Kun je je tand met patex er weer in lijmen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Technisch gesproken: ja maar dit moet je uiteraard nooit doen. Als je het informatieblad bij Pattex leest, dan staat daarin onder meer: "R-zinnen: R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. S-zinnen: S23 Damp niet inademen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken." En wat verderop de lichamelijke problemen die zich door Pattex-gebruik kunnen voordoen: "ADEMHALING: Irritatie, hoesten, kortademig, benauwde borstkas. HUID: Huiduitslag, netelroos. OGEN: Irritatie, bindvliesontsteking. HUID: Roodheid, ontsteking." Dat wil je niet in je mond hebben... Kortom, naar de tandarts ermee. "Herstellen en repareren nadat uw tand afgebroken is De tandarts zal altijd per geval kijken wat de beste oplossingsrichting is om schade te herstellen. Herstel, of reparatie van een afgebroken tand kan vaak op vele manieren gebeuren: ■Is een tand afgebroken van het melkgebit dan zal de melktand bij het wisselen worden vervangen door een tand van het vaste gebit. ■Het (ver)lijmen van het afgebroken deel. Dit kan alleen als het afgebroken deel nog beschikbaar is en indien deze goed is bewaard (nathouden!) en de omstandigheden het verlijmen toelaten. ■De tandarts kan de tand verfraaien door een facing, kroon, brug, plaatje of frame te plaatsen. De oplossing hangt van de siytuatie in de mond af." Kijk: met wasbenzine kun je zaken schoonmaken maar voor het schoonmaken van een wond moet je het niet gebruiken. Daar is het niet voor.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100