Zijn mensen die dialect spreken minder slim dan mensen die geen dialect spreken?

Toegevoegd na 16 minuten:
Veel mensen vinden dialect 'dom' overkomen.. Waar halen ze dat oordeel vandaan? Kan het bevestigd worden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het antwoord is nee. Wel of geen dialect spreken zegt niets over de intelligentie van een mens. De achterliggende gedachte bij de mening dat dialect sprekende mensen dommer zijn is, dat men dan aanneemt dat deze mensen niet meer van de wereld hebben gezien dan hun eigen streek; dat ze nergens van op de hoogte zijn en niet weten wat er in de wereld te koop is. Dat is natuurlijk grote flauwekul.

Met of zonder dialect, dat maakt geen verschil in slim zijn of niet. De taal of dialekt bepalen niet de hersen activiteiten. Even slim dus. Toegevoegd na 1 uur: Waar dat vooroordeel vandaan komt is zeer waarschijnlijk uit het westen van het land waar ze zo genaamd ABN. spreken wat ook niet zo is. Omdat ze daar de meeste echte dialecten niet verstaan gooien ze het op dom zijn, maar wie is dat nu? Ook waar ze dialect spreken gaan de mensen ook naar hogere opleidingen zoals het HBO.

Dat maakt totaal geen verschil , of je nou uit Groningen, limburg, of de achterhoek kom,ze zijn allemaal even slim. Toegevoegd na 18 minuten: Zelf vind ik en dialect helemaal niet dom overkomen,waar zij dat vandaan halen ? Misschien omdat zij het niet goed verstaan, en zij daardoor onzeker worden.

Nee. dat idee is ontstaan doordat in film, toneel, of boeken, de mensen wat lager op de sociale ladder, zoals de tuinman en het dienstmeisje in de serie op het kasteel, een dialect aangemeten kregen. Net zoals de slime jongetjes in tv-series enzo altijd een brilletje ophebben

Vroeger was het dialect iets voor de boeren en vissers. Het werd gezien als dom. Ouders wilden hun kinderen daarom absoluut Nederlands leren. Tegenwoordig is het juist vooral de elite die dialect spreekt. De dominee in het dorp of de lokale krant; ze gebruiken het dialect bewust. De status is daarmee veranderd. Tegenwoordig is het oude iets goeds. Door dialect te spreken geef je een extra historische dimensie aan je bestaan. Dialect of geen dialect is dus vooral trendgevoelig... en heeft niets met intelligentie te maken.

Nee natuurlijk niet... als een dialect sprekende Groninger bv toevallig in Haarlem geboren zou zijn, zou hij Abn spreken, maar niks slimmer of dommer zijn... Toch leert de een beter abn spreken naast z'n dialect dan de ander... maar ook dat heeft niets met intelligentie te maken...hooguit met een heel klein onderdeeltje daarvan, met taalgevoel en dan nog alleen met gevoel voor fonetiek... Toegevoegd na 7 minuten: Vroeger werd er vooral bij de gegoede burgerij erg op gelet dat de kinderen geen dialect spraken. De hogere kringen spraken meestal geen dialect, en men wilde daar liever op lijken dan op de arbeidersklasse die doorgaans wel dialect (plat) sprak. Daar komt dat vooroordeel vandaan... er werd ook gezegd dat je minder kans had op een goede baan als je plat sprak...

In de taalkunde is het onderscheid tussen dialect en taal niet van belang. Een dialect is alleen een dialect omdat het in een klein gebied wordt gesproken, of omdat het niet genoeg prestige heeft. Een taal is een taal omdat het door heel veel mensen wordt gesproken, omdat het wordt geschreven. De officiële taal heeft iets gekunsteld, omdat er regels voor worden gemaakt en die door sprekers van verschillende dialecten (taalvarianten ) wordt geaccepteerd. Dialect spreken is dus helemaal niet dom. En ga maar na: als alle mensen als gelijken worden geboren, is de taal die ze van hun omgeving leren altijd ok. Met slimheid heeft het niets te maken. Toch kan een dialect in de praktijk wel uitmaken. Als je in een chique winkel werkt, en je praat dialect zullen de klanten misschien vinden dat je plat praat. Als je als limburger dialect praat in de randstad verstaan de mensen je misschien niet, of ze denken "waar komt die nou vandaan".

Iedereen spreekt een vorm van dialect alleen hebben de meeste mensen dat niet in de gaten ,ook het ABN bestaat uit een grote hoeveelheid dialecten die samengevoegd zijn tot een universeel dialect wat bijna niemand zuiver spreekt door kleine afwijkingen die uiteindelijk streekgebonden worden spreekt men dan van een dialect.

Iedereen op de wereld spreekt een dialect!