tot wanneer kun je een verwerping van de erfenis aanvragen?

Mijn moeder is overleden in December 2009, nu een half jaar later krijg ik schrijven dat er een belasting schuld is welke betaald moet worden. Daar ik bij het overlijden getekend heb voor de overlijdens acte blijk ik nu als 2é zoon wel gelijk verantwoordelijk gesteld te zijn voor algehele vervolg en lopende zaken.
Mijn vraag is dan ook; tot hoelang na het overlijden kun je een verwerping van de erfenis aanvragen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nalatenschap Bij verwerping nalatenschap Volmacht verwerping nalatenschap Volmacht verwerping nalatenschap t.b.v. minderjarige Nota Bene: voor de verwerping t.b.v. een minderjarige dient u eerst een toestemmingsverklaring aan te vragen bij de rechtbank, sector kanton van de woonplaats van het kind. Deze verklaring dient u met het formulier mee te sturen. Het bovenstaande formulier met daarin opgenomen in ieder geval: Naam, adres en woonplaats van diegene die het verwerpt en het laatst bekende woon-/verblijfadres van de overledene. Geboortedatum en –plaats van diegene die het verwerp en geboortedatum en –plaats van de overledene. Indien u geen gebruik maakt van de diensten van een notaris graag een kopie identiteitsbewijs meesturen. Bij beneficiair aanvaarden Volmacht beneficiaire aanvaarding nalatenschap Het bovenstaande formulier met daarin opgenomen in ieder geval: Naam adres en woonplaats. Geboortedatum en -plaats. Indien u geen gebruik maakt van de diensten van een notaris graag een kopie identiteitsbewijs meesturen. Recht van beraad Volmacht recht van beraad Voor het inschrijven in het boedelregister betreffende het ‘beraad’ dient men de volgende stukken in te leveren: Het bovenstaande formulier. Afschrift van de beschikking. Afschrift van het deurwaardersexploot. De volledige gegevens, eventueel separaat toegevoegd, dienen aanwezig zijn: Naam, adres en woonplaats van de erfgename(n) en erflater. Geboortedatum en plaats van de erfgename(n) en erflater. Overlijdensdatum, en -plaats erflater. De bovenstaande volmachten adresseren aan: Rechtbank Amsterdam t.a.v. team familiezaken Postbus 84500 1080 BN Amsterdam. U wordt verzocht het bovenstaande op te sturen onder vermelding van het adres waar de akte en de acceptgiro naar toe gestuurd kunnen worden.

Een erfenis wordt geregeld via een notaris en een erfenis kun je meteen aanvaarden maar ook voorwaardelijk (beneficiair heet zoiets meen ik). Dat laatste houdt in dat je de erfenis alleen aanvaardt wanneer de baten groter zijn dan de lasten. Als je de erfenis inmiddels aanvaard hebt, dan sta je niet sterk. De notaris had je op deze voorwaardelijke aanvaarding moeten wijzen. Heb je de erfenis nog niet aanvaard, dan kun je deze alsnog weigeren (of voorwaardelijk aanvaarden). Besef, dat in geval van een uiteindelijke weigering, je zelfs geen recht meer hebt op alle gebruiksvoorwerpen van waarde.

als jij de erfenis van je moeder neemt moet je elke schuld afbetalen! neem je het niet mag je zelfs nog niet eens iets kleins zoals een klok,boek nemen van je moeder.

http://www.judex.nl/rechtsgebied/overlijden_%26_nalatenschap/aanvaarden-%26-verwerpen/artikelen/468/een-erfenis-ontvangen,-en-dan_-.htm U kunt als erfgenaam dan ook een keuze maken om de nalatenschap: 1. te aanvaarden. Men spreekt dan ook wel van ‘zuivere aanvaarding'. U wordt dan als het ware samen met de andere erfgenamen eigenaar van alle bezittingen én schulden van de overledene. 2. beneficiair te aanvaarden. Men spreekt dan ook wel van ‘aanvaarding onder boedelbeschrijving'. Bij deze keuze aanvaardt u de nalatenschap in feite alleen voor zover er meer bezittingen dan schulden zijn. U wordt dus niet verantwoordelijk voor een eventueel negatief saldo. 3. te verwerpen. U bent dan geen erfgenaam meer. Er is geen wettelijke termijn waarbinnen u een keuze gemaakt moet hebben, met uitzondering van een minderjarige erfgenaam. Bij een minderjarige erfgenaam is zijn of haar ouder in principe verplicht om de nalatenschap binnen drie maanden na het overlijden beneficiair te aanvaarden. Met deze uitzondering wil men voorkomen dat een minderjarig kind door een negatieve nalatenschap met schulden komt te zitten. Gedurende een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de overlijdensdatum heeft u als erfgenaam het zogenaamde ‘recht van beraad'. U kunt dus in elk geval drie maanden de tijd nemen om informatie in te winnen over de nalatenschap, voordat u besluit of en hoe u de nalatenschap wilt aanvaarden. Als u nog langer wacht, kan het zijn dan een andere belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser) verlangt dat u op korte termijn alsnog een keuze maakt. Deze belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken om u een termijn te stellen. Als u binnen deze termijn nog steeds geen keuze maakt, gaat de wet ervan uit dat u de nalatenschap zuiver aanvaard heeft.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100