Is het wettelijk vastgelegd hoeveel aanmaningen je moet zenden voor de ingebreke stelling + doorsturen incassobureau?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De wet zegt dat pas nadat je in verzuim bent je recht hebt op een schadevergoeding (waaronder de vergoeding van buitengerechtelijke kosten). Volgens art 6:82 lid 1 BW treedt verzuim in na een ingebrekestelling bij een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. De wet stelt dus de eis dat je 1x de aanmaning verstuurd en een termijn stelt. Indien deze termijn is verstreken is de schuldenaar in verzuim. Overigens zijn er uitzonderingen op de ingebrekestelling zodat het niet altijd nodig is deze te versturen. Bijvoorbeeld: Als de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of als uit zijn houding blijkt dat een aanmaning nutteloos zou zijn (6:82 lid 2 BW) is een schriftelijke mededeling voldoende. Daarnaast is helemaal gen ingebrekestelling nodig bij het verstrijken van een fatale termijn (voorbeeld binnen 30 dagen factuurdatum) of indien uit een mededeling van de schuldenaar blijkt dat hij zal tekortschieten (art 6:83 BW). Het is overigens gebruikelijk om voor de zekerheid altijd een ingebrekestelling te versturen. Dit gebeurt meestal 3 maal, maar alleen om de druk op te bouwen. De wet stelt slechts de eis van 1x een ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming.

Hoeveel aanmaningen je stuurt mag je zelf bepalen.. In de laatste aanmaning moet vermeld worden dat na de vervaldatum de schuld wordt doorgestuurd naar een incassobureau.. Toegevoegd na 10 minuten: Ook moet je in de laatste aanmaning vermelden dat dan de rente en buitengerechtelijke kosten voor rekening vd debiteur zijn.. De debiteur is al van rechtswege ingebreke als de betaaltermijn van de factuur verstreken is.. Er is geen expliciete wettelijke termijn die je dient af te wachten, maar het is gebruikelijk om 2 aanmaningen te sturen..

Bronnen:
www.incasso.com/info/vragen/

Wanneer je van iemand iets te vorderen hebt en na de eerste aanmaning wordt nog steeds niet betaald, wordt meestal een tweede en laatste aanmaning verstuurd, alvorens een incassobureau in te schakelen. Een derde kan ook nog, met de waarschuwing dat bij niet betalen een incassobureau wordt ingeschakeld. Maar dat hoeft niet. Wanneer de debiteur uiteindelijk toch niet tot betalen overgaat, kan een incassobureau de laatste aanmaning omzetten in een incasso-opdracht. De laatste aanmaning wordt door een incassobureau verzonden op het briefpapier van dat incassobureau. Hier vind je een omschrijving van de hele incassoprocedure: http://www2.omroepgelderland.nl/content/files/23_incassoprocedure.pdf

In de wet staat niks over de termijn wanneer je een incassobureau mag inschakelen. Wel staats er iets in over de hoogte van de incassokosten. Maar dat is alleen voor het incassobureau van toepassing. Wat wel netjes is om in deze volgorde te werken: Bij alle brieven duidelijk een betalingstermijn aangeven. - Brief met eerste rekening - Brief met eerste herinnering, waarin ook gemeld word dat er de volgende keer administratie-kosten worden verrekend. - Brief met tweede herinnering, waarin ook gemeld word dat er de volgende keer een incassobureau word ingeschakeld. Is er dan nog steeds niet betaald, schakel dan een incassobureau in. En laat hun het verder afhandelen. Die zijn ook bevoegd om naar de rechter te stappen en eventueel een deurwaarder. Voor het inschakelen van een incassobureau kan je via google een aardig eindje komen. Let er wel op dat ze het NVI-keurmerk dragen. Hiermee ben je zeker dat je met een betrouwbaar bedrijf in zee gaat. Aangezien iedereen zomaar een incassobureau kan beginnen. Incassobureau's hebben in principe 2 werkwijzes. Je kan een abbonement afsluiten. Of je kan eenmalig van hun diensten gebruik maken. In principe is een incassobureau voor jou gratis. De onkosten die ze maken worden namelijk verhaalt op de wanbetaler.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100