel de kool als de geit te sparen. Het komt van het werkwoord “polderen”, wat betekent dat je eindeloos met je tegenstanders aan het onderhandelen bent met het doel overeenkomst te krijgen - vaak over politieke, maar ook wel over sociaal-economische kwesties. De oplossing ligt tussen de mening van de verschillende partijen in.

"Poldermodel" is 'n begrip dat in het buitenland (de ons omringende landen) ontstaan is en omschrijft de overlegcultuur die in ons land sinds de jaren tachtig populair was tot zo'n 6 jaar geleden. Vooral Nederlandse bedrijven deden en doen aan polderen oftewel veel overleggen met partijen (zoals werkgever, werknemers en bonden, ondernemingsraden, politieke lobbyisten, klanten, relaties enz.). Dit polderen leidde meestal tot goed werkende compromissen waaruit dan weer min of meer grote successen voor alle partijen voortkwamen. Met de komst van de eerste paarse regering in 1994 (VVD,PvdA en D66) dus zonder een christelijke partij, werd ook het polderen door de politiek overgenomen. Op allerlei terreinen werd door middel van veel en diepgaand overleg met betrokken partijen en samenleving naar de beste oplossingen gezocht. In het buitenland werden de opmerkelijk goede resultaten van dit beleid ook gezien en werd op een gegeven moment benoemd als poldermodel, duidend op Nederland dat in het buitenland bekend staat om haar vele polders die door samenwerking en overleg zijn ontstaan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100