Is mijn werkgever aansprakelijk voor schade aan kleding door inkt van lekkende nieuwe balpoint?

Ik haal op het werk 1 pen en schrijfblok uit de kast om een werkoverleg bij te wonen namens de OR. Op mijn werkplek aangekomen zit mijn hand en broek onder de inkt. Na reiniging zitten de vlekken er nog steeds in.
de broek was 1 maand oud. Mijn werkgever ( C.B.S.) wil niet vergoeden.

Weet jij het antwoord?

/2500

"Een werkgever moet de schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, als de werkgever (art 7:658 BW): •niet de vereiste maatregelen heeft genomen •tegen gevaren die hem bekend moeten zijn •op het moment waarop het gevaar heeft geleid tot schade •terwijl de schade niet in zijn volle omvang was geleden, als de werkgever de vereiste maatregelen wel had genomen " Als de werkgever al had kunnen zien dat de balpen niet goed was en 'm toch bij de voorraad had laten liggen, dan kun je 'm aanspreken op vergoeding van de schade. Toegevoegd na 1 minuut: Het wetsartikel uit Burgerlijk Wetboek 7: "Artikel 658 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100