Hoe stelt de overheid in Amerika de jury bij elkaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In Amerika kan in principe elke burger gevraagd worden om in de jury zitting te nemen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 1) Je moet minstens achttien jaar zijn. 2) Je moet Amerikaans staatsburger zijn. 3) Je moet inwoner zijn van van de staat waar de rechtszaak plaatsvindt. 4) Je mag geen strafblad hebben. 5) Je moet in de Engelse taal kunnen communiceren. 6) Je mag niet zó zwaar gehandicapt zijn (lichamelijk of geestelijk) dat de handicap je belemmert in het uitvoeren van een jurytaak. Als je wordt opgeroepen als kandidaat-jurylid moet je verplicht langskomen bij de rechtbank. Je mag alleen om zwaarwegende redenen weigeren, bijvoorbeeld als de reistijd te lang is of als je ernstige ziek bent. VWanneer word je opgeroepen? Eerst wordt een grote groep mensen geselecteerd per computer. De computer trekt een steekproef (o.b.v. geslacht en leeftijd) uit een lijst met geregistreerde stemgerechtigden. Vervolgens krijgen de geselecteerde mensen een vragenlijst toegestuurd, die zij moeten terugsturen, zodat formeel kan worden vastgesteld of ze geschikt zijn als kandidaat-jurylid. Hierna vindt de definitieve selectie plaats en moeten de geselecteerden kandidaat-juryleden naar de rechtbank komen. Meestal verhoort de rechter (of de aanklager) en de advocaat van de gedaagde de opgeroepen burgers. Ze willen zo kunnen vaststellen of het portentiele jurylid in staat is om objectief te oordelen. Als men de opgeroepen burger niet geschikt vindt als jurylid wordt hij/zij naar huis gestuurd, dat heet "wraken". Uiteindelijk worden 12 mensen voor de jury gekozen en kiest men ook nog een aantal reserve leden.

Dit zijn willekeurige burgers. Als burger kan je een brief in de bis krijgen waarop staat dat je in de jury zit. Je bent dan verplicht te komen, tenzij je overtuigende redenen hebt (bv; jury zijn bij een overtuigd moslim die een aanslag op christenen heeft gepleegd, terwijl je zelf fervent moslim bent. Dan ben je niet geheel objectief en kan je aan de rechtbank aangeven dat je niet wilt jureren.)

Iedere Amerikaan heeft juryplicht. Als je wordt opgeroepen om deel te nemen aan een jury, krijg je een brief thuis gestuurd met je oproep. Wie er op geroepen wordt gaat willekeurig, door een soort van loting tussen alle meerderjarige Amerikanen. Zo willen ze de beste afspiegeling van de maatschappij hebben. Op Wikipedia staat er ook wat over de amerikaanse juryplicht, maar ik kan je de link niet geven want ik ben op me telefoon en daar zie ik het webadres niet maar google op 'juryplicht Amerika' en je krijgt hem gelijk. Dit staat er:    Juryplicht Juryplicht in de Verenigde Staten betekent dat in principe iedere Amerikaan beschikbaar moet zijn om zitting te nemen in een jury. Onder iedere Amerikaan vallen dus ook de Amerikaanse beroemdheden, zoals bijvoorbeeld Oprah Winfrey en Brad Pitt. Maar ook rechters van het Amerikaanse hooggerechtshof. Dat kan echter een tijdrovende bezigheid zijn. Sommige rechtszaken slepen zich maandenlang voort. Desondanks is eenieder verplicht zich te melden, als een oproep voor juryplicht op de mat valt, tenzij kan worden aangetoond dat dit om zwaarwegende redenen onmogelijk is. Wanneer iemand, die opgeroepen is om in de jury plaats te nemen, dat niet wil of om een andere reden niet komt opdagen, kan er een geldboete opgelegd worden. Mensen die voor de jury zijn opgeroepen mogen door de advocaten van beide partijen (Aanklager en Verdediger) worden 'geweigerd' om aan een zaak als jury op te treden. Bijvoorbeeld wanneer er een of meerdere rechters in de jury plaatsnemen Overigens: het gaat ook wel eens mis. Zo is er in Boston ooit een kat opgeroepen voor juryplicht omdat hij op mysterieuze wijze in het bevolkingsregister was beland.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100