Hoe komt de katholieke kerk bij de regel dat je geen voorbehoedsmiddelen mag gebruiken?

De voorbehoedsmiddelen bestaan natuurlijk een stuk minder lang dan het katholicisme zelf. Maar waarom is deze omstreden regel er? Staat er in de bijbel iets waar het vanaf geleid kan zijn? Of is deze regel gewoon later door hoge geestelijken verzonnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Gemeenschap was alleen toegestaan in het huwelijk, en dan om nieuwe katholiekjes te maken. Je zaad verspillen was een absolute no-no, dus masturbatie mocht niet van de kerk. Je werd er blind of gek van, werd jongetjes wijsgemaakt door meneer pastoor. En je zaad in een condoom spillen mocht dus ook absoluut niet, al werden er in de bordelen van Parijs en Londen al wel met varkensdarmen aan zwangersschapsverhindering gedaan. Maar bordelen waren natuurlijk helemaal zondig in de ogen van de kerk : poelen des verderfs. De bijbel was in de middageeuwen een boek, dat niemand kon lezen : het was in het latijn, en alleen monnikenen en geestelijken waren in staat überhaupt te lezen - (bijna)niemand van de niet-geestelijke stand kon lezen in die tijd. De hele interpretatie van de bijbel kon dus ongestoord worden geregeld door de geestelijken. Pas toen de bijbel in de 16e eeuw vertaald werd, kon de adelstand er zelf kennis van nemen, maar alle regeltjes waren dus al door de kerk vastgesteld. Het heeft tot halverwege de 19e eeuw geduurd, voor er wat meer mensen konden leren lezen en schrijven maar die regels worden er dus al eeuwenlang ingeramd. En gehandhaafd tot op heden, helaas voor de wereld vol overbevolking, armoede en aids.... En zolang er hele volksstammen in Afrika er heilig in geloven dat slapen met een maagd je van aids geneest, en er veel vrachtwagenchauffeurs op elke dagafstand een ander gezin hebben (hebben ze na een dag rijden tenminste een dak boven hun hoofd), én zolang condooms nauwelijks te krijgen zijn in de landen die ze het hardste nodig hebben, zal de invloed van de katholieke kerk sterk blijven in grote delen van de wereld, waar de missionarissen en de geestelijken zo ongeveer de enigen zijn die iets weten van hygiene en onderwijs, en over financiele middelen beschikken die de kerk hen verschaft. Toegevoegd na 2 minuten: middELeeuwen, niet middageeuwen, natuurlijk...

Je gaat met elkaar naar bed om kinderen te maken dat is de stelling. Dus niet voor je plezier. Toegevoegd na 55 seconden: Het is zelf zo geweest als tijdens de bevalling het niet goed ging dan werd er altijd gekozen voor het kind en niet voor de moeder

Daar zijn verschillende redenen voor. De eerste heeft te maken met de liefde. Er is sprake van echte liefde als dat (1) uit vrije wil gebeurt, (2) gebaseerd is op het geven van jezelf aan de ander en (3) als de liefde trouw is en (4) onvoorwaardelijk. Als je zelf anticonceptiva gebruikt is er, hoewel de bedoeling vaak anders is, geen sprake van volledige zelfgave (punt 2). Je houdt iets achter: je vruchtbaarheid. Als de ander actief onvruchtbaar gemaakt wordt door anticonceptiva is er sprake van voorwaardelijke liefde (punt 4): wij hebben elkaar lief en handelen ernaar, als je maar geen kinderen krijgt... Als de bewust onvruchtbaar gemaakte seksualiteitsbeleving daarnaast ook buiten het huwelijk plaatsvindt, komen daar nog bij dat de liefde dan niet per se trouw is (punt 3), zie ook vraag 2. Een tweede reden is dat liefde en vruchtbaarheid niet los staan van elkaar. Ook in dat opzicht lijken wij op God: door onze eenwording uit liefde hebben we, op gratie van God, een scheppende kracht. De liefde tussen man en vrouw is zo groot, dat er een nieuwe mens kan ontstaan uit die liefde

Bronnen:
Daar zijn verschillende redenen voor. De...
http://www.hoeksteen.org/index.php?id=214

Sinds Paus Paulus VI Humanae Vitae publiceerde in 1967 is het officiële standpunt van de Katholieke Kerk dat kunstmatige geboortebeperking ingaat tegen de natuurwet en intrinsiek slecht is. In 1987 herhaalde Johannes Paulus II dat “deze leer van de Katholieke Kerk door de scheppende hand van God geschreven is in de natuur van de mens”. Het aanvechten van deze leer, zo zei hij, “is hetzelde als de gehoorzaamheid van ons verstand weigeren aan Godzelf.” voorbehoedmiddelen bestaan al lang daarvoor. De voorloper van ons condoom gaat terug tot 6000 jaar geleden. De Egyptenaren hadden toen al een condoomachtig linnen zakje, wat te zien is op oude fresco’s. De Grieken gebruikten geitenblazen zakjes. Zo wordt in de geschriften van de Griekse geleerde Antonius Liberalis (rond 150 na Chr.) beschreven hoe met zo’n blaas ‘het gevaarlijke zaad’ van koning Minos (Knossos, Kreta) werd opgevangen. Ook de Romeinen maakten condooms van geitenblaas. De oudste illustratie in Europa van een man die tijdens de daad een condoom gebruikt, stamt uit 100 na Chr. De tekening bevindt zich op oude rotstekeningen in Combarelles in Frankrijk.

Bronnen:
Lydia van der Weide

Gij zult niet ne*ken voor uw genot, maar slecht voor meer kinderen aan uw etenspot. De rooms katholieke kerk vindt, dat geslachtsgemeenschap slecht dan mag plaats vinden, met het doel het produceren van kinderen. Hoezo uit de tijd?

De katholieke kerk leert dat elke handeling die als doel heeft voortplanting onmogelijk te maken „intrinsiek slecht is”. Hun leer bevordert de gedachte dat elke huwelijksdaad open moet blijven voor een zwangerschap. Volgens de katholieke kerk is anticonceptie dus „moreel ontoelaatbaar”.

De Rooms-Katholieke Kerk gaat uit van een stelling die in de Bijbel staat in het boek Genesis: "gaat heen en vermenigvuldigt U".. Het wordt door dit instituut dus als een geloofsverplichting gezien om de Aarde te voorzien van nageslacht. Bovendien zit er een politieke reden achter,daar het produceren van voldoende nageslacht ook zou zorgen voor een vermeerdering van het aantal leden der RKK,want álle nakomelingen ---dit gold vooral vroeger--- waren verplicht om Rooms-Katholiek gedoopt te worden en later ter communie te gaan. Het verbieden van het gebruik van anticonceptiemiddelen is op zijn minst bedenkelijk te noemen in een wereld die steeds meer overbevolkt dreigt te gaan raken en bovendien kampt met soa's als HIV,Aids,ghonorroea,e.d,welke de gezondheid en zelfs de levenskansen van grote groepen mensen---vooral in ontwikkelingslanden--- bedreigen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100