is nederland nogwel een democratie?

afgelopen week zijn er demonstraties geweest bij het VNG congres. de gemeentes hebben gezegd ze willen niet dat het doorgaat. dat het probleem van de staat word doorgeschoven naar de gemeente.. Maar Meneer Donner zegt. wat iedereen ook zegt. het gaat wel gewoon door..

Tijd geleden was er iets over Speciaal onderwijs in de 2de of 1ste kamer. Maar Meneer Rutten vond het niet nodig om bij de vergadering te zijn, want zijn antwoord was toch NEE.. Daarom dus de vraag.. Als de regering gewoon alles al doet. terwijl genoeg mensen willen dat er geluisterd word.. Is nederland nog wel een Democratie? We hebben dan wel gekozen.. dat klopt, Maar regels veranderen op het ogenblik in een mum van tijd. en er word niet eens geluisterd wat mensen/gemeente/instanties advieseren/zeggen. Er word gewoon gedaan, zonder enig overleg.
Is het nu op het ogenblik niet zo van: wij hebben nu een kabinet en wij bepalen daarom maar alles... goed of niet goed!

Toegevoegd na 4 minuten:
een link... kabinet besluit dus gewoon verder te gaan
http://www.nu.nl/politiek/2536741/kabinet-spreekt-vng-uitleg-akkoord.html

Weet jij het antwoord?

/2500

Nederland heeft een parlementaire democratie (met koningin). Oftewel, het parlement neemt de beslissing bij volmacht van het volk. En dat houdt weer in dat alles wat je hierboven zegt gebeurd. Het nadeel van een daadwerkelijke democratie is dat niet iedereen de tijd heeft zich overal in te verdiepen en ook dat er soms impopulaire beslissingen moeten worden genomen. Er zullen maar heel weinig mensen zijn die zeggen "ja hoor ik wil graag belasting betalen". Maar zonder die belasting kan het land niet verder, worden er geen wegen gelegd, geen uitkeringen betaald, geen voorzieningen gebouwd. Overigens zijn politici OOK gewoon inwoners van Nederland, met kinderen, familie, vrienden enz en zien ze ook wat er allemaal niet goed gaat. En ze doen hun best om het land een beetje beter achter te laten dan voor zij er waren. Oftewel, ja nederland is een democratie, maar nee geen democratie waarin iedereen overal inspraak in heeft.

Ha, die Moortje2; Volgens de regels wordt ons land nog steeds als een parlementaire democratie geregeerd,maar ik ben het met je eens dat dat begrip zo langzaamaan aardig wordt uitgehold. Het is niet de eerste keer dat dit en voorgaande kabinetten het kiezersmandaat als een absolute vrijbrief ziet terwijl in feite een echt functionerende democratie ook zichzelf en de onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk is permanent zou moeten blijven toetsen. Gezien de smalle basis waarop dit kabinet rust spelen ze in mijn ogen aardig met vuur en vertegenwoordigen ze bij lange na niet de gemiddelde opinie maar ze handelen vaak alsof iedereen het er volledig mee eens is.

Democratie betekent dat het land door het volk geregeerd wordt. In Nederland kiezen we daarvoor volksvertegenwoordigers: de tweede kamer. Daaruit wordt een kabinet gevormd. Formeel gezien hebben we dus in Nederland een democratie. Als het kabinet dus beslissingen neemt die het volk niet zint, dan heeft dat volk dat aan zichzelf te danken! Tenslotte heeft een meerderheid van het volk dit kabinet gewild. Overigens vind ik de zuiverheid van de democratie steeds meer verloren gaan. Kiezen zou je op grond van argumenten, inhoud en vrijheid moeten doen. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mensen kiezen op grond van "onderbuikgevoelens", gevoel en oneliners. Oftewel: niet diegene die de beste plannen, maar diegene met de beste presentatie wordt gekozen. Dat vind ik jammer.

De democratie verwatert naarmate de invloed van de lobbies van het bedrijfsleven steeds groter wordt. De lobby hoort in het parlementaire systeem niet thuis, maar deze partij die weinig publiciteit krijgt, want zich buiten de officiële kanalen houdt en dus oncontroleerbaar is heeft wel een steeds grotere invloed.

Formeel is Nederland een democratie maar in de praktijk klopt daar niets meer van. Frank Ankersmit, jarenlang één van de partij-ideologen van de VVD, verwoordde dat proces kort geleden als volgt: "We leven in toenemende mate in een oligarchie, een stelsel waarin een kleine groep het voor het zeggen heeft en waarin deze groep door middel van publieke organisaties zijn eigen belang veiligstelt. In dat opzicht zijn we op weg terug naar het feodalisme waar de staat garant staat voor het belang van een bepaalde, private groep."

Bronnen:
http://www.sp.nl/nieuws/spanning/201105/ne...

Veel mensen denken dat "democratie" betekent dat de grootste minderheid beslist, maar dat is beslist te kort door de bocht. Het belangrijkste van een democratie is de verifieerbaarheid van het bestuur, zeker door de journalistiek. Dat is iets heel anders dan "de burger zegt wat er moet gebeuren", het is eerder "de burger kan controleren dat het gebeurt zoals is afgesproken". En ja, in die optiek, is Nederland nog steeds een democratie, en dat is ook enorm belangrijk.

Nederland is nog steeds een democratie. Maar dit woord is tot een hol begrip verworden. Democratische staten kunnen op verschillende manieren zijn ingericht. Montesquieu had het over scheiding van machten, dit idee zou ten grondslag liggen aan een democratische staat. In Nederland is deze scheiding van machten niet geheel doorgevoerd. In de VS heeft men dat wat meer gedaan. Er bestaan in Europa en in Nederland allerlei lobbygroepen, die proberen de wetgeving te beïnvloeden. Soms heeft de regering of het parlement dat niet eens door, omdat hun de deskundigheid ontbreekt. Ik vind in ieder geval, dat een visie ontbreekt. Het is teveel de waan van de dag. Echt belangrijke problemen worden altijd op de lange baan geschoven, of er wordt gezegd dat de regering 'niet alles kan regelen, en dat de maatschappij ook wat moet doen'. Een echte dooddoener is dat. Meestal begint de politiek met snijden om zo een probleem te vormen, waarna de maatschappij en de ondernemers dit moeten oplossen. Het ergste in Nederland vind ik het regelgilde. Met regels, wetgeving, handhaving daarvan, rechtspraak, lobbygroepen, advocaten, rechters, is dit een grote bedrijfstak in Nederland, waar honderdduizenden mensen hun brood verdienen. In de Volkskrant enkele maanden geleden, stond een analyse, dat er in de lobbygroepen van alleen maar de gezondheidszorg, er jaarlijks een miljard euro omgaat. Het is geen wonder, dat er in Nederland tweemaal zoveel wetsregels zijn als in Zwitserland. Echt productief zijn deze mensen niet, het zijn immers maar regels. De wet- en regelgeving in Nederland is zo gigantisch groot en complex en onhandelbaar geworden, dat controle op de wetgeving niet meer in extenso mogelijk is. Tegenstrijdige wetgeving is het gevolg, inclusief een heus meldpunt tegenstrijdige regelgeving (ook daar dus verdienen mensen hun brood). Van 'democratie' als oorspronkelijk bedoelde manier van regeren, is echter geen sprake meer.

Nederland is een "Particratie" Particratie slaat op de staatsvorm waarbij de macht in handen is van politieke partijen. De macht van de verschillende partijen wordt in belangrijke mate bepaald door het succes dat ze halen bij verkiezingen voor het parlement. Kenmerkend voor particratieën is dat ze zich beroepen op volksvertegenwoordiging, maar doordat de bevolking geen enkele directe macht heeft ontwikkelen particratieën vaak oligarchische trekjes.

Bronnen:
http://www.encyclo.nl/lokaal/10124

Democratie is dat het volk bepaalt hoe en wat bestuurd wordt. De koningin geeft na de verkiezingen aan de informateur de opdracht na te gaan of een kabinet samengesteld kan worden dat op een zo groot mogelijke meerderheid in het parlement steunt. In de praktijk komt het er echter niet van en is het de meerderheid van de helft +1. Dus een dictatuur van de kleinst mogelijke meerderheid die dicteert wat de grootst mogelijk minderheid moet doen of nalaten. Uitgangspunt voor deze aanpak (beleid) is macht en niet democratie. Het antwoord op de vraag is dan uiteindelijk: in theorie wel, maar in de praktijk niet.

In een democratie regeert het volk. In Nederland wordt alleen de schijn opgewekt dat het volk regeert. Dit wordt bewezen door het feit dat het referendum niet komt en steeds getackeld is. Dus beschouw ik Nederland niet als een werkelijke democratie. Daar staat tegenover dat dit voor vrijwel alle democratieen geldt. In Zwitserland is een meer echte democratie , maar daar regeert vooral financieel belang en privatisering. Dat is ook geen prettige vorm van democratie. Echte democratie is in mijn ogen fictief. Rutten bruskeert het Nederlandse volk op een zo charmante manier dat de meeste nederlanders niet eens door hebben dat Rutten -naar mijn mening- behoorlijk dictatoriaal bezig is. Reeds daarom heb ik voor zijn aanstelling al gesteld "met Rutten wordt het ...... (meervoud genitaal rijm-woord) Hopelijk krijg ik ongelijk. Rutten en democratie vormen een contradictio in terminus. Dit is mijn persoonlijke mening.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100