Is het stelsel van sociale zekerheid wat we in Nederland hebben uniek in de wereld? en waarom dan?

ik moet de stelling: "Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is uniek in de wereld" uitwerken voor economie en ik kan niet veel informatie vinden die onze situatie vergelijkt met die van andere landen in de wereld, ik kan me voorstellen dat Nederland een van de meest sociale landen is maar ik heb nog geen zekerheid.

alvast bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Er bestaat geen eenduidige definitie waarmee ondubbelzinnig kan worden vastgesteld of een land een verzorgingsstaat is. Een grove indicatie is het niveau van de algemene overheidsuitgaven als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). De Deense socioloog Esping-Andersen maakte een onderscheid in drie typen verzorgingsstaten. Later werden hier nog twee typen aan toegevoegd. Nederland wordt beschouwd als mengvorm: gericht op corporatisme in West-Europa en op democratisch-socialisme in Noord-Europa. Sociaal Democratisch / Scandinavisch Dit type kent een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid met relatief hoge, vrij algemeen toegankelijke uitkeringen. De burgers betalen veel premies en belasting, met als gevolg dat er goede regelingen voor ouderschapsverlof en een hoge arbeidsmarktparticipatie is, ook door vrouwen. Onder andere te vinden in Denemarken, Finland, Zweden. Corporatistisch / Continentaal Dit type heeft ook een hoog voorzieningsniveau, maar de toekenning van rechten is selectiever. Werknemers- en werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol; de rol van de overheid op de arbeidsmarkt is beperkt. Relatief weinig vrouwen en oudere mannen hebben een baan. Werknemers zijn goed tegen ontslag beschermd. Onder andere te vinden in Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk. Liberaal / Angelsaksisch Het niveau van sociale voorzieningen ligt veel lager, en uitkeringen zijn moeilijker te krijgen. Bovendien zijn de uitkeringspercentages lager en korter. De overheid bemoeit zich weinig met de zorgtaken en trekt daar weinig geld voor uit. Onder andere te vinden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Ierland. Mediterraan Dit type heeft relatief ruime voorzieningen voor werkenden. De pensioenen zijn erg hoog, maar er is een lagere sociale zekerheid. De arbeidsparticipatie door vrouwen is laag en voor niet-werkenden zijn weinig sociale voorzieningen beschikbaar. Onder andere te vinden in Spanje, Griekenland, Portugal, Italië. Nieuwe lidstaat Dit is een combinatie van liberale en corporatistische typen verzorgingsstaten. Er is een laag peil van voorzieningen, de pensioenen liggen ietwat laag, en er is een relatief lage sociale zekerheid. Dit type is zo genoemd omdat het aanwezig is in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Onder andere te vinden in Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije. Kijk ook eens op Wikipedia!

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzorgingsstaat

Ik ben enkel ervaringsdeskundige voor België en Nederland. Beide landen zijn oprecht bezorgd over het welzijn van hun burgers. Ik heb de indruk dat men in België toch nog verder staat in de sociale sector. Zolang er nog geld voorhanden is. Niets is eeuwig in die branche.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100