Hoe zit het Canadese educatiesysteem in elkaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Onderwijs in Canada Het onderwijssysteem van Canada vindt zijn grondslag in Britse, Amerikaanse en Franse tradities. In Canada gaan de meeste kinderen naar school vanaf de vier- of vijfjarige leeftijd. Ze zijn leerplichtig van 6 tot 16 jaar. Bijna alle kinderen zitten op een ‘public school’, die door de overheid wordt bekostigd. Wel wordt een bijdrage gevraagd voor boeken, schrijfgerei, uniform (dit is soms verplicht) en buitenschoolse activiteiten. Vijf procent van de kinderen volgt in Canada onderwijs aan ‘private schools’, ongesubsidieerde scholen die schoolgeld vragen. Deze scholen zijn vaak verbonden aan een geloofsovertuiging. In Québec is de voertaal Frans in het onderwijs. In Canada’s overige provincies is dit standaard Engels, maar u kunt voor scholen kiezen met Frans als voertaal. Kinderen uit een ander land worden meestal getest op taal en rekenvaardigheid, om vast te stellen op welk niveau ze kunnen instromen. Ook worden er extra lessen Engels of Frans aangeboden aan immigranten. Lees even verder bij de bron!

Nou... je gaat naar school en ze geven je les. is zimpel!