mag je werkgever je minder salaris gaan betalen, als je functie wijzigt?

Ik werk al 20 jaar voor de werkgever, en vervulde tot voor kort 4 verschillende "functies" in 26 uur per week. Dit bleek niet haalbaar, veel te veel werk voor het aantal uren. Dit heb ik meerdere malen aangegeven. De wergever deed er toen niets mee. Het gevolg is dat ik nu met een fikse burn -out thuis zit.
Nu erkennen zij dat het te veel was, en schrappen een deel van de functie, en wijzigen mijn functie.
Maar met het gevolg dat ik nu 100 euro minder per maand aan salaris krijg.
Ik vindt dit niet fair, maar wat kan ik er tegen doen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Bij wijziging van functie naar een lagere functie minder salaris betalen door de werkgever is niet in alle gevallen mogelijk Aanpassing van het salaris vereist de instemming van de werknemer. Instemming met een nieuwe functie houdt niet tegelijkertijd in dat de werknemer instemt met een lager salaris. De werkgever mag hiervan niet zonder meer uitgaan. Instemming met een verlaging van de beloning mag niet op grond van de redelijkheid en billijkheid van de werknemer worden verwacht. Stemt de werknemer niet in dan zal de werkgever de rechter moeten inschakelen. De gewenste wijziging kan alsdan worden gebaseerd op onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de werknemer op grond van de redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet mag verwachten. In de rechtspraak wordt echter veelal de koppeling gemaakt met de verplichting zich als goed werknemer en werkgever te gedragen. Ook over de gewenste salarisverlaging dient de werkgever overleg te voeren met de werknemer. Indien de werknemer voor een voldongen feit wordt geplaatst, kan dit leiden tot de conclusie dat de werkgever heeft gehandeld in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid.Voorts geldt dat indien een redelijke afbouwregeling door de werkgever wordt geboden eerder sprake is van een redelijk voorstel dan wanneer een dergelijke afbouwregeling ontbreekt. Het lijkt erop dat een salaristeruggang van ongeveer 10% acceptabel wordt geacht in de rechtspraak. Zolang u niet instemt met de functiewijziging, aangezien u het niet redelijk vindt, zal de werkgever zich tot de rechter moeten wenden. Voor uitgebreide uitleg zie mijn bijgaande bron: http://www.intveenadvocaten.nl/eenzijdige-functiewijziging-door-de-werkgever.html De regel is dat een werknemer een eenzijdige functiewijziging niet mag weigeren, als het belang van de werkgever bij die wijziging groter is dan dat van de werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever in slecht bedrijfseconomisch vaarwater bevindt en zich daardoor genoodzaakt ziet een werknemer een andere functie aan te bieden. Aan de andere kant, als het voorstel niet redelijk is, dan hoeft een werknemer het ook niet te accepteren. Zoals zo vaak zijn er legio uitzonderingen waaraan zowel de werkgever als de werknemer zich dienen te houden. Wilt u meer weten over functiewijziging en wat u nog kunt doen, neem dan contact op met één van de juristen van JuroFoon.

Bronnen:
https://www.jurofoon.nl/blog/blogpost/func...

Je werkgever mag je salaris alleen bij hoge uitzondering verlagen, maar daarvoor moet hij wel kunnen aantonen dat zijn belang veel zwaarder weegt dat dat van jou. In dit geval lijkt me dat niet aan de orde, want de salarisverlaging is niet gelegen in bijvoorbeeld financiële nood van de werkgever. De werkgever mag dus niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Voor een aanpassing is jouw toestemming vereist. Nu kun je meerdere dingen doen, zoals: - als het verlaagde salaris en het aangepaste werk met elkaar in overeenstemming zijn zou je akkoord kunnen gaan met de gewijzigde functie en het aangepaste salaris (a), zodat je hopelijk herstelt van de burn-out en in een passende functie komt. Dat is voor iedereen beter. - de werkgever informeren dat je niet akkoord gaat met de wijziging en meent dat je recht hebt op je ouder functie met het bijbehorende salaris. Van deze functie wordt jij echter niet gelukkig en je werkgever kan menen dat jij de functie niet aankon en dus niet functioneerde. Dit wordt een welles-nietes spel dat voor de rechter ook alleen maar verliezers kent. - met de werkgever in overleg gaan dat je de aangepaste functie wilt, maar wel graag doorbetaald wilt worden volgens het oude salaris. Hoe groot de kans is weet ik niet, en het is misschien ook niet redelijk om relatief teveel betaald te krijgen. Nee heb je en ja kun je krijgen, maar je zet hiermee wel de arbeidsrelatie op het spel. Wat mogelijk kan, maar ik weet niet of je die kant op wilt, is een advocaat vragen om te kijken of de burn-out de werkgever dusdanig verwijtbaar is dat je een schadevergoeding zou kunnen eisen, al dan niet via de rechter. Zo'n procedure betekent meestal wel een verstoorde arbeidsrelatie zodat er blijven werken vaak praktisch niet haalbaar is. Je kunt je laten bijstaan door een arbeidsrechtsadvocaat. Je kunt ook de rechtsbijstandsverzekering vragen of contact opnemen met de vakbond.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100