Let op: Startpagina GoeieVraag geeft geen medisch advies. De antwoorden en reacties zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten daarom altijd een arts.

Met welke andere stoffen (medicijnen, alcohol, etc.) reageert het medicijn Prozac (fluoxetine)?

Ik wil namelijk geen negatieve bijwerkingen als ik een medicijn gebruik samen met Prozac.

Weet jij het antwoord?

/2500

Allereerst: je apotheker weet dat. Als er een interactie is met middelen die je al gebruikt, zal die dat opmerken en indien nodig overleggen met je arts of anders jou voorlichten. In het farmacotherapeutisch kompas kun je vinden dat fluoxetine een interactie heeft of kan hebben wanneer MAO-remmers (zgn. 'eerste-generatie antidepressiva, worden heel weinig meer gebruikt) gelijktijdig of binnen een termijn van twee weken worden gebruikt. Bij gelijktijdig gebruik of binnen vijf weken na stoppen van fluoxetine moeten middelen die langs soortgelijke weg worden omgezet in het lichaam, lager worden gedoseerd. Het gaat dan in elk geval om flecaïnide, carbamazepine en tricyclische antidepressiva. Verder kan het de werkzaamheid van tamoxifen verminderen, en bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen of andere middelen die invloed hebben op de bloedstolling of bloedplaatjes moet er vaker worden gecontroleerd. De halfwaardetijd van diazepam kan verlengd zijn, de plasmaspiegels van tricyclische antidepressiva, carbamazepine, fenytoïne, β-blokkers (als propranolol en metoprolol), alprazolam en trazodon kunnen verhoogd worden en die van lithium kan het verhogen of verlagen. Gelijktijdig gebruik van sumatriptan en Sint-Janskruid wordt afgeraden en een combinatie met andere SSRI's of met tryptofaan of lithium kan zorgen voor meer bijwerkingen. Verder moet er extra opgelet worden bij digitoxine en kan bij iemand met diabetes aanpassing van de medicatie nodig zijn. Verder zijn er nog wat algemene adviezen, alles wat soortgelijke bijwerkingen geeft bijvoorbeeld kan de bijwerkingen versterken. Dat is niet zozeer een interactie, maar als je bijvoorbeeld al een middel gebruikte dat als bijwerking een droge mond of misselijkheid geeft, is de kans wat groter dat je hier tijdens het gebruik van fluoxetine (meer) last van krijgt. Het is een hele rij, maar bedenk dat het niet jouw taak is om uit te zoeken of een bepaald geneesmiddel samen kan met andere middelen die je gebruikt. Dat is aan jouw arts en apotheker om uit te zoeken, en wat ik hierboven deels citeer en deels samenvat komt ook uit het handboek dat gebruikt wordt door artsen, niet uit de patiëntenbijsluiter. Overleg gewoon met je arts als je twijfelt, en koop voor de zekerheid eventuele receptloze middelen of supplementen altijd bij de apotheek, zodat steeds gecontroleerd kan worden of een middel dat je wilt gaan gebruiken eventueel een interactie heeft met medicatie die je op recept gebruikt.

Dat zijn er nogal wat dus ik zal de lijst beperken tot de meest relevante interacties. Overigens houden je arts en apotheker dit voor je in de gaten voor zover het receptgeneesmiddelen betreft. Voor het kopen van geneesmiddelen zonder recept zou ik je willen adviseren daarvoor langs te gaan bij je apotheek, zodat zij ook op de niet-receptgeneesmiddelen medicatiebewaking kunnen uitoefenen en zodat vanuit je medicatiedossier altijd duidelijk is wat je gebruikt. Interacties met de volgende receptgeneesmiddelen: -de antipsychotica risperidon, clozapine, pimozide en perfenazine -tricyclische antidepressiva (dit zijn amitriptyline, nortriptyline, imipramine, clomipramine, dosulepine, doxepine en maprotiline). -midazolam en alprazolam -dihydropyridinecalciumantagonisten (type bloeddrukverlager, bijv. nifedipine) -MAO-remmers (w.o. moclobemide, tranylcypromine en fenelzine): een oud type antidepressivum, dat niet meer veel wordt toegepast. Dit is van allemaal de meest ernstige en relevante interactie. -de anti-epileptica carbamazepine en fenytoïne -sumatriptan (een middel tegen migraine): de interactie met fluoxetine wordt vaak genoemd, maar is niet echt relevant, vandaar dat ik hem er toch maar bij zet. -tramadol, fentanyl, pethidine en oxycodon (pijnstillers). -NSAID’s en coxibs (pijnstillers) -atomoxetine -metoprolol -thiazidediuretica (waaronder chloortalidon en hydrochloorthiazide, een type bloeddrukverlager) -cumarines (acenocoumarol en fenprocoumon, ‘bloedverdunners’) -tamoxifen -ritonavir en nevirapine (antivirale middelen). Interacties met de volgende geneesmiddelen die ook zonder recept verkrijgbaar zijn: -dextromethorfan (een type hoestmedicijn, zit in o.a. Darolan en Bisoltussin) -NSAID’s (zonder recept verkrijgbaar zijn diclofenac, ibuprofen, naproxen en ketoprofen, met recept zijn er nog een groot aantal andere NSAID’s verkrijgbaar): de kans op een maagbloeding neemt toe. Verder geeft fluoxetine ook een interactie met middelen die een deels overlappende werking hebben: sint-janskruid is hier een voorbeeld van, evenals trazodon; de kans op bijwerkingen neemt bij gelijktijdig gebruik toe. Ook alcohol heeft in zekere zin een interactie met fluoxetine: de kans dat het reactievermogen in relevante mate wordt verminderd is groter bij gelijktijdig gebruik dan wanneer de middelen afzonderlijk worden gebruikt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100