Hoe moet je een brief schrijven aan de koning?

Wat mag en mag niet een brief staan die bedoeld is voor de koning?

Weet jij het antwoord?

/2500

* Aanspreking van een lid van de koninklijke familie: In België wordt de koning aangesproken met Sire (directe aanspreking), met Uwe/Zijne Majesteit of met de Koning (indirecte aansprekingen). Ook voor de koningin kan gekozen worden voor een directe aanspreking: Mevrouw of voor indirecte aansprekingen: Uwe/Hare Majesteit of de Koningin. Om een prinses aan te spreken, is Mevrouw gangbaar als directe aanspreking en Uwe/Hare Koninklijke Hoogheid als indirecte aanspreking. Een prins wordt met Monseigneur aangesproken (directe aanspreking) of met Uwe/Zijne Koninklijke Hoogheid (indirecte aanspreking) Tijdens een gesprek mag men het lid van de koninklijke familie in de derde persoon aanspreken: de prins, de prinses, de koning, de koningin. * Aanschrijving van een lid van de koninklijke familie: De koning wordt aangeschreven met Sire, de koningin met Mevrouw. Voor een prins en een prinses zijn respectievelijk Monseigneur en Mevrouw gangbaar. (U / Uw) (met hoofdletter) * Slotformule: Koning: Ik moge de Koning verzoeken de betuiging van mijn diepe eerbied te willen aanvaarden Koningin: Ik moge de Koningin verzoeken de betuiging van mijn diepe eerbied te willen aanvaarden * Adressering van een lid van de koninklijke familie: Prins: Gelieve, Monseigneur, de betuiging van mijn diepe eerbied te willen aanvaarden Prinses: Gelieve, Mevrouw, de betuiging van mijn diepe eerbied te willen aanvaarden Koning: Aan Zijne Majesteit de Koning/Aan Zijne Majesteit Koning Albert. Koningin: Aan Hare Majesteit de Koningin/Aan Hare Majesteit Koningin Paola. Prins: Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins. Prinses: Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses. Toegevoegd na 1 dag: Titulatuur in Nederland (Vorstelijke Titulatuur): Het staatshoofd en de overige leden van de koninklijke familie die een vorstelijke titel (prins(es)) voeren, hebben een vorstelijke titulatuur. Niet alle leden van de koninklijke familie met een vorstelijke titel behoren tot het Koninklijk Huis; anderzijds hebben niet alle leden van het Koninklijk Huis een vorstelijke titel. Het aantal titulatuurformules is beperkt; naast majesteit wordt alleen (koninklijke) hoogheid gebruikt: Koning(in) zijne/hare majesteit Prins(es) van Oranje zijne/hare koninklijke hoogheid Prins(es) der Nederlanden zijne/hare koninklijke hoogheid Prins(es) de Bourbon de Parme zijne/hare koninklijke hoogheid Prins(es) van Oranje-Nassau zijne/hare hoogheid

Bronnen:
http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/21...
http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/46...

Iedereen mag een brief schrijven aan de koning. Als je het netjes wilt doen dan begin je " Sire" of " koninklijke hoogheid" . Je brief wordt eerst gelezen door de " postkamer" van het koningshuis. Daar wordt een schifting gemaakt tussen " serieuze zaken", brieven van " gekken " en " niet-op-de-plaats" , etc. - Wanneer je de koning schrijft omdat je het niet eens bent met bv. Een parkeerboete, dan zul je de brief retour krijgen. - brieven van "gekken" die B.v. geld willen van de koning worden vernietigd. - wanneer het een ernstige zaak betreft, zal de brief doorgespeeld worden naar de betreffende ministerie. - brieven met condoleances komen in het archief. Men krijgt standaard een bedankje. Er zijn ( bijna ) geen brieven die de koning ook zelf te zien krijgt. Heel soms zijn er brieven ( van kinderen ) die zo geweldig zijn dat de secretaris van de koning ze wel wil laten zien. Die komen in een speciaal archief.

U mag alles schrijven aan de Koning der Belgen. Op geen enkel onderwerp rust een taboe en er is geen censuur. Gehuldigd wordt het principe: Een koning dient vertrouwd te zijn met wat de Belgen denken en doen. Koning Filip krijgt gemiddeld 120 brieven per dag. 11 mensen op het paleis zijn voltijds bezig met die brieven te bekijken; zij vormen de Dienst Verzoeken & Sociale Zaken. Alle brieven worden gearchiveerd, geen enkele wordt vernietigd. Alle brieven, gericht aan de Koning, worden behandeld. Welke brieven Koning Filip wel of niet te zien krijgt is gissen. De behandeling van en het gevolg gegeven aan de talrijke verzoekschriften die de Koning ontvangt behoren tot de normale taak van ombudsman en bemiddelaar tussen de burger en de overheid die de Koning waarneemt. Het Departement Rekwesten van het Paleis heeft tot doel personen te helpen die zich als laatste toeverlaat tot de Koning wenden. Verzoekschriften over bv bemiddelingen of verblijfsvergunningen worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke ministers, die terug moeten rapporteren. Alle verzoekschriften worden zorgvuldig en grondig onderzocht en maken het voorwerp uit van regelmatige contacten tussen het Paleis, de overheid en de bevoegde diensten. Het Departement Rekwesten verzekert de opvolging van de dossiers bij de verzoekers. Bedelbrieven, de zgn. Smeekbrieven worden soms (vorig jaar 650 maal) gehonoreerd volgens koninklijk gebruik. De Dienst Verzoeken beslist tot een tegemoetkoming van de koning op basis van een verslag van een sociale dienst die het dossier van de hulpzoekende beheert. Het gaat dan om ongeveer € 200,00 per persoon. De briefschrijver krijgt altijd een bericht, geen persoonlijk, maar een formeel schrijven, met een stempel van het Paleis te Brussel. Een brief met onderwerp Genaderecht krijgt de Koning altijd te zien, het genaderecht is een Koninklijk prerogatief, een privilege van de Koning. Het verzoek wordt doorgestuurd aan de Minister van Justitie met het advies van de dienst. De dossiers worden daarna aan de koning ter ondertekening voorgelegd. Bepaalde onderwerpen krijgen als antwoord: over privé-activiteiten van de Koning geven we geen commentaar. Dreigbrieven worden direct doorgegeven aan de federale politie en/of aan de OCAD. De koning wordt wel op de hoogte gebracht. In België is er een duidelijk verschil tussen het predicaat en de aanspreekvorm. Brieven dienen geadresseerd te worden: Aan Zijne Majesteit de Koning. Briefaanhef en in gesprek: Sire.

Bronnen:
http://algemeen.nieuwsbreak.nl/algemeen-ni...
http://elfri.be/juridische-informatie/genade
http://www.monarchie.be/nl/contact

Het staat allemaal heel duidelijk uitgelegd op de volgende officiële site: https://www.koninklijkhuis.nl/globale-paginas/contact/ Speciaal voor aanspreektitels: https://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/protocol-en-ceremonie/titels/aanspreektitels/ Zeg geen ''mevrouw'' of ''meneer'' tegen leden van de (Nederlandse) koninklijke familie. Prinses Margriet heeft een keer een klacht ingediend toen een rondleidster dat tegen haar zei.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100