Hoe schrijf je jaartallen voluit?

bijvoorbeeld 1987, 1895

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jaartallen volgen dezelfde regels voor aaneenschrijven als gewone telwoorden. Correct is dus vijftienhonderd(en)zes, negentienhonderddrieënnegentig en tweeduizend (en) vier. De delen van een hoofdtelwoord schrijven we aan elkaar vast: 17: zeventien, 28: achtentwintig, 99: negenennegentig, 102: honderd(en)twee, 537: vijfhonderdzevenendertig, 1895: achttienhonderdvijfennegentig 1987: negentienhonderdzevenentachtig 738 000: zevenhonderdachtendertigduizend. Jaartallen als negentienhonderdzevenentachtig schrijven we dus ook aaneen. Na het woord duizend komt er een spatie: 3025: drieduizend vijfentwintig, 7002: zevenduizend (en) twee, 127 317: honderdzevenentwintigduizend driehonderdzeventien. Dat geldt ook voor jaartalllen, bijvoorbeeld tweeduizend (en) vijf. De woorden miljoen, miljard, triljoen enzovoort blijven los: 949 822 123: negenhonderdnegenenveertig miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend honderddrieëntwintig, 5 426 000 000: vijf miljard vierhonderdzesentwintig miljoen, 33 000 000 000 000: drieëndertig biljoen. Bijzonderheid Bij klinkerbotsing krijgen getallen in letters, hoewel het samenstellingen zijn, een trema. Voorbeelden: tweeëndertig, drieënhalf, vijfhonderddrieëntwintigduizend.

Bronnen:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1292/

als jaartal zeg je negentienzevenentachtig. als getal zeg je negentienhonderdzevenentachtig.

Tot en met 1999 is er geen probleem bij het uitspreken daarvan. Men zei gewoon negentien-zevenentachtig of achtien-vijfennegentig. Ook 2000 is eenduidig: tweeduizend. Maar voor de jaartallen daarna kan het op twee manieren: 2008 kan als tweeduizend-acht (of ook wel tweeduizend-en-acht) maar ook als twintig-acht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100