Deurwaarder zegt dat hij de leaseauto van mijn ouders in beslag mag nemen voor mijn schulden mag dat?

Volgens de deurwaarder mag hij de lease auto van mijn ouders in beslag nemen omdat mijn ouders de auto altijd bij ons op de oprit parkeren. Zij doen dit omdat er bij ons voor de deur een camera van de gemeente hangt en er bij hun voor de deur veel in auto’s wordt ingebroken. Mijn ouders naam staat van het begin van het leasecontract op hun naam en ook betalen mijn ouders gewoon de maandelijkse rekening van het lease contract. Voor de duidelijkheid, mijn ouders zijn schulden vrij maar helaas hebben mijn man en ik een schuld die we helaas niet kunnen voldoen. Is dit rechtmatig handelen van de deurwaarder? Ik heb aan de deurwaarder direct uitgelegd dat het niet onze auto was maar zijn antwoord was: “Hij staat bij jullie voor de deur en op naam van je ouders dus daar heb ik niets mee te maken.” Toevallig was mijn vader even bij ons en sprak hem hierop aan en toen waren de godslasterlijke woorden niet van de lucht en waren de deurwaarder zijn letterlijke woorden; “ Dat hij daar schijt aan had, op de zaterdag werkte om een paar centen te verdienen en dat hij een kort geding laat dienen.” Mijn vader vroeg hem nog vriendelijk om zijn taal te kuizen aangezien één van onze kinderen erbij stond waarop de deurwaarder het nodig vond om een stapje dichter naar mijn vader toe stappen. Advies is zeer welkom.

Weet jij het antwoord?

/2500

De deurwaarder kan en mag geen spullen in beslag nemen die aantoonbaar van een ander zijn de lease auto is niet van jou je ouders betalen de wagen maar hij is van de lease maatschappij. In beslag namen is dus niet mogelijk.

Beslag leggen op zaken die niet het eigendom van de schuldenaar zijn is mogelijk. Het zgn. derdenbeslag. Er wordt beslag gelegd op goederen van iemand die buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat. Dan is er nog Bodembeslag. Als er beslag gelegd wordt op de goederen van de schuldenaar dan zijn de goederen, ook al zijn deze andermans eigendom, zoals een leaseauto, vatbaar voor beslag indien deze zich bevinden op de bodem van de belastingplichtige, zoals een oprit. Als de leaseauto zich zeer regelmatig op de oprit voor de woning van de schuldenaar bevindt, geldt deze als bodem van die schuldenaar. Aangezien de deurwaarder duidelijk maakt dat de reden van beslag is dat de auto op de oprit van de schuldenaar staat, en daarbij ook nog op naam van diens ouders, moet ik ervan uitgaan dat hij verwijst naar het Bodemrecht, artikel 22 Invorderingswet 1990 (IW) Het criterium -op de bodem van de schuldenaar, meestal een belastingplichtige- is een begrip dat ruim wordt geïnterpreteerd. Ook als de auto zich vóór de woning van de schuldenaar bevindt, geldt dat als bodem van de debiteur. Een gerechtsdeurwaarder moet voor 100% op de hoogte zijn van de wettelijke regels. Wat hij wel en niet mag, welke goederen wel en welke niet in aanmerking komen en welke partijen. De partijen zijn meestal de Belastingdienst, de Bank en de leasemaatschappijen. De deurwaarder zal in zijn proces-verbaal melden dat hij bij zijn bezoek heeft geconstateerd dat de auto op de oprit voor het huis van de schuldenaar geparkeerd stond. Dat het meer regel dan uitzondering is, heeft de vragensteller in zijn onschuld waarschijnlijk zelf meegedeeld. Nu alsnog de auto ergens anders parkeren heeft geen zin meer. Man kan proberen een betalingsregeling overeen te komen of in verweer gaan tegen de openbare verkoop. Indien duidelijk is te voorzien dat de verwachte opbrengsten niet zullen op wegen tegen de te maken kosten, dient de deurwaarder het leggen van beslag en verkopen van de roerende zaken achterwege te laten. Mocht de deurwaarder desondanks – voor zijn eigen gewin – toch overgaan tot een openbare verkoop, dan kan worden gesproken van misbruik van recht en/of een onrechtmatige daad. Ook indien de deurwaarder de auto in het openbaar dreigt te verkopen, terwijl uitdrukkelijk is aangegeven dat het een onverkoopbare leaseauto is, kan onder omstandigheden eveneens sprake zijn van misbruik van recht en/of onrechtmatige daad. Voor België, zie verder hiernaast bij reactie

Toegevoegd op 14 april 2019 18:23: bron
Bronnen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/201...
https://onterechtevordering.nl/help-openba...
https://www.financialleaseauto.com/wat-is-...

De deurwaarder heeft gelijk. Alle goederen op Uw terrein kan en mag hij in beslag nemen. Of dit netjes is? Nee, maar mocht dit dus gebeuren met de auto van Uw ouders, dan adviseer ik een advocaat te nemen en deze te laten verzoeken om dit voertuig uit het beslag te laten halen. Probeer op een of andere wijze tot een oplossing te komen met de deurwaarder en of de eiser van de schuld. Wanneer een gesprek moeilijk is, schakel een mediator in !

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100