Waarom zijn er oorlogen?

Ik kon deze vraag alleen niet vinden via de zoekfunctie dus ik stel hem maar. Er zijn in de loop der jaren vele oorlogen geweest en 9 van de 10 keer wint de aanvallende partij niet. Duitsland WO I, WO II, VS in Vietnam, Servië in Joegslavië, VS, Engeland rest coalitie Afghanistan allemaal komen ze na enkele jaren gedesullisioneerd terug. Resultaat; gezichtsverlies, land in crisis, vele dode en gewonde soldaten enzovoort. Wat zijn dan de baten van een oorlog?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er zijn geen baten. Een oorlog kent alleen maar verliezers. Leiders roepen op tot de oorlog om de onvrede in hun land van zichzelf af te leiden en naar buiten te richten.

Als je twee volkeren hebt met twee leiders en bij het ene volk gaat er iets fout. Het volk waar het fout gaat vraagt aan de leider waarom het bij hen fout gaat en bij het andere volk niet. Het antwoord van de leider is dan: "Het andere volk!" En dan heb je oorlog.

Door conflicterende belangen en het per sé willen behouden of winnen van die belangen. De baten kunnen zijn dat men een land, een geloof, de eer, waar het ook om gaat, wint, maar uiteraard zijn de kosten ook gruwelijk hoog.

Ha, die Sgrijvvaud; De baten voor het voeren van een oorlog, zelfs als die nooit gewonnen zal worden zijn levensgroot, en van beslissend belang voor veel regeringen. Door oorlog te voeren worden de neuzen (of althans; een flink deel ervan) dezelfde kant opgezet, richting de gelegenheidsvijand. Dat overwint veel politieke tegenstellingen en leidt de aandacht af van falend binnenlands beleid. Verder is het een enorme boost voor het militair-industriëel complex en de eraan verbonden bedrijfstakken (staalindustrie, automatisering, telecom) en geeft een (tijdelijke) impuls aan de economie.

God is goed. Dat betekent dat alles wat Hij doet ook goed is. Daar kun je van uit gaan. Je zit goed als je naar Hem luistert en doet wat Hij zegt. Maar de eerste mensen gingen daar niet van uit. Zij dachten dat zij beter zonder God konden leven. Buiten God om. Dan komt het kwaad vanzelf, en dat zal ik uitleggen. Je zou denken dat er buiten God niks is. En in zekere zin is dat ook zo, omdat God alles gemaakt heeft. Dus dan kun je denken dat alles wat je doet, automatisch bij God hoort, ook al leef je buiten Hem om. Maar dat is niet waar. Er zijn machten die God gemaakt heeft, maar die zich tégen Hem gekeerd hebben. Die machten bestaan dus eigenlijjk wél buiten God. Nou de rest begrijp je: buiten God betekent simpel: binnen het kwade. Als de mensen buiten God leven, nodigen ze het kwaad gewoon uit. Dan komt er vanzelf haat en moord en ziekte en dood. In zo’n kwade wereld leven wij nu. Daar is niks aan te doen. Nou ja, niks… Op persoonlijk vlak is er wel wat aan te doen. Want jij kunt kiezen voor het goede, voor God. En als je dat doet, brengt God iets goeds in jouw leven, zoals liefde voor anderen. En door jou zaait Hij nog wat meer van dat goeie om je heen. Daarom is er gelukkig nog veel goeds op de wereld.

Bronnen:
http://www.eo.nl/digibieb/wereldgebeuren/5...

Geld, geloof of de eer.

Oorlog is een gewapend conflict tussen landen. Of tussen verschillende partijen binnen een land. Dat wordt een burgeroorlog genoemd. Waarom breken er oorlogen uit. We zien vaak beelden van vechtende soldaten op het journaal. Maar waarom proberen soldaten elkaar te verwonden of te doden. Oorlogen breken uit om allerlei redenen. Een oorlog kan uitbreken omdat een land meer macht wil en daarom en ander land binnenvalt. Er kan ook oorlog zijn om de natuurlijke eigendommen van een land, over goede landbouw grond of een land dat rijk is aan delfstoffen zoals olie of goud. Een oorlog kan ook uitbreken vanwege verschillen in godsdienst of dat een groep macht wil hebben over de andere groep in het land.

Er zijn twee redenen die me te binnen schieten: 1. Omdat de ene (groep) mens(en) meer wil dan wat er voor hem (hun) beschikbaar is. Om dan meer van die grondstoffen/zaken dan te kunnen krijgen, moet je je bu(u)r(en) een kopje kleiner maken. 2. Omdat ze door onwetendheid een geloof aanhangen, waarbij dat geloof hun verteld dat ze verplicht anderen ook van dat geloof moeten zien te overtuigen, omdat ze zelf anders dat geloof niet waardig zijn - en men bijv. bang is voor hoe het hiernamaals er uit zou kunnen zien. Toegevoegd na 2 minuten: Er schiet me nog een derde reden te binnen: 3. Wraak. Maar ik denk dat die veelal pas van toepassing is nadat er eerst een 1. of een 2. aan vooraf gegaan is.

Omdat er altijd pikkebazen zijn die meer willen dan die hun toekomen. Gelukkig zijn er anderen die deze mensen terechtwijzen. Het leed die er in de tussenweg plaatsvindt is onbeschrijfelijk en onmenselijk. Dit is de aard van het beestje.

Oorlogen zijn er omdat er niet voor iedereen voldoende grondstoffen zijn om te overleven, of omdat deze grondstoffen niet evenredig verdeelt zijn. Dat is althans de oorspronkelijke reden. Later zijn daar nog politieke, ideologische, en soms zelfs commerciële redenen bijgekomen. Wat zijn de baten van oorlog? Meer dan je zou denken, maar dan moet je even verder kijken dan de oorlog zelf. Buiten het feit dat een groot deel van de technologiën die we gebruiken om ons leven gemakkelijk te maken ooit ontwikkeld zijn om een voordeel te geven in conflictsituaties, zou ik bijvoorbeeld willen wijzen op het Haber-Bosch Proces. Ten tijde van de eerste wereldoorlog waren er in Duitsland onvoldoende grondstoffen om hun vuurwapens te voorzien van kruit, is men op zoek gegaan naar een oplossing. De oplossing was om op industriële schaal een goedje synthetisch in elkaar te schroeven - er konden weer nieuwe explosieven gemaakt worden. Een van de bijproducten avn dit proces, is een zeer sterk kunstmest. Deze specifieke kunstmest wordt nu gebruikt om 33% van de wereldbevolking van voedsel te voorzien. 2.000.000.000 mensen zijn in leven DANKZIJ de eerste wereldoorlog.

De baten van een oorlog? Geld Er gaan miljarden om in de oorlogsindustrie. Miljarden winst worden er gemaakt over de ruggen van burgers en soldaten.

Volgens mij zijn de meeste oorlogen om niets meer of minder begonnen dan de drang naar macht. Er wordt altijd een andere naam aan gehangen, maar degene(n) die de oorlog begint wil altijd meer macht. Een machtig leider, een machtig geloof enz. Er zijn nu eenmaal op deze wereld altijd mensen die zich beter voelen dan een ander.

Waarom zijn er oorlogen of liever gezegd wanneer is er vrede? Deze tegenstelling zorgt voor de balans in geloof hoop en liefde.Wat stel ik mij dan voor bij wereldvrede, of is het vrede in jezelf ? Oorlog hoeft niet persè een geschil te zijn tussen landen en volken maar ook hoe wij met onszelf omgaan jegens de ander. Het zou kunnen dat er een wereldvrede komt, in de dromen en verwachting van ieder van ons. Het zou misschien mogelijk zijn bij een wereld leider in de vorm van een totaliserend regime. Zo ver zal het niet komen. Zelfs de Bijbel spreekt al over oorlogen en pestilentiën. Hoe zouden we van vrede weten als er geen oorlog was. De hebzucht en machtgevoelsuitingen zijn de veroorzaker van dit soort dreigingen. Hoe zou je weten wat wit is als er geen zwart bestaat? Hoe zou je van de liefde weten als er geen haat bestaat. De verscheidenheid van ellende en vrede is groot, terwijl het heel begrijpelijk is dat je voor iedereen de vrede wenst. Die waarde gevoelens zijn tegenwoordig meer gericht op hoeveel, het meest, het snelst, de koersen, de index en de rekenkamer. Alles is gerelateerd aan de wereld van de economie. We zijn er ontevreden mee, het maakt je zo ongelukkig, en het maakt je zo moe. Alles is bezit. Laat het maar los en zoek het licht in jezelf, daar in je hart ligt de rust en vrede van mij en jouw. Gelukkig en misschien een beetje door de crisis worden we zelfbewust om lief te hebben; namelijk de liefde en zorg voor de ander en voor de natuur. We zullen in welvaart met minder genoegen moeten nemen. Begin bij jezelf, de vrede en de liefde is daar al. Wij kunnen de wereld niet veranderen maar we veranderen ons zelf. We zeggen zo vaak verbeter de wereld en begin bij jezelf, doe dat dan want zo leef je vanuit je hart. We zullen in de toekomst meer groen, en milieu bewust georiënteerd zijn en met liefde en zorg goed zijn, voor moeder aarde zodat we na een mooi leven in welzijn onze vrede vinden bij het loslaten van ons lichaam, we hoeven dan niet meer te zoeken naar een lichtpuntje maar gaan met het licht mee. In vrede, rusten in vrede voor mij en voor jouw. Geloof in de vrede onze kracht. Addy

Als je in aanmerking neemt hoeveel, nee, hoe weinig mensen vrede met, en IN zichzelf hebben... Een enkele verlichte geest, heeft voortdurend vrede, maar verder... dan is het toch niet raar dat men onderling er ook vaak niet uit komt ?

Het is moeilijk om een gemeenschappelijke deler te vinden in oorzaak. Het gaat altijd om een vrij complexe samenloop van omstandigheden. Bedenk in de eerste plaats dat ieder volk in de eerste plaats denkt aan het eigen belang. En dat eigen belang wil nog wel eens in conflict komen met dat van een ander volk. En zelfs dat vrij eenvoudige principe kan je niet altijd als oorzaak aanwijzen. Oorlogen zijn vaak ook een gevolg van andere oorlogen. Als je ver genoeg terug gaan zijn de meeste conflicten tussen Frankrijk en Duitsland (en daarmee ook WOII) terug te voeren op het verdrag van Verdun in 843. Het is ook niet altijd gemakkelijk om eenzijdig aan te wijzen wie nu eigenlijk begon. Zeker WOI is bepaald geen zwart-wit verhaal maar heeft een heel lange geschiedenis. WOII daarbij is weer een gevolg van de manier waarop WOI eindigde (zie bv de uitgebreide herstelbetalingen zonder rekening te houden met de economische draagkracht van Duitsland), de economische crisis en andere politieke veranderingen en zeker ook wetenschappelijke en technische veranderingen. Zonder al die ontwikkelingen had Hitler nooit voet aan de grond gekregen. De Vietnam oorlog kan je zo terugvoeren op de Franse koloniale activiteiten in dat gebied en de politieke spanningen tussen kapitalisme en communisme. En beide partijen daar hadden weer een goede reden om elkaar te wantrouwen. (Engeland bemoeide zich bv heel actief met de Russische burgeroorlog aan de kant van de Tsaar. Ook weer om verschillende redenen.) Daarbij is het nogal kort door de bocht om te stellen dat de beginnende partij niks wint. De Poolse grens is behoorlijk verschoven in het voordeel van de USSR na WOII terwijl de USSR degene was die Polen binnen viel. En Duitsland had in de aanloop van WOII weinig te verliezen en is na WOII vrij snel tot een economische grootmacht uitgegroeid. De invallen in Irak en Afghanistan gingen nooit om het veroveren van die gebieden maar om het ontmantelen van strijdkrachten. En zo zijn nog wel meer punten op te noemen. Maar dat zijn niet eens de grootste factoren. Daarbij is het voor de hedendaagse Nederlander nogal moeilijk voor te stellen waar je voor zou vechten. Voor mensen die in het nauw zitten en weinig tot niks te verliezen hebben is dat een stuk eenvoudiger. Zelfs oorlog terugvoeren tot een gevolg van politiek is slechts gedeeltelijk juist. Zelfs in de door adel en kerk gedomineerde middeleeuwen stond die politiek zeker onder invloed van maatschappelijke fenomenen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100