juli 2011 werkeloos geworden. Daarna tijdelijk werk. Nu weer tijdelijk werk tot ca.half juli voor lager loon. dagloongarantie is hoe lang?

val ik na juli terug op lager loon voor ww?

Weet jij het antwoord?

/2500

De berekening van het dagloon is hieronder omschreven. Als je in juli 2014 werkloos wordt, wordt (in principe) een jaar teruggekeken, in dit geval van 1 juni 2013 t/m 31 mei 2014 en wordt over die periode het dagloon berekend. (Zie hieronder bij "We berekenen uw dagloon...") Dat is de standaard. In welke gevallen is er dagloongarantie: "Als u een lager betaalde functie aanneemt om werkloosheid te voorkomen, kunt u een dagloongarantie krijgen. Dat betekent dat UWV uw WW-uitkering zal baseren op uw vroegere (en dus hogere) dagloon. Dit voorkomt dat u een lagere WW-uitkering krijgt als u opnieuw werkloos raakt. De dagloongarantie geldt alleen als u: * binnen 2 jaar na uw eerste ontslag weer bent gaan werken in een baan met een lager loon. (Als u voor 1 juli 2009 werkloos bent geworden, geldt een termijn van 1 jaar); * binnen 3 jaar na uw eerste ontslag opnieuw werkloos bent geworden." ----- "We berekenen uw dagloon op basis van het loon dat u in een periode van 1 jaar verdiende. Die periode eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand of de op 1 na laatste volledige vierwekenperiode voordat u werkloos werd. Er is dus altijd 1 volledige maand of vierwekenperiode die niet meetelt. We delen uw totale SV-loon door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt? Dan is het mogelijk dat wij uw SV-loon delen door het aantal dagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag. Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 197,00. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon. Bent u jonger dan 23 jaar en is uw dagloon lager dan het minimumloon van uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd. We houden geen rekening met loonsverhogingen na de periode waarover we uw dagloon hebben berekend. En ook niet met loonsverhogingen die wel in deze periode plaatsvinden, maar die uw werkgever betaalt na afloop van de periode waarover we uw dagloon berekend hebben. Wel wordt uw dagloon in januari en juli aangepast aan de stijging van de gemiddelde lonen (indexering)." Omdat het ingewikkkelde materie is, raad ik aan om met specifieke vragen hierover het UWV te raadplegen.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/we...
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_wer...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100