Wat is het nut van een retorische vraag?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij een vraag wordt gesteld, waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger (toehoorder, lezer) zich aangesproken voelt en instemt met wat de zender (spreker, schrijver) suggereert. Een retorische vraag heeft de woordvolgorde van een vraag maar de intonatie van een mededelende zin. Dominee: "En zijn wij niet allen zondaars?" Leraar: "Je wilt toch later goed verdienen?" Waar is de gulle lach op heden gebleven, meneer Sonneberg, dat vraag ik U af. (uit een sketch van Simon Carmiggelt, uitgevoerd door Wim Sonneveld). Waarom snapt niemand dat ik soms retorische vragen stel?(door Bill Gates gebruikt op internetfora.) Een retorische vraag kan miscommunicatie opleveren als de toehoorder (lezer) de bedoeling er van niet begrijpt, zich dus niet aangesproken voelt en de vraag toch probeert te interpreteren. De retorische vraag is immers een algemeen aanvaard veronderstelde stelling, dienend ter illustratie van een argument of een redenatie. In minder ingewikkelde bewoordingen is een retorische vraag een vraag waarin het antwoord op precies dezelfde vraag is verwerkt en dus geen antwoord meer behoeft.

Een reactie daarop uitlokken...

Een retorische vraag is een mededeling in de vorm van een vraag. Oftewel: je deelt iets mede.

Het nut van een retorische vraag is om een soort interactie te creëren tussen spreker en toehoorder. Aangezien de toehoorder niet hoort te antwoorden, stelt de spreken een retorische vraag, een vraag waarvan de spreker verwacht dat de toehoorder het antwoord weet. Op deze manier lijkt er interactie tussen spreker en toehoorder plaats te vinden en hierdoor is het voor de toehoorder interessanter om de spreker aan te horen.

Retorica is de kunst van welsprekendheid die bij de Grieken en later de Romeinen in hoog aanzien stond. Een van de stijlfiguren is de open vraag om de geesten en de aandacht van van het publiek te richten. Vandaar de term retorische vraag. De vraag in dienst van de spreker. Een goed voorbeeld is om je presentatie met drie open retorische vragen te beginnen. Voorzichtige sprekers kijken daarbij liever niemand te gericht aan omdat er dan wellicht een antwoord komt, wat niet de bedoeling is. :-)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Retorica

Ik heb al een paar plusjes uitgedeeld, maar misschien kan ik er nog iets aan toevoegen. Bedoeling van de retorische vraag is dat de toehoorders nadenken over het gestelde in de vraag. Dus als de dominee zegt: zijn wij niet allen zondaars, dan......

Ze laat de toehoorder nadenken over hetgeen de vraagsteller wenst dat men nadenkt, hij wil met zijn vraag een daad uitlokken in denken of doen. Deze r-vraag verwacht niet steeds een directe actie van de toehoorder. Het is een populaire techniek.

"Je bent het onwaarschijnlijk met me eens dat..." Ik verwacht ja en wil dat je met mijn mening eens bent en verwacht geen reaktie van jou terug.

Het nut van retorica is dat de (oplettende) luisteraar niet hoeft te antwoorden... Hij mag net doen of hij slaapt in dergelijk soort van vragen...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100