Wat gebeurt er als een agent zijn politieauto vernield?

Als een agent bv. tijdens een achtervolging zijn auto vernield/beschadigd. Moet hij dan zelf ook een deel aan de reparatie betalen, of wie betaalt alles?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De politieman is een werknemer en voor elke werknemer geldt dat hij niet verantwoordelijk is voor schade tenzij de schade voortkomt uit roekeloosheid of bewust schade maken. De wet spreekt hierin over artikel art 7:661 BW. ********************************************************** art 7:661 BW 1. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. 2. Afwijking van lid 1 en van artikel 170 lid 3 van Boek 6 ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de werknemer te dier zake verzekerd is. ********************************************************** De Hoge Raad heeft in het City Tax / De Boer arrest (NJ 2005, 539) uitgemaakt dat om van opzet te kunnen spreken van een “vooropgezet plan om het ongeval te veroorzaken” sprake moet zijn. De werkgever dient een dergelijk vooropgezet plan te bewijzen. Voor het aannemen van “bewuste roekeloosheid” is op grond van hetzelfde arrest vereist dat de werknemer zich “onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging”. Hopelijk ben je hiermee geholpen.

Een politiewagen is een bedrijfsauto. Daar hoeft hij niets voor te betalen. Het risico, en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van het bedrijf.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100