wat heb je als je een persoonlijkheidsstoornis hebt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis: zijn persoonlijk en/of sociaal vastgelopen door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen; ondervinden daar, naast anderen, zelf veel hinder van; hebben naast het vastlopen last van een verscheidenheid aan, dikwijls wisselende, psychische problemen. Voorbeelden zijn angsten, depressiviteit, emotionele instabiliteit en impulsiviteit. Persoonlijkheidsstoornissen zijn onder te verdelen in 3 clusters Cluster A persoonlijkheidsstoornissen Cluster A wordt het vreemde, excentrieke cluster genoemd en bestaat uit 3 persoonlijkheidsstoornissen:[1] Paranoïde persoonlijkheidsstoornis Schizoïde persoonlijkheidsstoornis Schizotypische persoonlijkheidsstoornis Mensen met deze stoornis hebben weinig contact met anderen en leven vaak geïsoleerd.[2;3] Zij zijn niet snel geneigd om psychische hulp te zoeken. Er is relatief weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar mensen met een cluster A stoornis.[2] Cluster B persoonlijkheidsstoornissen Cluster B wordt het dramatische, emotionele, impulsieve cluster genoemd en bestaat uit 4 persoonlijkheidsstoornissen: Borderline persoonlijkheidsstoornis Antisociale persoonlijkheidsstoornis Narcistische persoonlijkheidsstoornis Theatrale persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een stoornis uit cluster B hebben veelal moeite met het beheersen van hun impulsen en emoties. Ze zijn vaak impulsief, streven naar snelle behoeftebevrediging en zijn slecht in het onderhouden van (stabiele) relaties. Omdat ze weinig of geen rekening houden met de eigen veiligheid en veiligheid van anderen, kan hun gedrag een verstorend effect hebben op de sociale omgeving.[1] Cluster C persoonlijkheidsstoornissen Cluster C wordt ook wel het angstige cluster genoemd en bestaat uit 3 persoonlijkheidsstoornissen: Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze stoornissen hebben last van sociale vermijding, dwangmatig handelen en onzelfstandigheid. Ze kunnen zich wel beter aanpassen aan de eisen van het dagelijkse leven dan mensen met cluster A en B stoornissen

Iemand die een persoonlijkheidsstoornis heeft, heeft een ander cognitieve patroon dat gekenmerkt wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijkt van de verwachtingen. Toegevoegd na 1 minuut: Om bij een patiënt de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis te kunnen stellen, moet volgens het DSM-IV-TR aan de volgende criteria worden voldaan: A. Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen de cultuur van betrokkene afwijken van de verwachtingen. Dit patroon wordt zichtbaar op twee (of meer) van de volgende terreinen: cognities (dat wil zeggen de wijze van waarnemen en interpreteren van zichzelf, anderen en gebeurtenissen) affecten (dat wil zeggen de draagwijdte, intensiteit, labiliteit en de adequaatheid van de emotionele reacties) functioneren in het contact met anderen beheersing van de impulsen B. Het duurzame patroon is star en uit zich op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties. C. Het duurzame patroon veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. D. Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden teruggevoerd naar ten minste de adolescentie of de vroege volwassenheid. E. Het duurzame patroon is niet eerder toe te schrijven aan een uiting of de consequentie van een andere psychische stoornis. F. Het duurzame patroon is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld schedeltrauma).

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijkhe...

Persoonlijkheidsstoornissen, omvat verschillende ' aandoeningen'. Wat ze gemeen hebben is een stoornis in de persoonlijkheid, het karakter, die voor de persoon zelf en/of zij omgeving een ernstig probleem zijn, zoals bepaalde emoties of een manier van doen. Het gaat dan wel over een langere periode. Voorbeelden zijn: Paranoïde Borderline Narcisme

Er zijn nogal wat verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Wat in elk geval aan de orde is, is dat iemand psychische problemen heeft waar hij ernstig onder lijdt, en/of dat hij daardoor beperkingen ondervindt in zijn dagelijks leven. Daarnaast is het bij persoonlijkheidsstoornissen zo dat het altijd gaat om een patroon van gedragingen, gevoelens of cognities, en dat dit patroon invloed heeft op vele aspecten van iemands persoonlijkheid. Dus zowel op het gevoelsleven, als op iemands manier van denken, als op het handelen, de omgang met anderen, emotionele reacties, impulsbeheersing, etc. Het gaat dus nooit om één aspect, zoals bij iemand met bijv. een fobie, daarbij gaat het alleen om een versterke emotionele reactie bij een bepaalde prikkel, maar is het denken, handelen, beheersing, contact met anderen etc. in het dagelijks leven niet gestoord. Bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis komt dit patroon van anders denken, gedragen, etc. voor in heel veel verschillende situaties, dus zowel in werk als gezin als ...: het beperkt zich niet tot één situatie. Bovendien is dit patroon duurzaam, dwz dat het al vroeg ontstaan is (in kindertijd of jeugd) en dat het verder continu aanwezig is.

Even een antwoord uit de praktijk. Ik werk al jaren met persoonlijkheidsstoornissen. Mensen met een PS hebben té veel van alles. Ze slaan er in door. Denk aan: - Te impulsief - Te achterdochtig - Te egocentrisch Door dit alles komen ze in de problemen. Dat is de simpele uitleg.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100