Waar komt de uitdrukking 'Twee vliegen in een klap slaan' oorspronkelijk vandaan?

Deze uitdrukking komt in vele talen en varianten voor, maar waar komt het oorspronkelijk vandaan? Is dit bekend?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het spreekwoord was in elk geval al in de Middeleeuwen in de (voorloper van de) Nederlandse taal gangbaar, want het staat afgebeeld op het spreekwoordenschilderij van Pieter Brueghel uit 1559. 'Twee vlieghen met eenen lappe sy slaen'. Vermoedelijk komt het oorspronkelijk uit het Latijn: "duos parietes de eadem dealbare fidelia" en is het van daaruit in de diverse Europese talen terechtgekomen.

Gewoon letterlijk... Dus met weinig moeite veel resultaat halen, dus met 1 klap van de vliegenmepper 2 vliegen dood slaan. Toegevoegd na 1 minuut: Het is al een erg oud gezegde overigens: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlieg Toegevoegd na 10 uur: Het is al een heel oud gezegde, bijv in dit gedicht: Twee vlieghen met eenen lappe sy slaen, Die met een moeyte twee dinghen bekomen. T' gheluckt soo, of t' is met ernste ghedaen: Alst komt, t' werdt meest in 't goede ghenomen. Men prijst, die hen tot deughden ver-vromen. Wy zouden 'er etlijke te lijf slaan, ende midlerwijle twee vliegen met een' lap; Ged. II, 349 vs. 1312: t Komt profytelijck uyt, men slaet twee vlieghen mit ien lap; De Brune, 279: Het moest wel met gheluck toe-gaen, twee vlieghen met een lap te slaen; Bank. II, 209: Die zijn zaecken wel aen-leght, kan somtijds twee vlieghen met eenen lap slaen; Tuinman I, 274; Adagia, 60: Twee vliegen in eenen lap slaen, in saltu unico duos aperos capere; Van Effen, Spect. VII, 78; IX, 150; Sewel, 897: Twee vliegen met een' klap slaan, to kill two crows with one stone; zoo ook W. Leevend II, 83; Schoolblad, XLIII, k. 994; Het Volk, 21 Febr. 1914, p. 5 k. 4: Nu kan men twee vliegen in één klap slaan, door het Gooi heelemaal af te zanden en alle Amsterdamsche grachten te dempen; 4 April 1914, p. 1 k. 1: Wellicht hopen zij twee vliegen in één klap te slaan, en naast de versterking van hun ekonomische machtspositie, ook politiek profijt uit deze worsteling te winnen; afrik. twee vlieë in een klap slaan; Waasch Idiot. 717: twee vliegen in één lap, twee werken met ééne moeite; Schuermans, 820 b: twee vliegen in éenen slag (of in een lap) treffen, syn. van twee gaten met eenen bus stoppen (Schuerm. 86 a); twee duiven met éen boone vangen (De Bo, 275 b; De Brune, Bank. II, 209, vertaling van het ital. pigliar due colombi con una fava). Vgl. het lat. uno in saltu apros capere duos; Sart. I, 7, 67: twee vogelen schieten met een bout; III, 7, 41: met een sprongh twee hasen bespringen; twee kraeyen met een schoot schieten; Servilius, 23: met eender dochter twee behoude sonen crijgenVgl. Le Roux de Lincy (anno 1842) I, 152; II, 391., hetzelfde als twee swagers (schoonzoons) met een dochter maecken (Sart. I, 7, 68; Volkskunde XVI, 64); De Brune, Bank. II, 209: twee muyren met een quispel witten, vertaling van het lat. duos parietes de eadem dealbare fidelia (Suringar, Erasmus, LXII); hd. zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, - mit einem Schlage fangen; (verder in reactie)

Bronnen:
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlieg

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100