Waarom moeten rechters niet zelf opdraaien voor miljoenen schade aan onschuldig veroordeelden(Putten, Schiedam, straks Lucia de B)

Ik zie niet in waarom daar mijn dure belastinggeld aan wordt verspild.

Weet jij het antwoord?

/2500

iedereen maakt weleens een foutje ;)

Dat brengt de eerlijke rechtspraak in gevaar. Als rechter is het de bedoeling dat je alleen maar denkt aan de vraag: "is deze persoon naar alle waarschijnlijkheid schuldig". Dat is de reden dat in NL rechters niet politiek benoemd worden, dan hoeven ze dus geen rekening te houden met hun achterban. Wanneer je zo'n regel zou invoeren, zouden rechters misschien schuldigen laten lopen uit angst voor een schadeclaim als die persoon onschuldig is.

omdat de rechter een beslissing neemt aan de hand van de bewijzen, en wat ons wetboek daarvan vind, daarom kan je een rechter niets verwijten.

Omdat de rechter zijn werk gewoon doet. Hij is afhankelijk van informatie van andere dus er is niet een iemand schuldig.

Omdat de rechter puur oordeelt aan de hand van het bewijs. Als er blijkbaar bewijs is dat niet naar voren is gekomen (en waarvan tevens ook niet verwacht kon worden dat het tevoorschijn kon komen) heeft de rechter een eerlijk oordeel geleverd en in principe geen fouten gemaakt. Nog eerder zou dan de aanklager voor deze schade op moeten draaien. Maar deze mensen bekleden een publieke functie en zijn daarom niet hoofdelijk aansprakelijk

Oké! Goed plan! Mogen de rechters dan ook de boetes opstrijken die ze terecht opleggen?

Het is niet alleen maar de schuld van de rechter. Ook politie en justitie hebben daar gefaald, dus om het dan op één persoon af te wentelen zou krommer zijn dan het van ons belastinggeld te betalen. Wat je wel kan doen is invloed uitoefenen op politie en justitie om hun werk beter te gaan doen, zodat er minder zaken onterecht bij de rechtbank terechtkomen, en jouw belastinggeld beter besteed wordt.

Rechters zijn mensen en mensen zijn feilbaar. De rechterlijke macht is een onafhankelijke macht in onze moderne democratie. Rechters vertegenwoordigen die macht. Gaat een rechter de fout in dan draagt de samenleving de gevolgen van die fouten. Betaal jij altijd de kosten van de door jouw gemaakte fouten?

Dat zou de onafhankelijkheid van de rechtspraak beperken. Een rechter moet vaststellen of een strafbaar feit wettig is bewezen en zou niet bang moeten zijn om later een schadeclaim aan zijn broek te krijgen.

omdat er dan geen rechters meer waren

De rechter kan niks doen aan de onschuldige veroordelingen. Hij gaat af op het bewijs en de getuigenverklaringen. Als daardoor iemand onschuldig wordt veroordeeld, is het oordeel van de rechter nog steeds terecht, alleen is de bewijsvoering verkeerd. De schade wordt dus betaald door de schuldige, de politie, die weer wordt betaald door de belastingbetaler.