Is het waar dat Nederland van Belgie werd gescheiden omdat Frankrijk, Duitsland en Engeland geen groter land tussen hun in wilden hebben?

Ik kom eigenlijk op deze vraag doordat ik in Zuid-Belgie een grenspaal zag met aan de zuidkant Frankrijk en aan de noordkant Nederlanden er op geschreven. en vroeg me daarom af of de huidige grens met Belgie een "natuurlijke" grens was of niet. (ook wat als grootste stad dan de hoofdstad zou zij geweest - hier niet terzake-)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat is niet waar. Het is wel waar dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met opzet zo groot werd gemaakt, maar de onafhankelijkheid van België was uit wrevel met het noorden. Nadat tijdens de 80-Jarige Oorlog de Zuidelijke Nederlanden katholiek bleven en losgeweekt was van de noordelijke Nederlanden (protestant, Republiek) werd na de val van Napoleon besloten om een groot koninkrijk in het noorden van het Europese vasteland te vestigen als tegenwicht tegen het grote Pruisen en Frankrijk. Dit werd besloten tijdens het Congres van Wenen en in 1815 werd de zoon van de laatste stadhouder de eerste koning, Willem I. Willem was protestants, terwijl het zuiden katholiek was. Ook was het Nederlands de voertaal, waarbij de Franstaligen in het zuiden zich achtergesteld voelden. De eeuwenlange scheiding van de twee Nederlanden was funest geworden tussen de relaties van de Lage Landen. België verklaarde zich in 1830 onafhankelijk, bekrachtigd door Nederland in 1839. Dat België onafhankelijk werd, kreeg inderdaad wel de steun van Frankrijk en Groot-Brittannië die maar al te blij waren dat dat machtige rijk in het noorden verbrokkelde. De steun die Groot-Brittannië toezegde om België bij te staan bij een aanval van buiten (met het idee om Nederland buiten de grenzen te houden, zoals in augustus 1831 de Fransen hadden meegeholpen) zorgde er in 1914 voor dat Groot-Brittannië zich bij de Eerste Wereldoorlog moest scharen, nadat Duitsland België binnen was gevallen. Toegevoegd na 6 minuten: Over jouw grenspaal: Na de slag van Waterloo in 1815 wordt opnieuw deze grens genomen tussen Frankrijk en de nieuwe staat Nederland. Van deze periode vindt men ook nog grensstenen terug ( 1819 ), gewoon tussen de Oostenrijkse door. Deze grensstenen zijn aan drie zijden gemerkt, één zijde met het jaartal van oprichting: 1819, aan Franse zijde een F en aan "Belgische" zijde een N. In 1830 worden de Nederlanders uit deze streken verjaagd en vindt de staat België zijn oorsprong. De grens blijft hier onveranderd ! Van de Belgische periode staan er ook grensstenen aan drie zijden bemerkt, één zijde met het jaartal van oprichting 1892, aan Franse zijde een F en aan Belgische zijde een B. De huidige grens met Frankrijk werd vastgelegd in het Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Frankrijk, met bijgevoegde processen-verbaal, ondertekend te Kortrijk op 28 maart 1820, en in het Protocol van de grenzencommissie, ondertekend te Reims op 25 oktober 1825, bevestigd in 1886.

Nee dit is niet correct. De echte oorsprong komt van vroeger: Willem 1, leefde trouwens van 1814 tot 1840. Willem 1e heeft veel goede dingen voor de Nederlandse staat gedaan toen Belgie en nederland nog met elkaar waren verbonden. Hij investeerde veel geld in de ontwikkeling van de welvaart. Maar op politiek terrein was hij niet erg populair. Dit kwam door zijn neiging om zelf te regeren, daardoor kwam er verzet van de burgers, en kwam er een nieuwe groep, de liberalen. België kwam in 1830 in opstand omdat ze totaal geen rechten hadden en niks te zeggen hadden. Toen Willem 1e te veel geld uitgaf en de staatskist leeg was vonden ze het genoeg. België stapte eruit. Dit is wat ik 2jaar geleden heb geleerd op school. Toegevoegd na 1 minuut: *Leefde = regeerde

Nee dat is zeker niet om die reden gebeurd. De Nederlanden (Nederland+België) werd bestuurd door de Spanjaarden. De Nederlanden, eigenlijk 'ons huidige Nederland' kwam in opstand, maar het zuiden van de Nederlanden bleef trouw aan Spanje en toen zijn er eigenlijk twee verschillende gebieden ontstaan, met beiden een eigen wil en eigen kijk op dingen. Bijvoorbeeld in het zuiden van de Nederlanden (België) was het katholicisme de hoofdgodsdienst maar in het noorden (Nederland) was dat het protestantisme geworden na enkele conflicten en oorlogen werden er twee delen opgericht> de unie van Utrecht (het Nederland van nu) en de unie van Atrecht (België). En later hebben de beide unies een verdrag gesloten en werd de unie van Utrecht (Nederland) een aparte staat, de Republiek. Maar de unie van Atrecht bleef de Spaanse koning trouw en zag een zelfstandige staat ook niet echt zitten. Dus zo zijn ze zeg maar langzaam uit elkaar 'gedreven'

Nee, dat is niet waar. De Belgische Revolutie (Belgische Omwenteling, of Belgische Opstand) veroorzaakte het. In 1830 kwam het volk in opstand tegen koning Willem I, en dat heeft tot de onafhankelijkheid van België geleid. Willem I had een autoritaire regeerstijl. Zo voortvarend als hij de economie stimuleerde, zo conservatief was zijn politiek. De taaldwang zorgde voor de nodige weerstand in het zuiden - waar niet alleen Wallonië Franssprekend was, maar ook de hogere bourgeoisie in Vlaanderen. De katholieken (die de meerderheid van de bevolking uitmaakten) eisten vrijheid van onderwijs en godsdienst, en de nieuw-liberalen hadden bezwaren tegen de regeerstijl van Willem I. Dit leidde tot het Monsterverbond en uiteindelijk de Belgische afscheiding. Het Voorlopig Bewind riep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit van de Zuidelijke Nederlanden, onder de naam België. Het Nationaal Congres besloot om van België een koninkrijk te maken met als eerste koning Leopold van Saksen-Coburg-Gotha.

Bronnen:
http://www.heemkundewolder.nl/images/Websi...

Nee. Vanaf 1813 waren België en Nederland verenigd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. België scheidde zich hier in 1830 van af na verscheidene opstanden.De mensen in het zuiden waren heel anders dan de mensen in het noorden. Ze spraken Frans en waren katholiek terwijl het noorden overwegend protestants was. De Fransen steunden het verzet van de Belgen, niet omdat ze bang waren voor nog een groot land maar omdat ze er belang bij hadden dat België bij Frankrijk werd gevoegd. De paal die jij zag gaf dus de grens aan tussen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en Frankrijk. België werd echter wel aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden toegevoegd zodat deze staat sterker stond tegen het revolutionaire Frankrijk. (De tijd van de Franse Revolutie)

Het is eerder omgekeerd. Na de nederlaag van Napoleon in 1815 hebben de Europese Mogendheden op het Wener Congres geprobeerd de verhoudingen te stabiliseren, lees vooral: het al te sterke Frankrijk in te dammen. België werd aan Nederland toegevoegd om een buffer in het noorden te vormen. De Belgische opstand was vooral een lokale aangelegenheid.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100