Hoe is het mogelijk dat crimelen die vast horen te zitten met verlof naar huis mogen?

Ik verbaas me er iedere keer over wanneer ik het hoor, een crimineel die vast hoort te zitten is met verlof. Dit valt toch niet uit leggen aan een vrouw die door hem verkracht is, of aan de ouders van een misbruikt kind? De staf moet uitgezeten worden binnen de muren van waar de crimineel hoort.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Criminelen die met verlof naar huis mogen dat is inderdaad niet te geloven. Ze zullen er best recht op hebben maar waar is het recht van de slachtoffers? Zij hebben opnieuw de angst zodra die gene weer op straat loopt. Doorgaans worden hier in Nederland de criminelen erg mild gestraft. Verlof krijgen is nog zo iets dat er blijkbaar bij hoort, maar of dat wijs is?

Daar hebben ze recht op, allemaal en iedereen die vast zit... Als je vader gestorven is, waarom zou je dan niet naar zijn begrafenis mogen... Nee hoor ik zal je zeggen het is geen hotel hoor... Weet je hoe het voelt als je de buitenwereld alleen kunt horen van verre en niets kunt zien van de wolken en vogeltjes... Ja dan had hij maar niet dit en dat moeten doen, ja ik hoor het je al zeggen... Maar weet je dat er heel veel onschuldig vastzitten of bijna niet schuldig... Maar ik zal het toch wel weer fout hebben, hiermee... Maar het is hun recht, en als recht er niet meer is, dan krijg je pas anarchie...

Ondanks wat ze hebben gedaan en het niet rechtvaardig is tegenover het slachtoffer, blijven dit ook mensen en die weer recht hebben op verlof, want ze krijgen de straf die wordt opgelegd door de rechter. Als iemand een ander iets heeft aangedaan wil je dat deze gestraft wordt en het liefst voor altijd en gun je deze nooit meer de vrijheid. Omdat het slachtoffer dit altijd bij zich zal dragen.

Vaak hebben ze zo'n verlof pas na een bepaalde tijd als een groot deel van hun straf er al op zit en ze een zeker mate van goed gedrag getoond hebben. Dan komen er bepaalde privileges. De zwaarste criminelen zullen dan misschien wel voorzien worden van een zendertje voor de controle.

het is een recht om na een bepaald deel van de straf uitgezeten te hebben op verlof te mogen. eerst 1x per maand een weekend, daarna elk weekend. dit om weer te reintegreren in de maatschappij, te werken etc. het zou niet goed zijn om iemand die 5 jaar straf heeft gehad, opeens van de ene op de andere dag vrij te laten zonder enige voorbereiding. er is ook buitengewoon verlof, dat kan een gedetineerde krijgen als er bijvoorbeeld een sterfgeval of geboorte van zijn kind is. er moet dan beoordeeld worden OF dat verantwoord is, soms gaat er bewaking mee, soms een enkelband/zendertje. als het een verkrachter is die duidelijk aangetoont kans op herhaling heeft, mogen ze hem niet zomaar uitzonderlijk verlof geven hoor. helaas word dit nog wel eens verkeerd ingeschat. maar nogmaals, verlof is een recht. maar pas na bepaalde tijd.

Nederland is 't enige land met TBS. Bij TBS wordt er vanuit gegaan dat sommige criminele geesten nog te repareren zijn. Dat is in sommige gevallen misschien ook zo. Echter ik denk dat je er nooit 100% vanuit kan gaan. Ik denk dat 'verlof krijgen' bij zware criminelen uit de tijd raakt. In de zin dat de maatschappij 't niet langer accepteert. Het is de bedoeling dat, mede door verlof te geven, een crimineel kan resocialiseren. Maar ik denk dat dat onmogelijk is (in de zin dat je 't zeker kan weten) zonder hersenoperaties te verrichten. (Of andere schokkende zaken zoals 'electroschok-therapie'.) Het zal vergelijkbaar zijn met zoals men er in België tegenaan kijkt: "Het wordt slechts verleend aan de veroordeelden van wie men verwacht dat ze geen misbruik zullen maken van die gunst en wier aanwezigheid in het milieu waarin ze het verlof zullen doorbrengen de publieke opinie niet in beroering zal brengen. Dergelijk verlof mag niet in overweging genomen worden ten opzichte van veroordeelden die door de parketten werden gesignaleerd als voor andere feiten vervolgd." Zoals je ziet: 't woord 'verwacht' zit er in. Dat is echter altijd subjectief. Het kan, door de subjectiviteit, 99 op de 100 keer goed gaan. Maar dan dat ene andere geval... Daar ontstaat de beroering om. Verder worden er gewoon domweg fouten gemaakt. Mensen die een verlofaanvraag moeten beoordelen zonder genoeg van de zaak te weten. Die mensen (die er niet genoeg van weten, maar wel beslissen) nemen hun verantwoordelijkheid achteraf niet als 't mis ging _doordat_ men er niet genoeg van af wist. Toegevoegd na 22 seconden: Het is een keuze die de samenleving maakt: moeten we die 99 van de 100 (of 9 van de 10, dat weet ik niet) de dupe laten zijn van dat uitzonderingsgeval? Je kan 't zo beredeneren: voor die 99 of 9 zal 't slechter uitpakken: ze resocialiseren minder, als ze geen verlof meer mogen. Dus kan 't netto effect (als je meegaat in die beredenering) negatief zijn als je geen verlof toestaat. De enige oplossing zou dan zijn: alle criminelen die veroordeeld zijn voor zware criminaliteiten: allemaal onvoorwaardelijk en zonder enige kans op amnestie: levenslang geven. Toegevoegd na 42 seconden: (Vervolg in reactie.)

In Nederland word ook sociaal omgegaan met gedetineerden, dus inderdaad krijgen ze soms verlof. Volgens mij alleen na goed gedrag, en pas nadat ze al een groot deel van hun straf erop zit. Er zijn overigens wel plannen om verlof alleen toe te kennen aan de lichtere delicten. Als dit doorgaat blijven dus de echte "zware jongens" binnen, totdat ze hun straf hebben uitgezeten.

Dat is mogelijk doordat we in NEDERLAND leven. Nederland is geen streng land dat strenge straffen geeft. Dat moet echt eens veranderen.

Weet je Danielle, ik ben het helemaal met je eens, ongeacht de antwoorden die je al gehad hebt met betrekking tot resocialisering en mensen die onschuldig vast zitten. Dat zal allemaal best waar zijn en ik wil ook niet iedereen over 1 kam scheren, maar in Nederland hebben we een rechtsysteem. In dat rechtsysteem gaan we ervanuit dat we alleen schuldigen een gevangenisstraf geven. Als dat het uitgangspunt is, dan moeten we de maatschappij beschermen tegen deze schuldigen. Naar mijn mening is het dus niet te verkopen aan slachtoffers dat er tijdens een verlof een crimineel wederom in de fout is gegaan. De slachtoffers hebben dan namelijk levenslang en geen recht op verlof!! Als we dat willen voorkomen, dan moeten we criminelen het recht ontnemen in de maatschappij te verblijven gedurende hun straf. Als resocialiseren een hot item is, dan zou je iets kunnen bedenken als intensieve controle en begeleiding gedurende het eerste jaar nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Dus gewoon vanuit een bewaakte instelling van waaruit ze kunnen proberen weer een nieuw leven op te gaan bouwen, terwijl er altijd iemand meekijkt. Als mensen van mening zijn dat er veel onschuldigen vast zitten, dan moeten we het rechtsysteem aanpakken en niet de vrijheid van de mensen die niet vast zitten.

Ik snap de vraag, en natuurlijk wordt er naar de kant van de slachtoffers gekeken. Maar in het strafrecht wordt er een straf toegemeten die past bij het delict, op rationele gronden. En natuurlijk zijn er vele slachtoffers die willen dat de dader aan de hoogste boom wordt opgeknoopt, maar dat komt omdat hier emoties bij komen kijken. Dat mag. Maar het is het doel van het strafrechtssysteem om te straffen zonder dat deze emoties meespelen. Overigens krijgt men niet zomaar verlof. Daar zijn allerlei eisen aan verbonden. Er zijn enkele incidenten geweest van TBS-ers die ontsnapt zijn tijdens hun verlof, en deze worden breed uitgemeten in de media. Op die manier verhardt de publieke mening hierover, maar die is dan gebaseerd op dergelijke incidenten. Er ligt dan eigenlijk een taak voor de overheid en de rechterlijke macht om het strafrecht en bepaalde uitspraken beter uit te leggen, zodat het publiek ook beter begrijpt hoe ze tot stand zijn gekomen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100