Wat is het verschil tussen larisme en tarisme?

Bijvoorbeeld bij de woorden liberalisme en libertarisme. Waar komen die oorspronkelijke aanvoegsels vandaan?

Toegevoegd na 27 minuten:
Alisme en tarisme

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik kan wel het verschil beschrijven tussen de denkstromingen of ideologieën liberalisme en libertarisme, maar bij beide woorden is achtereenvolgens "alisme" en "tarisme" geen aanvoegsel. Het aanvoegsel, of beter gezegd het achtervoegsel, bij beide woorden is "-isme". "Liberalisme" is samengesteld uit de woorden "liberaal" en "-isme". "Libertarisme" is samengesteld uit de woorden "libertair" en "-isme". Er is dus niet echt een taalkundig verschil tussen "alisme" en "tarisme". Met het achtervoegsel "-isme" worden onder meer ideologieën, culturele stromingen en dergelijke aangeduid. Een achtervoegsel is een woordelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar achter een grondwoord wordt toegevoegd. Zo ontstaat een nieuw woord. Op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/isme vind je een heel uitgebreide uitleg over de oorsprong en de toepassing van het achtervoegsel "-isme": "De oorsprong van dit internationale achtervoegsel ligt in Grieks -ismós, dat zelfstandige naamwoorden vormde bij werkwoorden met in de stam het element -iz-, bijv. baptismós ‘doop’ bij baptízein ‘dopen’, logismós ‘berekening’ bij logízesthai ‘rekenen’. Een speciale groep bestaat uit afleidingen met de betekenis ‘leven, doen of spreken als ...’, bijv. ioudaízein ‘op zijn joods leven’, waarbij dan ioudaismós ‘joodse levenswijze’. De eerste Latijnse ontleningen zijn van dit type: Laatlatijn christianismus ‘christelijke levenswijze, christelijk geloof’, iudaismus ‘joodse levenswijze, joodse godsdienst’. Daarna is het vooral in de periode van de scholastiek (11e-15e eeuw) dat hier nieuwe Latijnse woorden bijkomen als namen van theologische en filosofische systemen. In de tijd van de Renaissance beginnen de Romaanse talen en het Engels hiervan woorden over te nemen." (...) Productief op grote schaal wordt het achtervoegsel in de moderne talen pas in de 19e eeuw. De betekenissen van de nieuwe woorden zijn alle te verklaren uit die van de speciale Griekse betekenis ‘het leven als, het handelen volgens, etc.’. De belangrijkste categorieën waarin zij vallen, zijn: a) Politieke, economische, filosofische systemen, theorieën en doctrines, en kunststromingen (...) b) Idem in verzwakte opvatting (...) c) Eigenschappen, processen of verschijnselen (...) d) Taalverschijnselen die voortkomen uit een andere taal (...) (...)" Kijk voor de volledige tekst op die website. Er is dus geen taalkundig verschil tussen "alisme" en "tarisme".

Bronnen:
http://nl.wiktionary.org/wiki/-isme
http://nl.wiktionary.org/wiki/Categorie:Ac...
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/isme

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100