Staan er dingen in de bijbel die echt bewezen zijn?

Ik was een stuk aan het lezen (zie link) waardoor bij mij de vraag op kwam: staan er in de bijbel teksten waarvan bewezen is dat ze kloppen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar zijn zelfs hele boekwerken over geschreven in de trant van 'de bijbel heeft toch gelijk'. Zo zijn mensen altijd op zoek geweest naar een plausibele verklaring van de tien plagen die Mozes over Egypte uitstortte (en met veel goede verklaringen gekomen ook trouwens), de manna die mensen tijdens de reis door de woestijn aten (schijnt ook te bestaan, een soort opgedroogde cactus-melk) en er zijn verschillende aanwijzingen voor een historische Jezus-figuur, al verschilt die wel van de bijbelversie. Meer overeenkomsten zijn er te vinden tussen de bijbel en oudere geschriften ; de waarheid daarvan is lang niet altijd te achterhalen, maar de oorsprong van de bijbel uit vele oudere geschriften (Egyptisch maar ook Soemerisch bijvoorbeeld) is wel evident. En natuurlijk staan er in de bijbel veel metaforen en uitspraken over menselijk gedrag die nog steeds kloppen als een bus. Omdat het echter een nogal oud boek is, en zeer zeker géén geschiedenisboek en ook de samenstelling van wat er nu wel en niet in de bijbel terecht is gekomen nogal mensenwerk is, mag je zeker niet elk verhaal voor waar gebeurd aannemen. Vaak is dat ook nooit de bedoeling geweest ; de symbolische waarde van veel verhalen is veel belangrijker. En je moet de bijbel ook zien in de tijd waarin die geschreven is ; grotendeels voor het begin van de jaartelling. Veel 'wonderen' zijn derhalve inmiddels, duizenden jaren later, wetenschappelijk uitstekend te verklaren, al blijven er ook nog genoeg wonderen over. Maar ook daar weten mensen wel raad mee ;-)

Natuurlijk. Er staat o.a. in dat je niet mag moorden en stelen. Volgens mij klopt dat wel. Toegevoegd na 1 minuut: En die link werkt niet bij mij...

Ik weet dat ze ooit wel eens bewijs is gevonden van een wereldwijde hele grote overstroming, oftewel de zondvloed. Daarna nooit meer iets van gehoord en dat is al heel wat jaartjes geleden dat wel.

De bijbel is geen wetensschap boek,al willen sommige fanatieke gelovigen het wel zo brengen.De bijbel is een handboek voor mensen om hun geestelijkheid te ondersteunen. Je kunt in geen enkel boek van 2000 jaar oud wetenschappelijke bewijzen vinden.

Ik sluit aan op het antwoord van Marleen. Door literatuuronderzoek is er een datering gevonden voor de meeste bijbelboeken. Zo is bv. het verhaal van de schepping geschreven tijdens de ballingschap van de Joden in Mesopotamie, het land van de Euphraat en de Tigris. Daar vonden hele grote overstromingen plaats, waarbij ook wel eens een rampzalige, zodat ""de wereld"" n.l. hun wereld verging. Het staat vast dat er Hebreeen als slaven in Egypte hebben gewerkt. Het staat vast dat er koningen in Israel zijn geweest. Salomon en David bv. Nebukadnezar heeft geleefd. Er is een Jodin getrouwd geweest met een Perzische Koning. (Esther). En zo zijn er echt wel meer dingen. Het zijn getuigenisverhalen in de eerste plaats. En soms kun je iets achterhalen van de omstandigheden waaronder de verhalen zijn ontstaan. En je kan ontdekken welke waarden van belang waren voor de mensen, zodat ze er nog heel lang mee verder kunnen. B.v. -gered kunnen worden -bevrijding -God loven -danken en dankbaar zijn -verzoening en vergeving -naastenliefde Zo zijn er nog veel meer uiteraard, ik schrijf maar zo uit mijn hoofd. Als je theologie studeert, wordt er veel over literatuuronderzoek gedoceerd. Ik heb een catechetenopleiding gedaan, 40 jaar geleden, en ben al meer vergeten dan ik heb geleerd. De hoofdlijnen heb ik onthouden.

Misschien vind je antwoorden in het volgende boek: De Bijbel heeft toch gelijk van Werner Keller ISBN: 9022402371

Als je de Dode Zee rollen van Jesaja leest en ik boeken tercht komt als David en Jesaja en Jeremia worden daar vrij accuraat koningen en heersers uit die periode aangehaald en hun regeringsperiode die strookt met ander historisch materiaal, vooral in de tijd van het Medo- Perzische rijk. Verder is het verhaal van een wonderdoener die stierf voor en door zijn eigen volk uit de Romeinse tijd ook door andere objectieve schrijvers uit die periode beschreven, dus zou er wel een persoon kunnen hebben bestaan die op Jezus leek. Daarnaast heeft de bijbel ook, zij het op en cryptische manier, voorspellingen gedaan voor deze tijd die vrij accuraat lijken. Zo beschreef het bijvoorbeeld dat onze tijd gekenmerkt zou worden door een toenemend aantal natuurrampen, ziektes, oorlogen, angst, kinderen die zich afzetten tegen hun ouders, etc. Dus dat zijn kleine punten waaraan je de bijbel zijn accuratie zou kunnen testen. Maar eigenlijk zullen we het nooit weten, denk ik.

Er staan ongetwijfeld dingen in die historisch kloppen, maar de Bijbel bevat enorm veel onjuistheden en contradicties. Enkele voorbeelden: Het bestaan van David en Salomo ligt op ramkoers met historische feiten, de uittocht uit Egypte gaat lijnrecht tegen de archeologische onderzoeken omtrent die tijd in, de Zondvloed kent geen wetenschappelijke onderbouwing, de chronologie in de Bijbel komt niet overeen met de heersende historische chronologie en zo zijn er nog talloze voorbeelden van gebeurtenissen in de bijbel die zowel historisch als wetenschappelijk onjuist of zelfs onmogelijk zijn. Kortom: de Bijbel kent gammele historische stellingen en is op vele plaatsen al jaren ingestort omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de inhoud niet langer strookt met wetenschappelijke en geschiedkundige feiten.

ja je mag niemand doden of tegen een boom aan plassen je mag niet iemand ophangen en er is ooit wel bewezen dat jezus is opgehangen het is iniedergeval waarschijnlijk geen fabeltje.

Gods Woord is onaantastbaar. De mens is niet in staat ,om de kernwaarheden van Gods Woord te veranderen. Wel bestaat de kans op, mis-interpretaties, nu en in het verleden. Maar het grootste euvel ontstaat, als de mens meent te constateren dat Gods waarheden dezelfde als die van de mens zijn. God tracht een- doelstelling- met zijn Woord aan ons kenbaar te maken. Hij tracht te verklaren en inzicht te geven, om te komen tot verduidelijking van zijn Schepping.

Er zijn vele dingen in de Bijbel die bewezen zijn. Een onderdeel ervan zal ik noemen, namelijk de terugkeer van de joden naar het land Israel. Voorspeld door Zacharia, 'Ik zal hen bij Mij fluiten en hen samenbrengen, want ik heb hen vrijgekocht. Ze zullen weer even talrijk worden als vroeger. In den vreemde zal Ik hen vrucht laten dragen, in verre streken zullen ze Mij gedenken en hun kinderen grootbrengen, en dan zullen ze terugkeren.' (Zacharia 9:8-9) . Dit klopt als een bus.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100