Hoeveel geld moet je per maand betalen al je in het verzorgingshuis zou wonen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Financiën Zorgpalet Baarn-Soest levert zorg in verpleeghuizen, Woon- & Zorgcentra en Zorg aan huis. In de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt de zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. Op basis van een door het CIZ afgegeven indicatie verkrijgt het verpleeg- of verzorgingshuis een vergoeding per dag. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de zorgzwaarte van de afgegeven indicatie. Het CIZ schat in welke zorg er nodig is en geeft op basis daarvan een indicatie af. Over het verblijf wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Zorg aan huis wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit de AWBZ en voor een deel uit de WMO. Kortweg komt het er op neer dat de verzorging en verpleging onder de AWBZ valt en huishoudelijke zorg onder de WMO. Indicaties voor Zorg aan huis gefinancierd vanuit de AWBZ geeft het CIZ af. Indicaties gefinancierd vanuit de WMO verlopen via de gemeenten. Ook voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage. Als u recht heeft op AWBZ-Zorg aan huis, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen. Kiest u voor zorg in natura, dan regelt uw zorgaanbieder dit. Kiest u voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan krijgt u een bedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. Ook een combinatie van ‘in natura’ en ‘PGB’ is mogelijk. De eigen bijdrage regeling Vanaf de dag dat u verblijft in een verpleeghuis of Woon- & Zorgcentrum danwel Zorg aan huis ontvangt bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Welke bijdrage u moet betalen hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld door het zorgkantoor. De hoogte van uw eigen bijdrage is altijd afhankelijk van uw inkomen (box 1, 2 en 3). Wanneer u samen met uw partner in het Woon- & Zorgcentrum gaat wonen, bent u een gezamenlijke eigen bijdrage verschuldigd, u betaalt dus niet dubbel. Het Zorgkantoor vraagt uw inkomensgegevens op bij de belastingdienst en stuurt aan u een vragenformulier met betrekking tot uw bijzondere uitgaven. Op grond hiervan stelt het zorgkantoor uw eigen bijdrage vast. U ontvangt hiervan bericht in de vorm van een beschikking. De eigen bijdrage WMO en de eigen bijdrage AWBZ mogen per periode samen niet meer zijn dan de maximale periodebijdrage AWBZ.

Hier kun je berekenen wat je eigen bijdrage is. Het CAK berekent en int deze. Elke 4 weken krijg je een rekening.

Bronnen:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=64105

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100