Mag je behandelaar bij GGZ je weigeren je dossier in te kijken?

Ik vroeg of ik zelf me dossier in mocht kijken(gewoon nieuwsgierig)en toen kreeg ik te horen dat dat eerst overlegd moest worden.
Later nog een keer gevraagd en toen kreeg ik te horen:nu niet,want we hebben het nog niet besproken.
Mag dat zomaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Eigenlijk stel je twee vragen.1.mag je behandelaar je weigeren jouw dossier in te zien.En mag je het NU inzien. Nee je behandelaar mag dat niet weigeren,maar kan wel gegronde redenen hebben om te zeggen dat het pas later beschikbaar is.

Je hebt wel recht op inzage in het dossier maar geen recht op inzage in persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar die los van het dossier worden bewaard. " Toegevoegd na 1 minuut: Het recht op inzage van uw dossier De hulpverlener is verplicht een dossier van u als patiënt bij te houden. U heeft het recht om dit dossier in te zien. Het dossier is eigendom van de hulpverlener of de instelling bij wie hij werkt en u heeft daarom niet het recht het dossier mee te nemen. Wel kunt u, tegen een redelijke vergoeding, een kopie van uw dossier ontvangen. U kunt gegevens in uw dossier laten aanvullen. U kunt (delen van) uw dossier ook laten vernietigen, tenzij het bewaren ervan heel belangrijk is voor derden. Hoe krijgt u inzage en welke gegevens mag u inzien? Wanneer u dit aan de hulpverlener of instelling vraagt krijgt u inzage. Kopieën worden dikwijls alleen na een schriftelijk verzoek verstrekt. U mag alle gegevens uit uw dossier inzien die over uzelf gaan. Hieronder vallen onder meer de verslaglegging van de (betrokken) hulpverlener, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven. Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener, die los van uw dossier worden bewaard, behoren niet hiertoe. Aan wie wordt inzage verleend? In beginsel wordt alleen inzage verleend aan u, dus niet aan familieleden of partners. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien. (...) Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de gegevens? Wanneer u van mening bent dat gegevens onvolledig of onjuist zijn kunt u uw eigen verhaal opschrijven en aan het dossier laten toevoegen. Indien u bepaalde passages uit uw dossier wilt laten verwijderen of het hele dossier wilt laten vernietigen dient u de hulpverlener hierom schriftelijk te verzoeken. Behalve als de hulpverlener duidelijk kan maken dat de medische gegevens voor anderen van aanmerkelijk belang zijn, moet hij binnen drie maanden na uw verzoek hieraan voldoen. In bepaalde gevallen is vernietiging bij wet verboden. Let wel: bij vernietiging van het hele dossier gaan ook belangrijke medische gegevens verloren. Dit kan nadelig voor u zijn. Medische gegevens van personen die gedwongen in een psychiatrische instelling zijn opgenomen, mogen tot vijf jaar na het eind van de opneming niet worden vernietigd. Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard? De gegevens in uw dossier moeten in ieder geval 15 jaar bewaard blijven of nog langer als dit uit het oogpunt van medische zorg noodzakelijk is.(...)"

Bronnen:
http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=237

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100