hoe gaat een onderzoek of iemand dyscalculie heeft in zijn werk?

Je gaat naar de huisarts, en dan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als de huisarts inderdaad denkt aan een eventuele dyscalculie zal hij/zij je doorverwijzen naar een onderzoeksburo, bijv Edumax hieronder. Onderzoek naar dyscalculie bij Edumax: Om u als ouders of school niet op onnodige kosten te jagen, wordt het dyscalculieonderzoek in twee afzonderlijke delen uitgevoerd. - In het eerste deel wordt gekeken, of er daadwerkelijk sprake is van dyscalculie. Dit noemen we de "onderkennende diagnose." In deze eerste fase wordt ook al een deel van de "verklarende diagnose" uitgevoerd. Gegevens van de school (rapporten, LeerlingVolgSysteem e.d.) dienen altijd te worden aangeleverd! Dyscalculie kán samenhangen met dyslexie, of met leeszwakte. Het is echter ook mogelijk, dat er geen rekenproblemen zouden zijn, als er geen leesproblemen waren. In dat geval spreken we niet van dyscalculie! Het dyscaluclie-onderzoek begint daarom met het afnemen van enkele leestesten, om uit te sluiten, dat leesproblemen de oorzaak zijn van de rekenproblemen. Vervolgens wordt tijdens rekentesten (onderkennende fase) vaak al voor een groot deel duidelijk, wáárom een kind/jongere veel moeite heeft met het rekenen. De vraag naar het wáárom is een onderdeel van de "verklarende diagnose." Als uit het eerste deel van het onderzoek blijkt, dat het kind/de jongere inderdaad "dyscalculisch" is, wordt het onderzoek voortgezet met het tweede deel. Blijkt het kind niét dyscalculisch te zijn, dan wordt het tweede deel van het onderzoek niet meer afgenomen. Het kind/de jongere kan dan als "rekenzwak" worden aangemerkt, maar van een rekenstoornis is geen sprake. - Het tweede deel van het onderzoek omvat het uitvoeren van de verklarende diagnose (onderzoeken wáárom het kind/de jongere een rekenstoornis heeft). In deze fase wordt ook onderzocht, of het kind/de jongere nog andere problemen, of stoornissen heeft, die samengaan met de dyscalculie. Dit noemen we "comorbiditeit." Comorbide factoren kunnen onder andere zijn: faalangst, demotivatie, gedragsproblemen, concentratieproblemen. Tot slot wordt de "handelingsgerichte/indicerende diagnose" verricht. Hierbij wordt onderzocht én aangegeven, welke maatregelen nodig zijn, om de problemen, die het kind/ de jongere binnen het onderwijs (en daarbuiten) ervaart vanwege de geconstateerde dyscalculie en comorbide factoren, zoveel mogelijk te verminderen, of op te heffen.

Bronnen:
http://www.edumax.nl/dysc.html
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dys...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100