Mag de Politie duwen? *zie beschrijving*?

Ik stond laatst te bellen op de stoep voor een kroeg.
Gewoon een openbare plek dus. Nu stond er toevallig ook politie. De politie vroeg me om weg te gaan. Ik zei vriendelijk dat ik zo zou vertrekken maar nu nog even bleef staan omdat ik aan het bellen was.
Dit viel niet goed bij de politie, ze begonnen op een agresieve toon tegen me te praten en gaven me een duw.
Mag de politie mij zomaar van een openbare plek wegduwen?
Als ze dit doen, hoe kan ik ze er dan op een goede manier op aanspreken dat ze fout zitten(als dit zo is).
Het zou natuurlijk onder weigering van bevel kunnen vallen maar dat lijkt me sterk.
Bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik begrijp hieruit dat de politie eerst normaal aan je vroeg om weg te gaan. Vervolgens weigerde je dat en bleef je gewoon op dezelfde plek staan. Ik denk dat het niet echt uit maakt om een paar meter verderop te bellen. Ik vind het alleen niet kunnen dat de politie dan meteen gaat duwen. Ze kunnen ook nog een keer vriendelijk vragen of je weg wilt gaan. En als je dat dan nog steeds niet doet, dan vind ik wel dat je er zelf om vraagt. De politie zal je ook niet zomaar wegsturen.

Dat mag niet je kan een klacht indienen daarvoor op het politiebureau als ik jou was zou ik dat doen zou het ook niet fijn vinden als mij zoiets zou gebeuren.

Het kan zijn dat de politieagent van mening was dat je de politie provoceerde. Om de orde te handhaven mag de politie je duwen en je arresteren.

De politie mag niet handtastelijk worden tenzij daar een goede reden voor is. Wat ik echter niet inzie is waarom jij niet weg zou kunnen lopen terwijl je aan het bellen was. Ik meende dat men tegenwoordig draadloze telefoons gebruikt. Het lijkt er dus op dat jij een beetje bijdehand aan het doen was, wat resulteerde in een geirriteerde agent die iets te ver ging door handtastelijk te worden. Hoe kun jij ze daarop aanspreken? Niet, een agent weet zelf donders goed wat hij wel en niet mag doen, en als jij hem daar de les over gaat lezen zal de irritatie alleen maar verder oplopen. De agent die jou bij de kroeg wegstuurde had daar waarschijnlijk een goede reden voor. Loop de volgende keer gewoon door, dan kun je de hele situatie gewoon ontwijken.

De politie handhaaft de openbare orde en in dit geval hebben ze het recht om je weg te sturen, omdat misschien jouw veiligheid in gevaar komt of omdat de politie (als jij daar blijft staan) hun werkzaamheden niet op en normale manier kan uitvoeren. Het is je gevraagd om even ergens anders te gaan staan. Dit deed je niet direct maar was het wel van plan. Waarom niet gewoon lopend met je telefoon, je gesprek voeren en op een andere plaats gaan staan? Ze vragen het je niet voor niets denk ik en wie niet leren wil...... Een beetje meer respect tonen in het vervolg!

Indien de politie u sommeert of bevel geeft dat u zich moet verwijderen dient u daar onmiddellijk gehoor aan te geven. Dat doen ze vaak om samenscholing, gevaar of hinder te voorkomen. U kunt daar zelfs een boete voor krijgen als u daar geen gehoor aan geeft. Toegevoegd na 4 dagen: http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/05/708.html

er zal vast veel meer aan de hand zijn geweest op of rond die openbare plek waardoor er politie aanwezig was... en ja, de politie mag gecontroleerd geweld gebruiken indien dit voor die situatie noodzakelijk is. Een evt. klacht zal niet snel in behandeling worden genomen of je moet getuigen hebben die kunnen vertellen dat de duw onbehoorlijk hard en/of onnodig zou kunnen zijn geweest.

Je weigerde een REDELIJK bevel van de politie. Ik bedoel daarmee, een bevel wat prima uit te voeren was van jou. De reden dat ze je dit vragen is vaak uit veiligheidsoverwegingen, jou attenderen dat je echt weg moet door midden van een duw is VERVELEND, maar het mag zeker. Stel dat de veiligheid in het geding kwam omdat jij daar staat te bellen? Voortaan het beste gewoon luisteren naar wat de politie zegt als het een redelijke vraag is, nooit iets illegaal doen als een agent dat zegt, nooit een onredelijke bevel uitvoeren (wat onredelijk is snap je zelf heel goed) en nooit bank gegevens aan een agent geven. Ik denk overigens dat ze je hier nog wel een boete voor hadden kunnen geven. Duwen is trouwens wel het maximale, slaan zou hier echt te ver gaan. Het ligt er ook aan hoe hard ze je duwen, duwen ze je gewoon weg zodat je echt weet wat er aan de hand is, of duwden ze je zo hard dat je op de grond viel en onder de wonden zit en een hersenschudding hebt? Dat is namelijk wel een verschil vind ik persoonlijk.

We hebben in Nederland, volgens veel mensen, juist te weinig politie dus het zou vreemd zijn als er ergens 'zomaar/toevallig' politie zou staan. Ze hebben blijkbaar een taak in dat gebied, lijkt me. "De politie is bevoegd gepast geweld te gebruiken voor hun taak. Het niet voldoen aan een rechtens gegeven bevel valt daar onder". In principe klopt dit wel, maar het alleen niet voldoen aan een ambtelijk bevel geeft politie-agenten zeker geen bevoegdheid om (gepast) geweld te gebruiken! "Geweld als ze dat nodig hebben om hun beroep uit te voeren, de vraagsteller deed niks strafbaars dus mag de agent hem ook niet duwen". Eigenlijk is het een combi van 1+2 maar dan net niet. De politie is bevoegd geweld te gebruiken, mits dit nodig is om hun taak te vervullen. Het wel of niet voldoen aan een rechtens gegeven bevel kan hieronder vallen, als de persoon zelf met (gepast) geweld de politie benadert. Het hangt zeker niet per se af van of je wel of niet iets strafbaar doet/deed. Het argument dat je zelf niets deed en daarom met rust gelaten moet worden klopt niet. In sommige veiligheidsgebieden mag de politie iedereen die ze tegen komen om een identiteitsbewijs vragen (bijvoorbeeld in de nabije omgeving van bepaalde voetbalwedstrijden) en tegenwoordig zelfs fouilleren. Kern-regel is eigenlijk dat de politie bepaalde bevoegdheden heeft. Als ze hiervan gebruik willen maken, zullen ze dat je duidelijk maken bijvoorbeeld door het te zeggen (op straat)... Als je hieraan geen gehoor geeft mogen ze gepaste maatregelen nemen om jou (of iemand anders) ofwel te verwijderen uit die omgeving, ofwel je mee te nemen naar het bureau enz. Als jij/wie dan ook zich niet agressief opstelt richting de politie, hebben zij normaal gesproken niet het recht je aan te raken en je te dwingen tot een bepaalde richting. In jouw geval is het een combinatie van alles hierboven. De politie mag inderdaad niet zomaar duwen, maar in jouw geval is het niet persoonlijk op jou gericht. Waarschijnlijk was dit gebied (voor de kroeg) aangewezen als ...-gebied en hadden de agenten daar een specifieke taak. Als jij dan niet voldoet aan een ambtelijk bevel, namelijk jezelf te verwijderen van die plek (wat makkelijk kon omdat je mobiel aan het bellen was) dan is dat strafbaar. Op zo'n moment heeft de politie ook de bevoegdheid je met 'gepast geweld' te verwijderen.

Neen, als u zelf niets mispeutert hebt, hebt u het recht te blijven staan. Uzelf kan echter wel in gevaar komen. De politie heeft een reden waarom ze iemand van een plek verwijderen. De politie moet eerst zeggen: "als u niet weggaat gaan we u duwen", een agent mag u niet zonder waarschuwing duwen, ook niet als er gevaar is of als je hen hun werkzaamheden belemmert. U kan klacht indienen bij Comité P (als u in Belgie woont). Toegevoegd na 2 minuten: De politie moet uw van de plaats verwijderd krijgen, door middel van WOORDEN. Ze mag niet direct beginnen te duwen. Maar ik ken de situatie niet. Als u nog 5 minuten blijft bellen, dat is overdreven, dan heeft de politie gelijk. Maar als u nog een minuutje gaat bellen, mag u daar blijven staan. Of ze moeten zeggen dat ze u van de plek zullen verwijderen omdat er gevaar dreigt. In belgie is het zo dat een politieagent niet ZONDER TE WAARSCHUWEN iemand mag duwen. Daarvoor is Comité P in het leven geroepen, mensen die zich onterecht behandelt voelen, kunnen een mailtje sturen naar Comité P. Dit commité krijgt veel reacties binnen van mensen die zich onterecht behandeld voel(d)en.

Een weigering van een bevel..is inderdaad veel te ver gezocht. Als ze dàt durven te beweren..schrijf dàn je relaas naar het ministerie. Aangezien je de openbare orden op geen enkele wijze verstoorde of dreigde te verstoren kan die agent jou alleen maar (vriendelijk) vragen te vertrekken als daar een noodzaak voor is. Als die er niet is.of was..hebben we hier te maken met een zich onbehoorlijk gedragende man/vrouw. Ik vrees dat je er weinig aan kunt doen..want duwen is geen strafbare handeling. Echter is het wèl zo, dat zo'n diender..zich overal behoort te gedragen. Ze klagen immers heel dikwijls over het te weinige respect van het publiek en willen dat kennelijk heel graag KRIJGEN. Respect echter..moet je VERDIENEN en dat lukt niet op deze manier. Om het gedrag van die onbehoorlijke man/vrouw aan de kaak te stellen, zou ik een briefje schrijven aan de officier van justitie en daarin eisen dat hij berispt wordt en dat jij een excuus van de man/vrouw krijgt. Lukt het zo je niet..dan rest je de nog de hierboven aangeven mogelijkheid..naar het ministerie schrijven. Groet, Ton

De politie vraagt je niet zomaar om weg te gaan. Dan moet er iets aan de hand wezen. En als jij op dat moment het politiewerk hinderde kan de politie je vragen om weg te gaan/afstand te nemen. Als je hier geen gehoor aan geeft kan de politie je wegduwen. Maar als er verder niets aan het handje was, was er ook geen aanleiding jouw op deze manier te behandelen. We zien wel vaker dat sommige agenten denken dat ze alles maar kunnen maken omdat ze bij de politie zijn. Ze zijn daar ook niet allemaal engeltjes hoor. Vaak is het jouw woord tegen de agent, ambtenaar in functie. En dan weegt het woord van de agent vaak zwaarder. Wat ook een bullsh*t regel is trouwens.

Met zachte hand mogen ze je verplaatsen. En indien nodig, GEPAST geweld gebruiken. Overigens, als de politie dit vraagt, zal dit wel een reden hebben.. Dat kan zijn dat ze iets meer overzicht hebben op een situatie die kan gaan escaleren, of voor jouw eigen veiligheid. Als je dan brutaal blijft staan voor de kroeg, kunnen ze het idee krijgen dat jij dronken bent en daardoor eigenwijs en dwars gaat lopen doen, 'politietje pesten'. Dan hoef je niet te verwachten dat ze met je een discussie aangaan, maar zorgen ze er gewoon voor dat jij ergens anders gaat staan. Aangifte doen heeft geen zin, niemand zal hier iets mee doen.

Het ging waarschijnlijk om irritante geluidsoverlast veroorzaakt door jou. Bellende mensen kúnnen (lang niet allemaal, hoor) soms een keel opzetten waarbij het lijkt alsof ze de persoon aan de andere kant v.d. lijn van de verbrandingsdood proberen te redden, door die met schreeuwende aanwijzingen naar een nooduitgang proberen te leiden. Dit soort superhelden hebben vaak niet in de gaten dat het voor omstanders al heel wat minder interessant wordt (om die hoeveelheden decibels aan te horen) als het níet om levensbedreigende situaties gaat, maar om, pak 'm beet: "DIE ENE VAN "HART VAN NEDERLAND" DUR HAAR ZO LEUK HAD ZITTEN, GISTERENAVOND!" Probeer wat gedempter te praten, of ga uit je eigen 10 meter verderop staan. Jij intimideert met geluid, en hij met zijn schouders. Het hoort alletwee niet, denk ik.

Antwoord is simpel: Ja dat mag U dient een sommering van het bevoegd gezag aangaande de openbare orde en veiligheid direct op te volgen. De beoordeling of dit verzoek juist was is niet aan u maar aan de agent. Als hij inschat dat u daar weg moet, moet u daar weg. Het een zet geven de goede richting in is dan de tweede actie. De derde is in de boeien en de auto in. Overigens kan ik mij de irritatie van een agent wel voorstellen als zo een arrogante type weigert te luisteren om zijn telefoongesprek even af te maken. En morgen met ons allen zeuren dat ze zo slapjes doen tegenwoordig

nee, dat mag niet. Ik zal echt even de tijd nemen en een klacht indienen want de politie denkt tegenwoordig dat hun alles kunnen (ze worden steeds brutaler) ik zal lekker een klacht indienen, want dit kan echt niet langer!

Do not fight fire with fire, als jij wordt geduwd, moet je duidelijk en objectief zeggen waar je mee zit, wat je ethische achtergrond is en waarom jij vindt dat de politie je niet mag duwen. Hier kunnen zij vervolgens begrip voor opbrengen en zullen zij jou belonen.

Ergens is dit een vrij logische handeling van de politie. Waarom zou je wachten met vertrekken, als je toch handsfree belt?! Hiermee heb je de agent uitgedaagd. Je zegt zelf dat het niet goed viel bij de agent. Misschien 'tilt de agent er zwaar aan', maar de agent heeft ervaring en weet dat je in zulk soort zaken streng naar voren moet komen en dat ze echt geen tegenspraak verwachten!

De Politie mag duwen nadat jij een bevel hebt geweigerd. Zeg nu zelf, in tijden van draadloze telefoon is jouw opmerking ook niet meer relevant, toch? Dus kan jij voor jezelf toch wel bedenken dat jouw smoes om te blijven staan niet ontvankelijk wordt verklaard? Wellicht hoor je dit niet graag maar ik schrijf het toch. Als jij al iemand wil aanspreken op dit voorval dan ga je volgens mij best voor de spiegel staan en wees dan eens héél erg eerlijk met jezelf. Was dit nou écht nodig geweest? Vind je zelf niet dat je dit conflict had kunnen vermijden door gewoon weg te gaan toen de politie dat eerst nog gewoon vroeg? Let wel, ik begrijp jou hoor, iedereen stelt zich vroeg of laat wel eens provocerend op tegenover iemand die gezag uitoefent. Punt is dan wel dat je dat nadien op zijn minst voor jezelf moet kunnen toegeven. Want... je haalt hier helemaal geen prijzen mee, dat merk je wel aan de antwoorden en reacties op jouw vraag, toch? Succes ermee!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100