Is ouder belanghebbende bij verplaatsen enige openbare school? Algemeen wet bestuursrecht.

In de gemeente OuderAmstel wordt de enige openbare school verplaast naar een lokatie naast de A9. De luchtkwaliteit is hier significant slechter en is zelfs boven de wettelijke norm: NO2 > 40. Ik wil bezwaar aantekenen tegen de bouwvergunning. Ben ik als ouder met kinderen op deze school belanghebbende?
Is er jurisprudentie rond dit onderwerp?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Naar alle waarschijnlijkheid moet er voor het “verplaatsen” van de school een projectbesluit worden genomen (voorheen kon dit met een zogenaamde artikel 19 procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan). Op grond van artikel 3.10 Wet Ruimtelijke Ordening heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om ter verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit te nemen waarmee wordt afgeweken van de bepalingen van een geldend bestemmingsplan. Op de voorbereiding van een projectbesluit is afdeling 3:4 Awb van toepassing. De kennisgeving van het besluit moet tevens in de Staatscourant worden gepubliceerd (artikel 3.11 lid 1 onder b.). Artikel 3.10 lid 2 bepaalt dat het projectbesluit een goede ruimtelijke onderbouwing van het project bevat. Allereerst is van belang te weten in welke fase de procedure aangaande het projectbesluit zich bevindt. Wanneer het besluit nog niet ter inzage heeft gelegen, is het (nog) niet relevant of jij als belanghebbende kan worden aangemerkt. Eenieder kan namelijk gedurende zes weken zijn zienswijze geven op dit ontwerp-besluit. Diegene die een zienswijze hebben gegeven, zijn vervolgens per definitie belanghebbende tijdens de eventuele beroepsprocedure. Mocht de fase van eerste terinzagelegging inmiddels gepasseerd zijn, dan staat beroep voor jou nog open wanneer je kunt aantonen redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Toegevoegd na 2 minuten: Ik heb het onderwerp uit jouw vraag "bezwaar tegen de bouwvergunning" vermeden, omdat bij de bouwvergunning niet wordt getoets aan het besluit luchtkwaliteit. Dit gebeurd wel bij het nemen van een projectbesluit.

ik denk dat als je dat alleen als ouder probeert niet zoveel kans maakt. Zijn er meer ouders die zo denken? Probeer als groep bezwaar te maken. En de schooldirectie? Ik vind dat je als ouder wel belanghebbende bent. Je bent de opvoeder van je kind en wilt 't beste. En dat is geen school waar de lucht zo erg is

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100