In mijn Bioboek staat dat in de uitlopers van een zenuw veel K+ ionenn en negatieve ionen bevinden zijn er meer negatieve ionen dan positieve ione?

Dan nog een vraag; is een dendriet of axon(neuriet) een onderdeel van de cel of is het een eigen cel?
En gaan er impulsen door het sensorische zenuwcel of erlangs?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De dendriet met axon vormen een cel. De uitlopers bevatten veel K+ ionen. De negatieve ionen spelen hier eigenlijk nauwelijks een rol, het spanningverschil tussen K+ in de dendriet)en Na + (voornamelijk buiten de dendriet) zorgen voor de prikkelgeleiding. De bijzondere opbouw van deze zenuwcellen en de daaromheen liggende isolatoren (myelium van Schwann) die als een soort worstjes om de lange uitloper heenliggen , zorgen er voor dat een zenuwcel meerdere prikkelpulsen achter elkaar kan geleiden( op enige afstand in de zenuwcel) Omdat de eerder genoemde Na en K -ionen hierin een hoofdrol spelen en deze lading gecompenseerd word door kationen in de vloeistof daaromheen zijn er even veel kationen als anionen en is de resultante lading in het gehele weefsel dus neutraal. Als je zenuwcellen langdurig sterk belast, gaan ze prikkels minder goed geleiden, een techniek die gebruikt wordt bij pijnbestrijding (TENS) De impulsen gaan dus zowel in de cel als om de, isolatoren heen . De openingen tussen de isolatoren zorgen er voor dat de spanningval door het verschil in K+/Na+ verhouding binnen en buiten de cel in stand blijft (K+pomp)omdat anders na enige prikkels het verschil in concentratie K+ ionen binnen en buiten de zenuwcel opgeheven zou zijn.

De elektrische kracht is zo sterk dat je nooit een scheiding krijgt en ook de ionenpompen werken daarom met een uitwisseling van ionen met dezelfde lading. Een uizondering lijkt het H+ ion dat gekoppeld is aan elektonentransport (dat gebeurt in het mitochondrion, de energievoorziening van de cel). Dendrieten en axonen zijn een deel van een zenuwcel door middel van deze uitlopers kunnen zenuwcellen een heel snel contact houden met cellen verder op in het lichaam of de hersenen. De zintuigcellen zijn zelf ook bijna zonder uizondering zenuwcellen en die stellen een dier in staat contact te maken met de buitenwereld.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100