mag een werkgever weigeren om mij uit te betalen over een uur die ik extra heb gewerkt?

Ik heb laatst een uur extra moeten werken in de albert heijn, omdat het nog niet klaar was. Nu weigert de teamleider dit dus in te vullen omdat hij vindt dat het gewoon klaar moest zijn en dat wij er verantwoordelijk voor zijn om het op tijd klaar te hebben.
Nu vraag ik me af of hij dit wel mag doen, omdat er in de cao heel duidelijk staat dat alle opdrachten die worden gegeven van de werkgevers moet worden uitbetaald in tijd of geld.

Weet jij het antwoord?

/2500

De vraag is een beetje waaróm was het werk nog niet klaar ? Heb je lopen lummelen en treuzelen, dan kan de werkgever het vertraagde werken als een soort extra (onbetaalde) pauze zien. Vanuit díe insteek is een werkgever niet verplicht je de extra tijd te betalen. Is er gewoon normaal, hard gewerkt, maar was er gewoon teveel werk, of zijn er vertragende factoren buiten jouw schuld om (b.v. de vrachtwagen met goederen was te laat) dan dient de werkgever het overwerk normaal uit te betalen. Vraag je teamleider eens waaróm hij weigert dat uurtje extra te gunnen. Wellicht brengt dat wat klaarheid in de zaak.

Enkel als de tijd in vrije tijd wordt uitgekeerd hoeft de tijd niet fysiek uitgekeerd te worden. Als het komt door onvoldoende prestatie kan en mag het niet, de teamleider had er dan voor moeten zorg dragen dat tijdens de werkuren de prestatie werd bereikt.

Als je werkt bij een AH die valt onder de AH bv geldt bijv de cao daarvan. Kort gezegd komt het erop neer dat je strikt genomen geen overwerk hebt gedaan, máár dat het extra werk wat je gedaan hebt wel uitbetaald moet worden of tijd voor tijd krijgt: Overwerk ARTIKEL 10 1. a. Van overwerk is sprake, indien de werknemer, na overleg tussen de werkgever en de werknemer, opdracht heeft gekregen langer te werken dan de normale arbeidsduur zoals omschreven in artikel 6 lid 2. b. Overwerk zal zo min mogelijk worden opgedragen. c. De werknemer van 55 jaar en ouder kan niet tot het verrichten van overwerk worden verplicht. 2. Onder overwerk wordt NIET verstaan: a. de arbeid verricht gedurende niet langer dan een kwartier per dag aansluitend aan de werktijd volgens rooster, wegens drukke werkzaamheden of voor HET AFMAKEN VAN EEN BEPAALDE TAAK; voor deze arbeid geldt geen toeslag, maar de gewerkte tijd wordt UITBETAALD of in TIJD gecompenseerd; b. de arbeid verricht voor het inhalen van uren waarop niet gewerkt is wegens bedrijfssluiting op andere dan in artikel 2 sub p genoemde feestdagen, mits deze uren worden ingehaald uiterlijk in de week voorafgaand aan of volgend op de week waarin de sluiting valt; c. de arbeid verricht op één van de in artikel 6 lid 15 bedoelde 52 vrije dagen, voor zover deze dag voor het einde van het vakantiejaar door een gelijkwaardige vrije dag is vervangen. 3. Voor elk uur overwerk wordt het normale uurloon betaald vermeerderd met een toeslag van 35%, bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd." Conclusie als je bijv valt onder een dergelijke cao, heb je dus niet per se recht op uitbetaling van een extra uur 'overwerk' (als het écht overwerk was had je ook nog recht op een toeslag) maar iig wel recht om dat extra uur op een ander tijdstip vroeger te stoppen of zoiets. Je hebt dus gelijk dat je dat extra werk niet voor noppes hebt hoeven doen! https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/caos/caos/42579/Supermarkt_(VGL)_cao_2011-2013.pdf http://www.wetrecht.nl/overwerk/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100