waar komt de uitdrukking: "van de prins geen kwaad weten" vandaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zie tekst uit "Verhaal halen" (erg leuk boekje overigens!). Toegevoegd na 14 minuten: Heel kort, maar helder, worden in dat boekje gezegdes in hun oorspronkelijke context gezet. Zo ook hier: de soldaten van Willem van Oranje mochten over de prins geen kwaad zeggen en er dus ook maar beter van de prins geen kwaad weten.

1886. Van den prins geen kwaad weten,1886 d.i. zich geen kwaad bewust zijn, geen kwaad vermoeden, argeloos zijn; syn. van den drommel geen kwaad weten (Harreb. I, 155 b of van God geen kwaad weten, dat in de 17de eeuw voorkomt bij Heinsius, Verm. Avant. I, 325; Poirters, Mask. 188 en thans nog in het Friesch bekend is, naast van Rodermont geen kwaad weten; vgl. Ndl. Wdb. V, 211; XIII, 657 en W. Dijkstra II, 362 a: hy wit fen 'e prins gjin kwea, hij is onnoozel in het geval; ook hy wit fen God gjin kwea. Vermoedelijk dagteekent de zegswijze uit den tijd, dat velen den Prins van Oranje hoog vereerden en geen kwaad van hem wilden hooren. Zoo kon van 1886Syn. Hij doet net alsof zijn neus bloedt, hij houdt zich onnoozel.[p. 190]den prins geen kwaad zeggen de algemeene beteekenis aannemen van zich stil houden, niemand te na spreken, niets misdoen, en van den prins geen kwaad weten, doen alsof men geen kwaad kent, aan iets onschuldig zijn; argeloos zijn. Vgl. Pamfl. Muller, 662 (anno 1608), bl. 4 v: Wy hebben van den prins geen quaet geseyt noch daer en is niemant te na gesproken; Pers, 608 a: Rydende voorts totten Deken, Heer Adriaen van Zuylen, wierde hy (de Prins) met soodanige blijdschap onthaelt en verwellekomt, dat yder hem ten Hemel verheffende, niemant van de Prins hadde quaed geseyt; 669 b: Dan kost hy (broer Cornelis) wederom den smeerpot op de zyde hangen, als of hy van 't Prinsken geen quaet hadde geseyt; Middelb. Avant. 780: De oude Beul, die wegens zyne doofheid van de Prins geen kwaad wist. Tuinman I, 62 beweert dat de spreekwijze afkomstig is van Broêr Kornelis ‘die na 't uitbraaken van zyn dulle gal tegen den Prins van Oranje op den predikstoel, uit vreeze van toon veranderde en zeide: Ik ben bly, om dat ik van den Prins geen quaad gezegt heb; Harreb. I, 460 b; Ndl. Wdb. VIII, 652. Toegevoegd na 2 uur: Een resumé: In de 17e eeuw was sprake van "Van God geen kwaad weten". In het Fries is dit nog bekend naast: "Van Rodermont geen kwaad weten. In 1886 ontstaat "Van den Prins geen kwaad weten". Men wilde van de Prins van Oranje geen kwaad horen. Dus onnozel doen, doen alsof je neus bloedt. Dit wordt nader gelardeerd met enkele teksten van destijds.

Bronnen:
F.A.Stoet, Nederlandsche spreekwoorden

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100