Hoe zit het nu. Is het mensheid of menselijkheid?

Vaak hoor je op tv zeggen dat "hij" veroordeeld is voor daden tegen de " menselijkheid". Ik vind dat zo raar? Kan iemand mij vertellen of dit klopt? En waarom dan.

Weet jij het antwoord?

/2500

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/551/ Antwoord De officiële juridische term in Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid. Het Belgische Strafwetboek spreekt van misdaden tegen de mensheid, in enkele andere Belgische juridische teksten staat misdaden tegen de menselijkheid. In de journalistieke praktijk worden de termen menselijkheid en mensheid door elkaar gebruikt, zowel in Nederland als in België.

Menselijkheid is een respectvolle houding ten opzichte van het menselijk wezen. Mensheid is de totaliteit van levende mensen.

Volgens deze website http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/misdaden-tegen-de-menselijkheid-mensheid is "misdrijven tegen de menselijkheid" de juiste uitdrukking: "Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid? In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet.) In België komt in wetteksten zowel misdaden tegen de mensheid als misdaden tegen de menselijkheid voor. De uitdrukking komt voor in het Statuut van Rome, het verdrag dat ten grondslag ligt aan het Internationaal Strafhof. In het Engelstalige origineel is sprake van crimes against humanity. Het Engelse humanity kan zowel 'mensheid' als 'menselijkheid' betekenen. De Nederlandse vertaling van dat statuut die de Nederlandse overheid hanteert, spreekt van misdrijven tegen de menselijkheid. Het Statuut van Rome (uit 1998, in Nederland geldend sinds 2002) heeft een oudere voorloper: het Statuut van de internationale militaire rechtbank, gehecht aan het Verdrag van Londen van 8 augustus 1945 over de vervolging en bestraffing van oorlogsmisdadigers (bekend van het Neurenberg-tribunaal en de Neurenberg-processen). Dit statuut bestond in drie officiële versies: een Engelse, een Franse en een Russische. De Engelse en de Franse versie boden geen uitsluitsel over mensheid of menselijkheid (beide begrippen worden uitgedrukt met respectievelijk humanity en humanité), maar de Russische wel. Het Russisch maakt net als het Nederlands verschil tussen mensheid en menselijkheid, en in de tekst van het statuut werd het woord voor menselijkheid gebruikt." en "Voorstanders van de term misdrijven/misdaden tegen de mensheid zeggen dat het gaat om misdrijven tegen het 'mensdom', en dat je niet kunt spreken van misdrijven tegen de (eigenschap) menselijkheid. Meestal wordt echter geredeneerd dat deze misdaden niet de hele mensheid (het hele mensdom) worden aangedaan, maar bepaalde bevolkingsgroepen. Het zijn in de eerste plaats misdaden die ingaan tegen wat menselijk (in de betekenissen 'mededogend, menslievend') is." N.B.: Op de website zijn een aantal woorden gecursiveerd, waardoor de tekst op de site makkelijker te begrijpen is. Die cursiveringen kunnen niet worden overgenomen in een antwoord op www.goeievraag.nl.

Bronnen:
http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/misda...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100